20 מאי 2022 י"ט אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  30.08.2010 

טוקסופלסמה - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Toxoplasmosis IgM (קוד הבדיקה: 67772)

עדכון אחרון:  30.08.2010 

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Toxoplasmosis IgM Negative (שלילי). 
תוצאה זו מעידה על היעדר הדבקה חדה בטפיל הטוקסופלסמה. 

ערכים שאינם תקינים

Toxoplasmosis IgM Positive (חיובי). 
תוצאה זו מעידה על סבירות גבוהה להדבקה חדה בטפיל הטוקסופלסמה.