20 ינואר 2018 ד' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  26.08.2010 

קלוסטרידיום טוקסין (בצואה)

Clostridium Toxin (קוד הבדיקה: 7230)

תחומים:

בדיקות מערכת העיכול

נושאים:

מיקרוביולוגיה | בדיקות צואה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Negative (שלילי).

ערכים שאינם תקינים

Positive (חיובי).

הסבר לתוצאות

ערך שלילי (תקין) בתוצאה מעיד כי לא נמצאו בדגימה רעלנים של קלוסטרידיום בצואה המצביעים על זיהום בחיידק. יחד עם זאת, לא ניתן לשלול כי זהו הגורם לזיהום. 
תוצאת ערך חיובי מעידה כי נמצאו רעלנים של קלוסטרידיום בצואה וכי החיידק הוא קרוב לודאי הגורם לתלונות המטופל.