מחוסנים / מחלימים

(לפי הגדרת משרד הבריאות, לא כולל מחוסנים במנה אחת)

בני 60 ומעלה ואנשים המשתייכים לקבוצת סיכון

בדיקה

תוצאה שלילית

תוצאה חיובית

יש לבצע בדיקת PCR כ-72 שעות ממועד החשיפה.

אין צורך בבידוד.

פטור מבידוד

בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

בני 60 ומעלה ואנשים בסיכון שחשים תסמינים - יש לבצע בדיקת PCR באופן מיידי ולפנות לרופא המטפל.

פטור מבידוד

בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

בדיקה

יש לבצע בדיקת PCR כ-72 שעות ממועד החשיפה.

אין צורך בבידוד.

תוצאה שלילית

פטור מבידוד

תוצאה חיובית

בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

בדיקה

בני 60 ומעלה ואנשים בסיכון שחשים תסמינים - יש לבצע בדיקת PCR באופן מיידי ולפנות לרופא המטפל.

תוצאה שלילית

פטור מבידוד

תוצאה חיובית

בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

יתר אוכלוסיית המחוסנים והמחלימים

בדיקה

תוצאה שלילית

תוצאה חיובית

יש לבצע בדיקת אנטיגן ביתית/מפוקחת כ-72 שעות ממועד החשיפה.

אין צורך בבידוד.

פטור מבידוד

אם בוצעה בדיקת אנטיגן ביתית > יש לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת

 

תוצאה חיובית בבדיקת אנטיגן מפוקחת > בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

יתר אוכלוסיית המחוסנים והמחלימים שחשים תסמינים - יש לבצע בדיקת אנטיגן ביתי/מפוקחת באופן מיידי ולפנות לרופא המטפל.

פטור מבידוד

אם בוצעה בדיקת אנטיגן ביתית > יש לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת

 

תוצאה חיובית בבדיקת אנטיגן מפוקחת > בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

בדיקה

יש לבצע בדיקת אנטיגן ביתית/מפוקחת כ-72 שעות ממועד החשיפה.

אין צורך בבידוד.

תוצאה שלילית

פטור מבידוד

תוצאה חיובית

אם בוצעה בדיקת אנטיגן ביתית > יש לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת

 

תוצאה חיובית בבדיקת אנטיגן מפוקחת > בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

בדיקה

יתר אוכלוסיית המחוסנים והמחלימים שחשים תסמינים - יש לבצע בדיקת אנטיגן ביתי/מפוקחת באופן מיידי ולפנות לרופא המטפל.

תוצאה שלילית

פטור מבידוד

תוצאה חיובית

אם בוצעה בדיקת אנטיגן ביתית > יש לבצע בדיקת אנטיגן מפוקחת

 

תוצאה חיובית בבדיקת אנטיגן מפוקחת > בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

אינם מחוסנים / אינם מחלימים

(לפי הגדרת משרד הבריאות)

בני 60 ומעלה ואנשים המשתייכים לקבוצת סיכון

בדיקה

תוצאה שלילית

תוצאה חיובית

יש לבצע בדיקת PCR כ-72 שעות ממועד החשיפה.

חייבים בבידוד עד לביצוע הבדיקה.

השלמה ל-5 ימי בידוד מלאים


שחרור בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת PCR שבוצעה ביום האחרון לבידוד.

בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

בדיקה

יש לבצע בדיקת PCR כ-72 שעות ממועד החשיפה.

חייבים בבידוד עד לביצוע הבדיקה.

תוצאה שלילית

השלמה ל-5 ימי בידוד מלאים


שחרור בכפוף לתוצאה שלילית בבדיקת PCR שבוצעה ביום האחרון לבידוד.

תוצאה חיובית

בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

יתר האוכלוסיה שאינם מחוסנים ואינם מחלימים

בדיקה

תוצאה שלילית

תוצאה חיובית

בידוד ל-5 ימים מלאים.
מומלץ לבצע בדיקת אנטיגן ביתי 72 שעות ממועד החשיפה.


בדיקת אנטיגן מפוקחת ביום החמישי בערב.

