23 מאי 2018 ט' סיון תשע"ח

דימום מהאף

אם אפו של ילדכם מדמם

ילד מדמם מהאף
  • הטו את ראשו לאחור.
  • הושיבו אותו תוך שגופו נוטה לפנים ולחצו על האף (בחלק הסחוסי באזור הנחיריים).
  • אין להשכיב את הילד על גבו מאחר והדבר עלול לגרום לחסימה של דרכי הנשימה העליונות או להקאה.
  • אין לדחוף פתילות צמר גפן לאף כדי לעצור את הדימום.
 
  • במקרים הבאים יש לפנות לחדר המיון:
  • דימום מהאף שנמשך למעלה מרבע שעה.
  • דימום שמתחדש לאחר שפסק.