19 אוקטובר 2019 כ' תשרי תש"פ
עדכון אחרון:  01.04.2019 

הבראה לחולי פסוריאזיס ולימפומה עורית - תנאי הזכאות

פסוריאזיס היא מחלת עור המאופיינת בהתרבות מהירה מדי של תאי עור. אחד מהטיפולים הקיימים למחלה הוא שהייה בים המלח, המועילה גם לחולי לימפומת עור.
עדכון אחרון:  01.04.2019 

זכויות חברי מכבי זהב

חברי מכבי זהב זכאים להחזר נוסף של 10% על השהייה במקום האירוח והכניסה לסולריום בים המלח, וכן לתוספת עבור מלווה.

עיקרי הזכאות

חולים מהאוכלוסיות המפורטות מטה זכאים, תחת התוויות מסויימות להחזר חלקי עבור 30 ימי שהייה בבית מלון, צימר או בית הארחה באזור ים המלח או ערד או 30 ימי נסיעה לים המלח בשנה אחת. זכאות זו תקפה רק בתנאי שלא התקבלה התחייבות עבור טיפולי פוטותרפיה (פובה/PUVA) בבית חולים. במסגרת הסל ישנה זכאות גם להחזר חלקי עבור שהייה בדירה שכורה.

מי זכאי? 

תנאי הזכאות וגובה ההחזר משתנים לפי האוכלוסיות השונות:

זכויות חברי מכבי במסגרת הסל הבסיסי

נפגעי תאונות עבודה בעלי אישור הכרה מביטוח לאומי בפסוריאזיס או פסוריאזיס הפרקים או לימפומה עורית

 הזכאות 

 1. שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד - מימון של עד 30 ימי שהייה בשנה קלנדרית, מותנה בשהייה בבית המלון במשך לפחות 10 ימים רצופים (כלומר לפחות 9 לילות).
  או:
  נסיעה יומיומית בתחבורה ציבורית (אוטובוס או רכבת) לים המלח - מימון של עד 30 ימי נסיעה בשנה קלנדרית. מותנה בהצגת קבלות בגין נסיעה יומיומית במשך לפחות 10 ימים רצופים.
  או:
  שהות בדירה שכורה באיזור ים המלח- מימון של עד 30 ימי שכירות בשנה קלנדרית. מותנה בכל התנאים הבאים גם יחד ובאישור רופא שירות מחוזי :
  • הצגת קבלה או אישור שימוש במתקנים סולאריים בים המלח, בו מצויינים תאריכי הכניסה/הטיפול, אשר יעידו על שהייה של  לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  • העתק מחוזה השכירות, על שם המטופל.
  • חשבונית/ קבלה על תשלומי שכר דירה או  צילומי שיקים או אמצעי תשלום אחר ששימש לתשלום שכר דירה.
  • צילום הכתובת בת.ז. של המטופל המעידה על כך שהמטופל אינו גר ברדיוס של עד 50 ק"מ מאתר הטיפול. 
  • למשפחה גרעינית (הורים וילדיהם הקטינים) לא יינתנו החזרים על דירות נופש נפרדות בתקופה חופפת, גם אם יש במשפחה יותר מחולה אחד.
 2. כניסה לסולריום באזור ים המלח בלבד - מימון של עד 30 כניסות בשנה קלנדרית.
   

  כמה זה עולה? 

 1. ללילה אחד בבית מלון / צימר / בית הארחה / דירה שכורה או לנסיעה יומית אחת (הלוך וחזור), יינתן החזר בגובה 70% מההוצאה בפועל ועד תקרה של 413 ש"ח ללילה.
 2. לכניסה לסולריום (ים המלח בלבד) – יינתן החזר של 80% מדמי הכניסה ליום ועד תקרה של 106 ₪ ליום.
   

 מה עליך לעשות? 

