26 מאי 2022 כ"ה אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  16.08.2021 

הליקובקטר פילורי (מבחן נשיפה)

עדכון אחרון:  16.08.2021 

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

שלילי (Negative)
אין עדות לזיהום בחיידק.

ערכים שאינם תקינים

חיובי (Positive). ערך חיובי מוגדר כערך הגדול מ- 5
תוצאה זו מעידה כי זוהה החיידק helicobacter pylori בקיבת הנבדק.