22 פברואר 2019 י"ז אדר תשע"ט
מעודכן לתאריך:  09.02.2011 

קומדין, מדריך למטופלים בנוגד קרישה

Coumadin

קומדין היא תרופה נוגדת קרישה הניתנת במצבים בהם קיים סיכון מוגבר להיווצרות קרישי דם. השימוש בה מחייב מספר אמצעי זהירות.
מעודכן לתאריך:  09.02.2011 

מעקב בעזרת בדיקת הדם INR

באמצעות בדיקת דם המכונה INR ניתן לבחון את מידת ההשפעה של התרופה ולאמוד את מידת האיזון המושגת בעזרתה. מטרת הבדיקה היא לאפשר שינויי מינון של התרופה, כדי להשיג יעילות מרבית של הטיפול, היינו הפחתת הסיכון לדימום.
במהלך בדיקה זו מודדים כמה זמן עובר עד שנוצר קריש דם בדגימת דם. התוצאה ניתנת בערכי INRהמציינים פי כמה התארך הזמן עד שאירעה קרישת דם, בהשוואה למצב תקין.
ערך גבוה של INR הוא סימן לקיומה של הפרעה במנגנון הקרישה אולם הפרעה זו היא תוצאה רצויה כאשר נוטלים תרופה נוגדת קרישה דוגמת קומדין. אצל אדם בריא שאינו נוטל קומדין ערך ה- INR יהיה בסביבות אחד, ואילו אצל מטופלים הנוטלים קומדין ערך ה- INR צפוי להיות גבוה יותר.
טווח רצוי של ערכי INR נקבע על ידי הרופא המטפל, בהתאם למצב הרפואי של המטופל. בעוד שלמטופלים מסוימים ייתכן שייקבע טווח רצוי בין 2-3 הרי לאחרים יתכן שהטווח הרצוי ינוע בין 2.5 ל- 3.5.
  • דעו את טווח ערכי INR שהומלץ לכם על ידי הרופא.

מהי תדירות הביצוע של בדיקת INR?

בשבוע הראשון לנטילת קומדין מבצעים לרוב 2-3 בדיקות דם מסוג INR . בשבוע השני ניתן בדרך כלל להסתפק בשתי בדיקות ותדירותן יורדת עד להתייצבות ערכי INR בטווח הטיפולי הרצוי. אצל מטופלים בעלי ערכי INR יציבים הנמצאים בטווח הטיפולי, יש לבצע לפחות בדיקת מעקב אחת כל 4 שבועות.

מתי תידרש תדירות גבוהה יותר של הבדיקה?

  • למטופל יש ערכי INR שאינם בטווח הטיפולי.
  • הוסף טיפול תרופתי חדש הכולל תרופה שיכולה להשפיע על פעילות קומדין.
  • הופסק טיפול באמצעות תרופה שיכולה להשפיע על פעילות קומדין.
  • חל שינוי במצבו הבריאותי של המטופל, לרבות מחלה, אי ספיקת לב שיצאה מאיזון או חום גוף העולה על התקין.
  • אי-ודאות לגבי ערכי INR.
 
כאשר בדיקת INR מעידה על כך שהושגו ערכי INR המצויים בטווח הטיפולי מומלץ לבצע בדיקה נוספת לאחר שבוע. הדבר נדרש על מנת לאמת שהמינון השבועי שניטל בשבוע הקודם אכן מתאים.

תיעוד תוצאות של בדיקת INR

יש להקפיד לתעד את התוצאות של בדיקות INR בטבלת מעקב הכוללת את תאריך הבדיקה ומינון יומי ושבועי של קומדין שניטל טרם ביצוע הבדיקה.

מבנה טבלה לתיעוד תוצאות

טווח רצוי של ערכי INR שנקבע לי: .........
תאריך בדיקה תוצאת INR מינון שבועי טרם ביצוע הבדיקה הערות
    א' ב' ג' ד' ה' ו' ש' סה"כ מינון שבועי  
                     
 

מה עושים כאשר מתגלה חריגה מערכי INR של הטווח הטיפולי המומלץ?

כל עוד לא חלו שינויים בתרופות שנוטל המטופל, בתזונתו או במצב בריאותו, ערכי ה- INR אינם אמורים להשתנות באופן משמעותי. כאשר מתגלה חריגה משמעותית מערכי INR המומלצים יש לפנות בהקדם לרופא.
במרבית המקרים של חריגה מהטווח הטיפולי המומלץ יוגדל או יוקטן (לפי הצורך) המינון השבועי ב- 10-20% ויחולק מחדש על פני ימות השבוע.
יש לחלק את המינון השבועי באופן אחיד ככול האפשר בין ימות השבוע. לדוגמא: במינון שבועי של 40 מ”ג, יש ליטול 7.5 מ"ג בימים ראשון ושישי ובשאר ימות השבוע יש ליטול 5 מ"ג בכול יום.
לאחר כול שינוי במינון יש לבצע בדיקת INR בתוך שבוע, על מנת לוודא שהמינון החדש מתאים. יש להמתין לפחות שבוע בין שינוי מינון אחד למשנהו ולעשות זאת רק לאחר ביצוע בדיקת INR חדשה.

דוגמה לשינוי במינון

הטווח המומלץ של ערכי INR שנקבע עבור מטופל הוא בין 2 ל- 3 .המטופל מקבל מינון שבועי של 35 מיליגרם, היינו נוטל בכול יום מימות השבוע טבלית קומדין במינון של 5 מיליגרם.
בבדיקה התקבלה תוצאת INR של 1.7 ועל כן נדרשת הוספה של 3.5 עד 7 מיליגרם לשבוע, המהווה עליה של 10-20% במינון השבועי. סביר להניח שבמקרה זה יוחלט להעלות את המינון השבועי ב- 5 מיליגרם, כך שיעמוד על 40 מיליגרם.
כעת ניתן עדיין להשתמש במינון אחיד של טבליות קומדין בנות 5 מיליגרם כול אחת, ואז בימים ב', ג', ד', שישי ושבת ייטול המטופל טבלית אחת בת 5 מיליגרם ואילו בימי ראשון וחמישי ייטול טבלית וחצי.
לחילופין, ניתן להוסיף טבלית במינון של 1 מיליגרם ואז בימים ב', ג', ד', שישי ושבת ייטול המטופל שתי טבליות, אחת בת 5 מיליגרם והשנייה בת 1 מיליגרם, ואילו בימי ראשון וחמישי ייטול טבלית אחת בת 5 מיליגרם. (לטבלת המחשה)