20 ינואר 2018 ד' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  30.08.2010 

טוקסופלסמה - נוגדנים מסוג IgM (בדם)

Toxoplasmosis IgM (קוד הבדיקה: 67772)

נושאים:

מיקרוביולוגיה | סרולוגיה (נוגדנים)

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Toxoplasmosis IgM Negative (שלילי). 
תוצאה זו מעידה על היעדר הדבקה חדה בטפיל הטוקסופלסמה. 

ערכים שאינם תקינים

Toxoplasmosis IgM Positive (חיובי). 
תוצאה זו מעידה על סבירות גבוהה להדבקה חדה בטפיל הטוקסופלסמה.