21 ינואר 2018 ה' שבט תשע"ח
עדכון אחרון:  26.08.2010 

תרבית פטריות

Fungi Culture 1 (קוד הבדיקה: 71060)

נושאים:

מיקרוביולוגיה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו. משמעות התוצאות תלויה בסיבות בגינן הופנה המטופל לביצוע בדיקה זו.

ערכים תקינים

Negative, תרבית שלילית. 

ערכים שאינם תקינים

Positive, תרבית חיובית. 

הסבר לתוצאות

תוצאה שלילית (תקינה) מעידה כי לא צמחו פטריות בתרבית. 
תוצאה חיובית (שאינה תקינה) מעידה כי צמחו פטריות בתרבית. פירוש התוצאה ייעשה על ידי הרופא המטפל. 
במקרה של תרבית חיובית יש לפנות לרופא המטפל.