תוצאה שלילית ביום ה-5 > שחרור מבידוד

תוצאה חיובית ביום ה-5 > בידוד ל-5 ימים מלאים.

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

יתר האוכלוסיה שאינם מחוסנים ואינם מחלימים שחשים תסמינים - כניסה מיידית לבידוד + ביצוע בדיקת אנטיגן ביתית/מוסדית.

 

בדיקת אנטיגן מפוקחת ביום החמישי בערב.

תוצאה שלילית ביום ה-5 > שחרור מבידוד

תוצאה חיובית ביום ה-5 > בידוד ל-5 ימים מלאים.

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

בדיקה

בידוד ל-5 ימים מלאים.
מומלץ לבצע בדיקת אנטיגן ביתי 72 שעות ממועד החשיפה.


בדיקת אנטיגן מפוקחת ביום החמישי בערב.

תוצאה שלילית

תוצאה שלילית ביום ה-5 > שחרור מבידוד

תוצאה חיובית

תוצאה חיובית ביום ה-5 > בידוד ל-5 ימים מלאים.

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

בדיקה

יתר האוכלוסיה שאינם מחוסנים ואינם מחלימים שחשים תסמינים - כניסה מיידית לבידוד + ביצוע בדיקת אנטיגן ביתית/מוסדית.

 

בדיקת אנטיגן מפוקחת ביום החמישי בערב.

תוצאה שלילית

תוצאה שלילית ביום ה-5 > שחרור מבידוד

תוצאה חיובית

תוצאה חיובית ביום ה-5 > בידוד ל-5 ימים מלאים.

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

מטפלים בחולה/חסר ישע

מי שמטפל בחולה מאומת שהוא קטין מתחת לגיל 12 או חסר ישע.

המטפל מעל גיל 60 או בקבוצת סיכון

בדיקה

תוצאה שלילית

תוצאה חיובית

מחוסן / מחלים

יש להיכנס עם החולה עד לסוף תקופת הבידוד שלו.

 

בתום תקופת הבידוד של המטופל, המטפל צריך לעבור בדיקת PCR ולפעול 

לפי תוצאות הבדיקה:

פטור מבידוד

בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

אינו מחוסן / אינו מחלים

יש להיכנס עם החולה עד לסוף תקופת הבידוד שלו.

 

בתום תקופת הבידוד של המטופל, יש להיכנס לבידוד נוסף של 5 ימים ולבצע בדיקת PCR כ-72 שעות מתום החשיפה של המטופל ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה:

יש להשלים עוד 5 ימי בידוד ולבצע בדיקת PCR בסיומם.

בידוד ל-5 ימים מלאים.

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

מחוסן / מחלים

בדיקה

יש להיכנס עם החולה עד לסוף תקופת הבידוד שלו.

 

בתום תקופת הבידוד של המטופל, המטפל צריך לעבור בדיקת PCR ולפעול 

לפי תוצאות הבדיקה:

תוצאה שלילית

פטור מבידוד

תוצאה חיובית

בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

אינו מחוסן / אינו מחלים

בדיקה

יש להיכנס עם החולה עד לסוף תקופת הבידוד שלו.

 

בתום תקופת הבידוד של המטופל, יש להיכנס לבידוד נוסף של 5 ימים ולבצע בדיקת PCR כ-72 שעות מתום החשיפה של המטופל ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה:

תוצאה שלילית

יש להשלים עוד 5 ימי בידוד ולבצע בדיקת PCR בסיומם.

תוצאה חיובית

בידוד ל-5 ימים מלאים.

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

בדיקה

תוצאה שלילית

תוצאה חיובית

המטפל מתחת גיל 60 ואינו בקבוצת סיכון

בדיקה

תוצאה שלילית

תוצאה חיובית

מחוסן / מחלים

יש להיכנס עם החולה לבידוד עד סוף תקופת הבידוד שלו.

 

ביום האחרון לבידוד המטפל צריך לעבור בדיקת אנטיגן ביתית ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה:

פטור מבידוד נוסף

תוצאה חיובית ביום ה-5 > בידוד ל-5 ימים מלאים.

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

אינו מחוסן / אינו מחלים

יש להיכנס עם החולה עד לסוף תקופת הבידוד שלו.

