24 מרץ 2018 ח' ניסן תשע"ח

היחידה למחקרים קליניים

הליכי עבודה – ועדה מדעית מקדימה

כדי להגיש פרוטוקול המחקר יש לבצע את הדברים בסדר הבא, כמפורט:
  • יש למלא את טופס ההגשה לועדה המקדימה.
  • את הטופס, בצירוף הצעת המחקר יש להעביר באמצעות דוא"ל לרכזת היחידה למחקרים קליניים גב' דבי אגר egger_d@mac.org.il
  • הוועדה תבחן את בקשת המחקר בכמה רמות אתיות ומקצועיות, לרבות חוזה ההתקשרות ולעיתים בהתייעצות עם יועצים חיצוניים.
  • במידה ובקשת המחקר תאושר יקבל החוקר מכתב אישור מהוועדה.
  • לאחר מכן יהיה על החוקר לפנות לרכזת הועדה הגב' עפרה קריגר krieger_o@mac.org.il לשם המשך טיפול בהעלאת המחקר לוועדה עצמה.