עדשות משקפיים או עדשות מגע לחברים עם קוצר ראייה או אסטיגמטיזם

 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • לא כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

סוגי תוכניות הביטוח | גיל | מצב רפואי

מי זכאי?

חברי מכבי שלי, מכבי זהב ומכבי כסף, שיש להם קוצר ראייה או אסטיגמטיזם מעל 7.00-

מה הזכאות?

עדשות מגע או זוג אחד של עדשות משקפיים בשנה קלנדרית.

כמה זה עולה?

לא יינתן החזר על אביזר שנרכש בחו"ל.

הנחה של 50% עד תקרה מצטברת של 1,018 ש"ח מסך ההוצאה בפועלאחת ל-3 שנים צפות.

או

השתתפות עצמית מקסימלית בהתאם למחירון בהסכם מכבי זהב:

* אפשר לנצל את הזכאות שבמסגרת מכבי שלי או מכבי זהב. אין כפל ביטוחי.

איפה ניתן השירות?

ברשת חנויות "מכבי ממבט ראשון".

לאיתור סניף מכבי ממבט ראשון

מה עליך לעשות?

  • לקבל הפנייה מרופא/ת עיניים או אישור חתום ע"י אופטומטריסט/ית, שתכלול אבחנה רפואית והמלצה לרכישת האביזר.
  • להגיע לחנות עם תעודה מזהה וכרטיס מכבי.
  • אם מקום מגוריך נמצא במרחק של יותר מ-30 ק"מ (בקו אווירי) מחנות "מכבי ממבט ראשון", באפשרותך לרכוש את המוצרים בכל חנות אופטומטריה ו לקבל החזר בשיעור ההנחה שהיית מקבל/ת בחנות "מכבי ממבט ראשון". לקבלת החזר עליך להגיש את המסמכים הבאים בעמדת אל תור במרכז הרפואי (הסניף) או לשלוח אותם בדואר רשום למרכז הרפואי:
    • קבלה וחשבונית מקוריים.
    • הפניית רופא/ה ואישור אופטומטריסט/ית שניתנו לפני הרכישה.

מה עוד כדאי לדעת?

  • אם יש לך מכבי שלי ומימשת את ההטבה הנובעת ממכבי זהב – עליך להמתין שנה ממועד הרכישה בטרם ניתן לממש הטבה נוספת ברכישת משקפיים ועדשות אופטיים במסגרת מכבי זהב או מכבי שלי.
  • חברי מכבי שלי יכולים לנצל את הנחת צ'ק הכיסוי במסגרת זכאות זו.
  • אם קיבלת הנחה במסגרת צ'ק כיסוי מכבי שלי – ההטבה בתוקף למשך שלוש שנים ממועד הרכישה הראשונה. בתקופה זו אין אפשרות לממש את הטבות מכבי זהב ברכישת משקפיים ועדשות אופטיים.תוקף ההפניה - 30 יום.
  • הזכאות אינה כוללת מימון מסגרת למשקפיים.
  • בדיקת הראייה לעדשות מגע כוללת התאמה, הדרכה ומעקב שנתי. הבדיקה כרוכה בעלות נוספת, ואין החזר על הוצאה זאת.
  • לפני ההזמנה יועבר אליך מידע אודות ההשתתפות העצמית. לאחר התאמת עדשות המגע, עליך לשלם השתתפות עצמית על פי סוג העדשה שבחר.
  • כל עלות שדרוג או תוספת תחול עליך.
  • החזר/החלפה של עדשות המגע יתבצע על פי נוהל מדיניות היצרן, התקף גם לכלל הלקוחות.
  • בדיקת ראייה כרוכה בתשלום, אלא אם כן נרכשו משקפיים באותו מעמד. את עלות הבדיקה ניתן לברר אצל הספק שבהסכם שמבצע את הבדיקה.

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים במכבי.

תקנון מכבי שלי >

תקנון מכבי זהב >

תקנון מכבי כסף >

;