 

בתום תקופת הבידוד של המטופל, יש להיכנס לבידוד נוסף של 5 ימים ומומלץ לבצע בדיקת אנטיגן 72 שעות מתום החשיפה לחולה המאומת ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה:

יש להשלים עוד 5 ימי בידוד ולבצע בדיקת אנטיגן מוסדית בסיומם.

תוצאה חיובית ביום ה-5 > בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים

מחוסן / מחלים

בדיקה

יש להיכנס עם החולה לבידוד עד סוף תקופת הבידוד שלו.

 

ביום האחרון לבידוד המטפל צריך לעבור בדיקת אנטיגן ביתית ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה:

תוצאה שלילית

פטור מבידוד נוסף

תוצאה חיובית

תוצאה חיובית ביום ה-5 > בידוד ל-5 ימים מלאים.

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים.

אינו מחוסן / אינו מחלים

בדיקה

יש להיכנס עם החולה עד לסוף תקופת הבידוד שלו.

 

בתום תקופת הבידוד של המטופל, יש להיכנס לבידוד נוסף של 5 ימים ומומלץ לבצע בדיקת אנטיגן 72 שעות מתום החשיפה לחולה המאומת ולפעול בהתאם לתוצאות הבדיקה:

תוצאה שלילית

יש להשלים עוד 5 ימי בידוד ולבצע בדיקת אנטיגן מוסדית בסיומם.

תוצאה חיובית

תוצאה חיובית ביום ה-5 > בידוד ל-5 ימים מלאים

 

שחרור לאחר תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-4 בערב + תוצאה שלילית בבדיקת אנטיגן ביתית שבוצעה ביום ה-5 בערב, ובתנאי שאין תסמינים

בדיקה

תוצאה שלילית

תוצאה חיובית

סיום הבידוד

ניתן לצאת מבידוד בהיעדר תסמינים, ורק לאחר ביצוע בדיקות אנטיגן ביתי ביום ה-4 בערב וביום ה-5 בערב ובתנאי ששתי התוצאות שליליות.

 

אם אחת התוצאות של הבדיקות הביתיות ביום ה-4 וה-5 לבידוד יצאה חיובית, יש לפעול כך:

 

מחוסנים ומחלימים

  • ישארו בבידוד עד ליום ה-7
  • אין צורך לעשות בדיקה נוספת

 

לא מחוסנים/לא מחלימים

  • ישארו בבידוד ל-5 ימי בידוד נוספים ויעשו שוב 2 בדיקות אנטיגן ביתיות - ביום ה-9 וביום ה-10
  • אם אחת הבדיקות של היום ה-9 או ה-10 יצאה חיובית > ישארו בבידוד יומיים נוספים (עד ליום ה-12)
  • אין צורך לעשות בדיקה נוספת

 

אישור ההחלמה נשלח באופן אוטומטי ממכבי לקראת מועד יום השיחרור.

את האישור ניתן לראות באתר מכבי Online ובאפליקציה

 

על פי הקריטריונים של משרד הבריאות, לקבוצה מסוימת של מטופלים יש צורך בבידוד ארוך יותר ובבדיקות החלמה. אם אתם שייכים לקבוצה זאת, מומלץ לפנות לרופא המטפל או למוקד הטלפוני לטיפול בחולי קורונה של מכבי 1-700-507-100 .

 

אם אתם חווים תסמיני קורונה לקראת סיום ימי הבידוד - יש לפנות לרופא המטפל או למוקד הקורונה של מכבי כדי לשקול אם יש צורך בהארכת ימי הבידוד עד חלוף הסימנים.

מידע חשוב

 • במקרה של הופעת תסמינים, יש להיבדק לקורונה באופן מיידי.
 • מי שחוסן בחיסון אחד בלבד, או מי שחוסן פעמיים ועברה חצי שנה או יותר מהחיסון, אינו מוגן ועל כן נחשב כלא מחוסן/לא מחלים. במקרה של חשיפה למאומת ואינו פטור מבידוד.
 • בדיקת אנטיגן מפוקחת במקרה של חשיפה למאומת - במימון המדינה.