19 מאי 2022 י"ח אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  28.02.2021 

פגים - מידע רפואי

רופא מייעץ: פרופ' יעקב קוינט

Premature Babies/Preemies
מעודכן לתאריך  28.02.2021 

מעקב במסגרת המכון להתפתחות הילד

פגים רבים, בעיקר כאלה שנולדו במשקל 1,500 גרם ומטה, יופנו להמשך מעקב במסגרת המכונים להתפתחות הילד של קופות החולים. 
במכונים אלו מתבצע מעקב מסודר ומקצועי אחר התפתחות הפגים. וועדה מיוחדת של אנשי מקצוע תבדוק את הפג לאחר שיעיינו בכל הרשומות הרפואיות ובפרטי האשפוז בפגייה. הוועדה תקבע לאיזה סוג של מעקב וטיפול יזדקק הפג. 
במסגרת המכונים להתפתחות הילד מבוצעים טיפולים ובדיקות מעקב על ידי המטפלים הבאים:
  1. נוירולוג התפתחותי.
  2. קלינאי תקשורת.
  3. מרפא בעיסוק.
  4. פיזיותרפיסט התפתחותי.
  5. עובד סוציאלי.
  6. פסיכולוג.
 
כל המטפלים הללו עובדים כצוות, מבצעים הערכות מצב תקופתיות וקובעים יחד את מדיניות הטיפול ואת משך המעקב הנדרש. 
צוות המכון יכין דוחות תקופתיים אשר יאפשרו בהמשך הדרך פנייה למסגרות חינוך שונות, בהתאם לצרכיו של הפג, לרבות גנים או בתי ספר מיוחדים, אם יהיה בהם צורך.