19 מרץ 2019 י"ב אדר ב תשע"ט

היחידה למחקרים קליניים

הליכי עבודה – ועדה מדעית מקדימה

כדי להגיש פרוטוקול המחקר יש לבצע את הדברים בסדר הבא, כמפורט: