29 יוני 2022 ל' סיון תשפ"ב
עדכון אחרון:  24.03.2019 

משטח נרתיק לתרבית

Vaginal routine Analysis (קוד הבדיקה: 7052)

עדכון אחרון:  24.03.2019 

תחומים:

נשים | מחלות המועברות במגע מיני

נושאים:

מיקרוביולוגיה

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי)

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי)

הסבר לתוצאות

ערך שלילי (תקין) מעיד כי אין צמיחה של חיידקים או פטריות בתרבית ולא נראה טפיל הטריכומונס בהסתכלות במיקרוסקופ. כמו כן לא נראו תאי דם לבנים (לויקוציטים).
תוצאת ערך חיובי (שאינו תקין) מצביעה על גורם מזהם בדגימה. פירוט על סוג המזהם יופיע בתשובת המעבדה.
במקרה של זיהום בטריכומונס מומלץ לדווח ולטפל גם בבן הזוג.