16 דצמבר 2018 ח' טבת תשע"ט

היחידה למחקרים קליניים

הליכי עבודה – ועדה מדעית מקדימה

כדי להגיש פרוטוקול המחקר יש לבצע את הדברים בסדר הבא, כמפורט: