16 יוני 2019 י"ג סיון תשע"ט

היחידה למחקרים קליניים

שלב ראשון – ועדה מדעית מקדימה

להגשת מחקר חדש לוועדה מקדימה: