20 מאי 2022 י"ט אייר תשפ"ב

מכבי בראי ההיסטוריה

70 שנה של מצוינות ואיכות שירות

אבני דרך 1961-1980

1961

ב - 13 וב- 14 באפריל התקיימה בבית הבימה בתל-אביב הוועידה השלישית של מכבי.

1962

83,500 איש, שהיוו 3.6% מהאוכלוסייה, רשומים בקופת החולים בסוף השנה.
לחץ הופעל מטעם סגן שר הבריאות, לאיחוד הקופות ה"אזרחיות". ארגון רופאי הקופה התנגד לאיחוד.

1963

בסוף שנת 1963 מנתה הקופה 91,600 חברים שהיוו 3.8%  מהאוכלוסייה.
ד"ר סדגר, ממייסדי הקופה, הלך לעולמו, והוחלט לקרוא את המכון הרפואי ברח' בלפור על שמו. ד"ר קורן, גם הוא ממייסדי הקופה, מתמנה לרופא הראשי של הקופה במקומו.
הוקמה 'ברית קופות חולים'.

1964

120,770 איש, שהיוו 4.9% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים בסוף השנה.
למרות איסור מפורש מהסתדרות הרופאים בישראל לעבוד עבור הקופה בירושלים, הוקמה מרפאה בעיר.
הוצע לקופה שטח מעבר לירקון. ד"ר פרוידנטל, מנכ"ל הקופה, התנגד. טען שהקופה מרכז פעילותה במרכז תל אביב, וש "דצנטרליזציה תביא לתוהו ובוהו באדמיניסטרציה".

1965

בסוף שנת 1965 מנתה הקופה 137,000 מבוטחים, שהיוו 5.4% מהאוכלוסייה. ג'ורג' פלש, חבר כנסת בדימוס וממייסדי הקופה, החל לעבוד בקופה בתפקיד מנהלי.

1966

151,130 איש, שהיוו 5.7% מהאוכלוסייה, רשומים בקופה בסוף השנה. בין התאריכים 25-27 באפריל התקיימה הועידה הרביעית בבית החייל, תל אביב.
ועידת מכבי הרביעית, 1966, תל אביב
ועידת 'מכבי' הרביעית, 1966, תל אביב.

1967

בסוף שנת 1967 רשומים  בקופה 156,930 איש, שהיוו 5.8% מכלל אוכלוסיית הארץ.
נפתחו סניף ומרפאה באשדוד ומשרד בהרצליה. בדיון על פתיחת מרפאות בבני ברק ובבת-ים הובעה התנגדות להעסקת רופאים שכירים במרפאות- דבר המנוגד לשיטת העבודה בקופה.

1968

175,690 איש, שהיוו 6.3% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים בסוף השנה.

1969

בסוף שנת 1969 מנתה הקופה 195,000 חברים, שהיוו 6.8% מכלל אוכלוסיית הארץ. בלחץ שר הבריאות ומנהל המשרד הוחלט שגובה דמי הקופה יהיו תלויים בהכנסות החבר.
הוקמה מערכת לביטאון הקופה 'בריאות'. חוברות ראשונות יוצאות לאור.

1970

בסוף שנת 1970 רשומים בקופה 211,000 איש, שהיוו 7.1% מכלל אוכלוסיית הארץ.
נבדקה אפשרות להקמת מרפאה ומשרד במזרח ירושלים, שהפכה לחלק מהמדינה לאחר מלחמת ששת הימים.

1971

235,000 איש, שהיוו 7.7% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים בסוף השנה. הועידה החמישית התקיימה בימים 16-17.12 בבית החייל בתל אביב.

1972

בסוף שנת 1972 מנתה הקופה 253,000 מבוטחים, שהיוו 8% מהאוכלוסייה. אירוע חגיגי להענקת תעודה לחבר ה250,000 נערך במעמד שר הבריאות ויקטור שם-טוב.
תעודת החבר ה- 25,000
תעודת החבר ה- 250,000.
 

1973

265,000 איש, שהיוו 8.1% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים.
מר באומן, יו"ר ההנהלה, וד"ר קורן, המנהל הרפואי וממייסדי הקופה, נפטרו. השופט יעקב סגל, אב בית הדין, התמנה ליו"ר ההנהלה, וד"ר נגל התמנה לתפקיד המנהל הרפואי.
אושרה הצעת חוק ביטוח בריאות ע"י הממשלה והועברה לכנסת. בין שאר הסעיפים בהצעה גם סעיף שעל פיו אזרחים יצורפו אוטומאטית לקופת החולים אליה הצטרף הארגון שלהם- כך תחוסל בעצם הבחירה החופשית של אדם בקופה. קופות החולים הקטנות התנגדו לסעיף זה, ולבסוף ירדה הצעת החוק מהפרק.
הוקמה 'אגודת שוחרי מכבי', בראשותו של השופט סגל.
במסגרת משא ומתן לאיחוד עם קופת חולים 'עממית', דרשה 'עממית' ש'מכבי' תתנתק מהסתדרות מכבי כתנאי לאיחוד.
ד"ר פרוידנטל התמנה לנציג הקופה במועצת הבריאות במשרד הבריאות, במקומו של ד"ר קורן שהלך לעולמו.

1974

277,000 איש, שהיוו 8.2% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים. נפתח סניף בערד.

1975

295,000 איש, שהיוו 8.5% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים.
אושר ונחתם הסכם על איחוד בין הקופה לקופת חולים 'אסף', לאחר משא ומתן ממושך. במקביל הוחלט על איחוד עם קומת חולים 'מאוחדת', אך הנהלת 'מאוחדת' לא אישרה את האיחוד.

1976

299,000 איש, שהיוו 8.5% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים בסוף השנה.
ב1 באפריל נכנס לתוקפו הסכם האיחוד עם קופת חולים 'אסף', שנחתם כשנה קודם. ד"ר פרוידנטל פרש מתפקידו כמנכ"ל הקופה, וד"ר נגל התמנה לממלא מקום מנכ"ל.

1977

300,000 איש, שהיוו 8.3% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים בסוף השנה. ד"ר נגל התמנה רשמית למנכ"ל, וד"ר ארר למנהל רפואי.
מכון פיזיוטרפיה ברמת החייל בתל אביב, שנות השבעים
מכון פיזיוטרפיה ברמת החייל בתל אביב, שנות השבעים.
 

1978

303,000 איש, שהיוו 8.2% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים בסוף השנה.
השופט סגל, יו"ר ההנהלה, וד"ר ארר, המנהל הרפואי, הלכו לעולמם בשנה זו. ד"ר פרוידנטל, לשעבר מנכ"ל הקופה וממקימיה, התמנה ליו"ר ההנהלה, וד"ר יצחק רוזנבלום התמנה לתפקיד המנהל הרפואי.

1979

310,000 איש, שהיוו 8.2% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים.
נקבע סכום השתתפות עצמית קבוע על תרופות בשיעור של 10% ממחיר התרופה.
ועדת ההנצחות החליטה להנציח את זכרו של השופט סגל ע"י קריאת המרפאה בראשון לציון על שמו, את זכרו של ד"ר הרניק על ידי קריאת המרפאה באשקלון על שמו, ואת המרפאה החדשה בהרצלייה לזכרו של ד"ר ארר.

1980

309,000 איש, שהיוו 8% מכלל אוכלוסיית הארץ, רשומים בקופת החולים.