16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.08.2010 

טפילים (בצואה)

Parasites Stool = Parasites/Ova Stool (קוד הבדיקה: 7046)

עדכון אחרון:  26.08.2010 

תחומים:

בדיקות מערכת העיכול

נושאים:

מיקרוביולוגיה | בדיקות צואה

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative, דגימה שלילית.
לא זוהו טפילים או ציסטות מתחת למיקרוסקופ. 

ערכים שאינם תקינים

Positive, דגימה חיובית. 
זוהו ביצים, ציסטות או טפילים בהסתכלות מתחת למיקרוסקופ. 

הסבר לתוצאות

הטפילים המזוהים השכיחים הם אמבות, גיארדיה, קריפטוספורידיום, סטרונגילואידים ועוד. 
  • דגימה חיובית מחייבת פנייה לרופא.