18 מאי 2022 י"ז אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  21.03.2019 

תרבית שתן

Urine Culture (Diaslide) = Urine Culture (קוד הבדיקה: 7086)

עדכון אחרון:  21.03.2019 

נושאים:

מיקרוביולוגיה | בדיקות שתן

תוצאות בדיקה

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל
יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

ערכים תקינים

Negative, תרבית שלילית.

ערכים שאינם תקינים

Positive, תרבית חיובית. 

הסבר לתוצאות

באופן תקין השתן עקר ואינו מכיל חיידקים או מזהמים אחרים. 
בתרבית שלילית אין עדות לצמיחה של חיידק או מזהם שמקורו בשתן. תיתכן צמיחת מספר קטן של חיידקים מקונטמינציה (זיהום הדגימה ממקור חיצוני). התרבית מוגדרת שלילית אם אין צמיחה תוך 24-48 שעות או אם צמחה של כמות קטנה של חיידקים. 
בתרבית חיובית התגלתה צמיחה של חיידק או מזהם שמקורו בשתן. צמיחה של יותר מחיידק אחד בדגימה לרוב מציינת זיהום הדגימה ממקור חיצוני. 
  • תרבית חיובית מחייבת פנייה לרופא.