01 יולי 2022 ב' תמוז תשפ"ב
עדכון אחרון:  05.04.2017 

הליקובקטר פילורי אנטיגן (בצואה)

Helico. Pylori Ag Stool (קוד הבדיקה: 66772)

עדכון אחרון:  05.04.2017 

תחומים:

בדיקות מערכת העיכול

נושאים:

מיקרוביולוגיה | בדיקות צואה

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי)

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי)

הסבר לתוצאות

ערך שלילי מעיד כי החיידק לא נמצא בדגימה, אך אינו שולל לחלוטין אפשרות של הימצאות החיידק במערכת העיכול.
ערך חיובי מעיד כי החיידק נמצא בקיבה.