שדרוג ל"מכבי זהב" / "מכבי שלי"

פרטי הבקשה


לתשומת ליבך! מעתה ואילך, חודש החברות הקובע, לצורך מימוש ההטבות ומניין תקופות ההמתנה יהיה חודש ההצטרפות לתכנית הביטוח המשלים החדשה. מימוש ההטבות יהיה בכפוף לתקופות ההמתנה ולכללי התקנון של התכנית.

תכנית 'מכבי כסף' הינה תכנית סגורה. לאחר שדרוג ל-'מכבי זהב' או ל'מכבי שלי' לא ניתן יהיה לשוב ולהצטרף לתכנית 'מכבי כסף'.

פרטי המבקש\ת (מעל גיל 18)
פרטי בן\בת הזוג
פרטי הילדים (עד גיל 18)


פרטי הילדים (עד גיל 18)


פרטי הילדים (עד גיל 18)


פרטי הילדים (עד גיל 18)


פרטי הילדים (עד גיל 18)
חתימה
כל ילד בוגר )מעל גיל 18 )עבורו מתבקש השדרוג חייב בחתימה אישית על טופס נפרד של בקשה לשדרוג
;