21 מרץ 2018 ה' ניסן תשע"ח
עדכון אחרון:  01.01.2015 

תרבית גרון

Throat Culture (קוד הבדיקה: 70600)

לקבלת תשובה ניתן להתקשר למענה אוטומטי בטלפון 08-9311555.
יש להצטייד במספר דרישה ומספר תעודת זהות

נושאים:

מיקרוביולוגיה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Negative, תרבית שלילית. 

ערכים שאינם תקינים

Positive, תרבית חיובית. 

הסבר לתוצאות

בתרבית שלילית לא צמח סטרפטוקוק מסוג A במשך 48-72 שעות. 
תרבית חיובית מעידה על קיומו של סטרפטוקוק מסוג A בגרון. 
  • תרבית חיובית מחייבת פנייה לרופא.