לקבלת ההחזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
 • אישור הכרה רשמי מהמוסד לביטוח לאומי כמחלת מקצוע מוכרת וכן פרוטוקול וועדה רפואית שעבר בנושא. לא נדרש מסמך מקור.
 • הפניית/המלצת רופא עור של מכבי או ראומטולוג של מכבי אשר תינתן לפני היציאה להבראה.
 • למי ששהה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד יש להביא קבלה וחשבונית עבור כל יום כניסה לסולריום בים המלח.
 • יש להביא קבלה וחשבונית מס מקוריות ובהן ציון תאריכי השהייה במקום האירוח, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות) וכן את עלות השהייה לפי לילה.
 • למי שנוסע יום-יום לים המלח בתחבורה ציבורית ולא שוהה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח - יש להביא קבלות של אוטובוס או כרטיסי רכבת, אשר יעידו על נסיעה יומיומית של לפחות 10 ימים רצופים.
 • למי ששהה בדירה שכורה - יש להביא :
  • קבלה או אישור שימוש במתקנים סולאריים באזור ים המלח, בו מצויינים תאריכי הכניסה/הטיפול, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  • העתק מחוזה השכירות, על שם המטופל.
  • קבלה על תשלומי שכר דירה או  צילומי שיקים או אמצעי תשלום אחר ששימש לתשלום שכר דירה.
  • צילום הכתובת בת.ז. של החבר המעידה על כך שהוא אינו גר ברדיוס של עד 50 ק"מ מאתר הטיפול.
 • פירוט תאריכי הכניסה לסולריום בים המלח והמחיר ששולם בעבור כל כניסה לסולריום (בנפרד מעלות יום שהייה במקום האירוח).
  המסמכים יועברו על ידי משרד  המרכז הרפואי אל רופא השירות המחוזי, אשר יקבע האם הטיפול נובע מהפגיעה המוכרת. באם יאשר ורק לאחר קבלת האישור, יבוצע ההחזר במרכז הרפואי.

 תנאים והבהרות 

 • הפסקה בשישי-שבת איננה קוטעת את הרצף -
  אלו הלנים בים המלח ונוסעים לביתם ביום שישי וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  או :
  אלו הנוסעים לים המלח יום יום בתחבורה ציבורית ובמהלך סוף השבוע נוסעים לביתם וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  או:
  לאלו הלנים בדירה שכורה ונוסעים לביתם ביום שישי וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  סך ספירת הימים שתידרש לקבלת ההחזר תהיה של 10 ימים בסך הכולל. שישי-שבת באמצע, לא ייספרו.
 • בשנה קלנדרית אחת ניתן לממש רק אחת מן הזכאויות הבאות: קבלת התחייבות לטיפולי פוטותרפיה (פובה/PUVA) בבית חולים, או קבלת החזר על שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד, או קבלת החזר על נסיעות יומיומיות.

חולי פסוריאזיס, חולי פסוריאזיס הפרקים וחולי לימפומה עורית

 הזכאות 

 1. שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד - מימון של עד 30 ימי שהייה בשנה קלנדרית, מותנה בשהייה במקום האירוח במשך לפחות 10 ימים רצופים (כלומר לפחות 9 לילות).
  או:
  נסיעה יומיומית בתחבורה ציבורית (אוטובוס או רכבת) לים המלח - מימון של עד 30 ימי נסיעה בשנה קלנדרית. מותנה בהצגת קבלות בגין נסיעה יומיומית במשך לפחות 10 ימים רצופים.
  או:
  שהות בדירה שכורה באיזור ים המלח או ערד - מימון של עד 30 ימי שכירות בשנה קלנדרית. מותנה בכל התנאים הבאים גם יחד :
  • הצגת קבלה או אישור שימוש במתקנים סולאריים, בו מצויינים תאריכי הכניסה/הטיפול, אשר יעידו על שהייה של  לפחות 10  ימים רצופים (כלומר לפחות 9 לילות).
  • העתק מחוזה השכירות, על שם החבר.
  • חשבונית או קבלה מקוריות על תשלומי שכר דירה. אם לא ניתנה קבלה בגין תשלום שבוצע באמצעות צ'קים, יש להעביר למכבי צילום של הצ'ק וצילום דף חשבון בנק שבו מופיע החיוב.
  • צילום הכתובת בתעודת הזהות של החבר המעידה על כך שהחבר אינו גר ברדיוס של עד 50 ק"מ מאתר הטיפול. 
  • למשפחה גרעינית (הורים וילדיהם הקטינים) לא יינתנו החזרים על דירות נופש נפרדות בתקופה חופפת, גם אם יש במשפחה יותר מחולה אחד.
 2. כניסה לסולריום באזור ים המלח בלבד - מימון של עד 30 כניסות בשנה קלנדרית.
   

