18 דצמבר 2017 ל' כסלו תשע"ח
עדכון אחרון:  05.04.2017 

הליקובקטר פילורי אנטיגן (בצואה)

Helico. Pylori Ag Stool (קוד הבדיקה: 66772)

תחומים:

בדיקות מערכת העיכול

נושאים:

מיקרוביולוגיה | בדיקות צואה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי)

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי)

הסבר לתוצאות

ערך שלילי מעיד כי החיידק לא נמצא בדגימה, אך אינו שולל לחלוטין אפשרות של הימצאות החיידק במערכת העיכול.
ערך חיובי מעיד כי החיידק נמצא בקיבה.