26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  26.03.2019 

קלוסטרידיום טוקסין (בצואה)

Clostridium Toxin - Clostridium difficile Ag (קוד הבדיקה: 73240)

עדכון אחרון:  26.03.2019 

תחומים:

בדיקות מערכת העיכול

נושאים:

מיקרוביולוגיה | בדיקות צואה

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי).

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי).

הסבר לתוצאות

ערך שלילי (תקין) בתוצאה מעיד כי לא נמצאו בדגימה רעלנים של קלוסטרידיום בצואה המצביעים על זיהום בחיידק. יחד עם זאת, לא ניתן לשלול כי זהו הגורם לזיהום. 
תוצאת ערך חיובי מעידה כי נמצאו רעלנים של קלוסטרידיום בצואה וכי החיידק הוא קרוב לודאי הגורם לתלונות המטופל.