04 יולי 2022 ה' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  30.08.2010 

טוקסופלסמה - נוגדנים מסוג IgG (בדם)

Toxoplasmosis IgG (קוד הבדיקה: 67771)

עדכון אחרון:  30.08.2010 

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

Toxoplasmosis IgG Positive (חיובי)

תוצאת ערך חיובי מעידה על חשיפה לטפיל בעבר ועל התפתחות נוגדנים נגדו.
נשים הרות שנחשפו בעבר לטפיל הטוקסופלסמה ופיתחו נוגדנים (מסוג IgG) לא נמצאות בסיכון להידבק בטפיל בעצמן או להעבירו לעובר. 

Toxoplasmosis IgG Negative (שלילי)

תוצאת ערך שלילי מעידה כי לא התפתחו נוגדנים נגד הטפיל ולפיכך הנבדק לא נחשף לטפיל בעבר. בשלב החריף של המחלה ייתכן מצב שבו יש עליה בנוגדני IgM בעוד נוגדני IgG טרם הופיעו בדם הנבדק. 
בקרב נשים הרות, חשיפה לטפיל במהלך המחצית הראשונה של ההריון מעמידה את העובר בסיכון.