 כמה זה עולה? 

 1. ללילה אחד בבית מלון / צימר / בית הארחה / דירה שכורה או לנסיעה יומית אחת (הלוך וחזור), יינתן החזר עד תקרה של 294 ₪ ללילה או 70% מההוצאה בפועל, הנמוך מבין השניים.
 2. לכניסה לסולריום (ים המלח בלבד)– יינתן החזר של 80% מדמי הכניסה ליום עד תקרה של 75 ש"ח.
   

 מה עליך לעשות? 

לקבלת ההחזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
 • הפנייה/המלצה מרופא עור של מכבי או ראומטולוג של מכבי אשר תינתן לפני היציאה להבראה.
 • למי ששהה בבית מלון / צימר / בית הארחה בערד או אזור ים המלח - יש להביא קבלה וחשבנוית עבור כל יום כניסה לסולריום בים המלח.
 • יש להביא קבלה וחשבונית מס מקוריות ובהן ציון תאריכי השהייה במקום האירוח, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות) וכן את עלות השהייה לפי לילה.
 • למי שנוסע יום-יום לים המלח בתחבורה ציבורית ולא שוהה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד - יש להביא קבלות של אוטובוס או כרטיסי רכבת, אשר יעידו על נסיעה יומיומית של לפחות 10 ימים רצופים.
 • למי ששהה בדירה שכורה - יש להביא :
  • קבלה או אישור שימוש במתקנים סולאריים, בו מצויינים תאריכי הכניסה/הטיפול, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
  • העתק מחוזה השכירות, על שם המטופל.
  • קבלה על תשלומי שכר דירה או  צילומי שיקים או אמצעי תשלום אחר ששימש לתשלום שכר דירה.
  • צילום הכתובת בת.ז. של החבר המעידה על כך שהוא אינו גר ברדיוס של עד 50 ק"מ מאתר הטיפול.
 • פירוט תאריכי הכניסה לסולריום ביום המלח והמחיר ששולם בעבור כל כניסה לסולריום (בנפרד מעלות יום שהייה במקום האירוח).

 תנאים והבהרות 

 • הפסקה בשישי-שבת איננה קוטעת את הרצף -
  אלו הלנים בים המלח ונוסעים לביתם ביום שישי וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  או :
  אלו הנוסעים לים המלח יום יום בתחבורה ציבורית ובמהלך סוף השבוע נוסעים לביתם וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  או:
  לאלו הלנים בדירה שכורה ונוסעים לביתם ביום שישי וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון
  סך ספירת הימים שתידרש לקבלת ההחזר תהיה של 10 ימים בסך הכולל. שישי-שבת באמצע, לא ייספרו.
 • בשנה קלנדרית אחת ניתן לממש רק אחת מן הזכאויות הבאות: קבלת התחייבות לטיפולי פוטותרפיה (פובה/PUVA) בבית חולים, או קבלת החזר על שהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד, או קבלת החזר על נסיעות יומיומיות.

