21 פברואר 2018 ו' אדר תשע"ח
עדכון אחרון:  26.08.2010 

טפילים (בצואה)

Parasites Stool (קוד הבדיקה: 7046)

תחומים:

בדיקות מערכת העיכול

נושאים:

מיקרוביולוגיה | בדיקות צואה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Negative, דגימה שלילית.
לא זוהו טפילים או ציסטות מתחת למיקרוסקופ. 

ערכים שאינם תקינים

Positive, דגימה חיובית. 
זוהו ביצים, ציסטות או טפילים בהסתכלות מתחת למיקרוסקופ. 

הסבר לתוצאות

הטפילים המזוהים השכיחים הם אמבות, גיארדיה, קריפטוספורידיום, סטרונגילואידים ועוד. 
  • דגימה חיובית מחייבת פנייה לרופא.