10 יולי 2020 י"ח תמוז תש"פ
עדכון אחרון:  26.08.2010 

תרבית פטריות

Fungi Culture 1 (קוד הבדיקה: 71060)

עדכון אחרון:  26.08.2010 

נושאים:

מיקרוביולוגיה

תוצאות הבדיקה

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative, תרבית שלילית. 

ערכים שאינם תקינים

Positive, תרבית חיובית. 

הסבר לתוצאות

תוצאה שלילית (תקינה) מעידה כי לא צמחו פטריות בתרבית. 
תוצאה חיובית (שאינה תקינה) מעידה כי צמחו פטריות בתרבית. פירוש התוצאה ייעשה על ידי הרופא המטפל. 
במקרה של תרבית חיובית יש לפנות לרופא המטפל.