28 מאי 2022 כ"ז אייר תשפ"ב
תאריך:  30.12.2020 
תאריך:  30.12.2020 

אם האף של הילד מדמם

ילד מדמם מהאף
הושיבו את הילד תוך שגופו נוטה לפנים ולחצו על הנחיריים למשך כ-15 דקות. הורים לילדים קטנים - יש ללחוץ על האף עבור הילד, משום שהילד יתקשה לעשות זאת בעצמו לאורך זמן.
  • אין להטות את הראש לאחור או לשכב על הגב משום שהדבר עלול לגרום לבליעת דם, לחסימה של דרכי הנשימה העליונות או להקאה.
  • אין לדחוף פתילות צמר גפן לאף כדי לעצור את הדימום.
 
  • במקרים הבאים יש לפנות לחדר המיון:
  • הדימום אינו פוסק לאחר 15 דקות של לחיצה על האף.
  • הדימום מתחדש לאחר שפסק.