21 אפריל 2018 ו' אייר תשע"ח

היחידה למחקרים קליניים

פנו אלינו בכל שאלה ובקשה

פניות בנושא ועדה מדעית מקדימה

לפניות בנושא ועדת המחקר יש לפנות לגב' דבי אגר בדוא"ל egger_d@mac.org.il

פניות בנושא ועדת הלסינקי

לפניות בנושא ועדת הלסינקי יש להפנות לגב' עפרה קריגר בדוא"ל krieger_o@mac.org.il

פניות ליחידה למחקרים קליניים

לפניות ליחידה למחקרים קליניים יש לפנות לגב' דבי אגר בדוא"ל egger_d@mac.org.il

פניות בנושא קורס GCP

לפניות בנושא קורס GCP יש לפנות לגב' ריקי סיטון בדוא"ל: siton_r@mac.org.il