תוספת זכויות הנובעת ממכבי כסף

חולי פסוריאזיס וחולי פסוריאזיס הפרקים וחולי לימפומה עורית

 הזכאות 

 1. ללילה שהייה בבית מלון, צימר או בית הארחה באזור ים המלח או ערד - מימון של עד 30 ימי שהייה בשנה קלנדרית, מותנה בשהייה במקום האירוח במשך לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות).
 2. כניסה לסולריום  בים המלח בלבד - מימון של עד 30 כניסות בשנה קלנדרית.
 3. תוספת מימון לקטין בשהייה בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד, הזקוק לליווי מבוגר, או לבוגר אשר זקוק להשגחת מבוגר מסיבות רפואיות. 
 • במסגרת הסל הבסיסי ניתנת זכאות נוספת למימון נסיעות יומיומיות לים המלח. זכאות זו ניתנת רק לחברים אשר בוחרים שלא לשהות בבית מלון / צימר / בית הארחה באזור ים המלח או ערד. מידע נוסף ניתן למצוא בזכאות לסל הבסיסי.

 כמה זה עולה? 

 1. ללילה שהייה בבית מלון, צימר או בית הארחה באזור ים המלח או ערד – יינתן החזר של 80% מהסל הבסיסי וממכבי זהב יחד. ההחזר הינו מתוך ההוצאה בפועל ועד לתקרה כוללת של 327 ₪ ללילה (70% יינתנו מהסל הבסיסי, וממכבי זהב עוד 10%, ועד לתקרה של 38 ₪).
 2. לכניסה לסולריום (ים המלח בלבד) – לדמי הכניסה לסולריום ליום אחד, יינתן החזר של 80% מהסל הבסיסי ועד תקרה של 50 ₪, ובנוסף – ממכבי זהב יינתנו 10% נוספים ללא תקרת סכום. ההחזר המקסימלי באחוזים ממכבי זהב ומהסל הבסיסי יחד הוא 90%.
 3. ללילה שהייה בבית מלון, צימר או בית הארחה באזור ים המלח או ערד עבור קטין עד גיל 18 הזקוק לליווי מבוגר או ליום שהייה עבור בוגר אשר זקוק להשגחת מבוגר מסיבות רפואיות (כגון: בוגר הסובל מפיגור שכלי וכו') – תינתן תוספת החזר בסך של 97 ₪. תקרת ההחזר ללילה, לשוהה ולמלווה יחד, היא 424 ₪.

לא יינתן החזר עבור שהייה בדירה שכורה.
תקופת המתנה - 3 חודשים . למידע נוסף >
מצטרפים חדשים למכבי? שומרים על הוותק ויכולים ליהנות מזכויות והטבות ללא תקופת המתנה. לפרטים והצטרפות > 

 מה עליך לעשות? 

לקבלת ההחזר יש להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:  
 • הפניית/המלצת רופא עור של מכבי או ראומטולוג של מכבי אשר תינתן לפני היציאה להבראה.
 • קבלה וחשבונית מס מקוריות ובהן ציון תאריכי השהייה בבית מלון, צימר או בית הארחה באזור ים המלח או ערד, אשר יעידו על שהייה של לפחות 10 ימים רצופים (=לפחות 9 לילות) וכן את עלות השהייה לפי לילה.
 • לשוהים בערד - יש להציג פירוט של תאריכי הכניסה לסולריום בים המלח וקבלה או חשבונית מס שבה מופיע המחיר ששולם בעבור כל כניסה לסולריום, למעט ימי שישי ושבת (בנפרד מעלות יום שהייה במקום האירוח).

 תנאים והבהרות 

 • בשנה קלנדרית אחת ניתן לממש רק אחת מן הזכאויות הבאות: קבלת התחייבות לטיפולי פוטותרפיה (פובה/PUVA) בבית חולים, או קבלת החזר על שהייה בבית מלון, צימר או בית הארחה באזור ים המלח או ערד.
 • הפסקה בשישי-שבת איננה קוטעת את הרצף -
  אלו הלנים בים המלח ונוסעים לביתם ביום שישי וחוזרים במוצאי שבת או ביום ראשון - סך ספירת הימים שתידרש לקבלת ההחזר תהיה של 10 ימים בסך הכולל. שישי-שבת באמצע, לא ייספרו.
כל האמור לעיל כפוף לתקנון שירותי הבריאות במכבי זהב. לקריאת התקנון >
צריכים מידע נוסף? פנו אלינו ונשמח לעזור