26 ספטמבר 2021 כ' תשרי תשפ"ב

היחידה למחקרים קליניים

הכשרת חוקרים וצוותי מחקר, קורס GCP

GCP Good Clinical Practice - - הינו נוהל בינלאומי, אתי ומדעי, לתכנון, ניהול, תיעוד ודיווח של מחקרים קליניים. מטרת הנוהל להבטיח שזכויותיהם, בטיחותם ובריאותם של המשתתפים במחקר קליני ישמרו בהתאם לעקרונות הצהרת הלסינקי, וכן להבטיח את אמינות המידע שנאסף במהלך המחקר.
הקורס מיועד לכל איש צוות רפואי הלוקח חלק במחקר קליני והינו בגדר חובה לחוקרים ראשיים ומשניים במחקרים קליניים.
מכבי חרטה על דגלה את נושא הבטיחות והאתיקה במחקר ומאז 2008 הוכשרו מאות חוקרים ואנשי צוות רפואי בקורס GCP.

 

נושאי הקורס

הקורס יכלול את הנושאים הבאים:
 • כללי ה GCP
 • הגדרות ומונחים מעולם המחקרים הקליניים
 • שלבי המחקר הקליני
 • רגולציה בארץ ובעולם
 • היבטים משפטיים
 • ניתוח מקרים
 • תוכנת מטרות
 

 אודות הקורס

 • הקורס יתקיים במפגש יומי אחד, בין השעות 08.30 -15.30, בכתובת: מרכז קמפוס ההדרכה, קויפמן 4, בית שרבט קומה C1, תל אביב.
 • תנאי לקבלת התעודה: השתתפות בקורס בפועל וביצוע המבדק בציון עובר. מייל מטעם מח' הדרכה ישלח למשתתפים  ובו לינק לביצוע המבדק המקוון (יש לעדכן את רכזת הקורס לאחר ביצוע). המבדק פתוח לביצוע עד כחודש בלבד.
 • לעובדי מכבי וחברות הבת - השתתפות בקורס לעובדי מכבי הינו ללא עלות ולחב' הבנות השתתפות בעלות (פרטים אצל רכזת הקורס). 
 • תזכורת וחומר רקע יישלחו בסמוך למועד המפגש.
 

קהל יעד

ההשתתפות בקורס פתוחה לכלל החוקרים העתידים לבצע מחקר במסגרת מכבי.

מועדי הקורס לשנת 2020

 • 22.01.2020
 • 07.07.2020
 • 15.09.2020
 

רישום לקורס

לרישום יש לפנות לגב' ריקי סיטון - רכזת מכון המחקר חדשנות בדוא"ל: siton_r@mac.org.il.