16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב

מכבי בראי ההיסטוריה

70 שנה של מצוינות ואיכות שירות

בעלי תפקידים במכבי לאורך השנים

יו"ר הנהלה
שנות הכהונה
מר אורי נדב
עם ייסוד הקופה
דר פליקס טיילהבר
1949-1956
מר יעקב באומן
1956-1972
השופט מר יעקב סגל
1973-1977
פרופ' אליהו פרוידנטל
1978-1982
מר משה שטרנפלד (מ"מ)
1982-1985
עו"ד מר אליהו גיצלטר
1985-1988
ח"כ שרה דורון
1988-2010
מר משה רוח
2011- היום
 
מנכ"ל 
שנות הכהונה
פרופ' אליהו פרוידנטל
1941-1977
ד"ר פנחס נגל
1977-1982
מר רפי רוטר
1982-1996
מר שבתי שביט
1996-2001
פרופ' יהושע שמר
2001-2007
ד"ר אהוד קוקיה
2007-2011
מר רן סער
2011-היום
 
מנהלים רפואיים 
שנות הכהונה
ד"ר פליקס טיילהבר
1941-1956
ד"ר אליהו סרגר
1956-1963
ד"ר אביגדור קורן
1963-1973
ד"ר פנחס נגל
1973-1977
ד"ר רפי אדר
1977-1978
ד"ר יצחק רוזנבלום
1978-1991
ד"ר ברכה רמות
1991-1996
פרופ' אליק אבירם
1996-2001
פרופ' מנחם פיינרו
2001-2005
ד"ר אהוד קוקיה
2005-2007
פרופ' אבי פורת
2008-2012
ד"ר יאיר בירנבאום
2013
פרופ' נחמן אש
2014-היום