אמבולנס והסעות מיוחדות

(6 קטגוריות)

פינוי דחוף באמבולנס

הזמנת אמבולנס לפינוי במקרים דחופים. 

פינוי מוטס

פינוי מוטס של חולים ופצועים

למידע נוסף על פינוי מוטס
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי | החלטת משרד הבריאות

פינוי באמבולנס במקרה של פטירה

פינוי באמבולנס של חבר שנפטר בדרך לבית החולים או לפני הגעת האמבולנס.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס במקרה של פטירה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס בעקבות איבוד הכרה

פינוי באמבולנס לחבר שאיבד הכרה במקום ציבורי או במקרה של התקף אפילפסיה.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס בעקבות איבוד הכרה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס בעקבות תאונת עבודה

פינוי באמבולנס לבית החולים בעקבות תאונת עבודה.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס בעקבות תאונת עבודה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס לחבר ששוחרר לחופשה מבית החולים

פינוי באמבולנס לחבר ששוחרר לחופשה מבית החולים, ועקב הרעה במצבו במהלך החופשה, פונה בחזרה באמבולנס.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס לחבר ששוחרר לחופשה מבית החולים
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס למיון ואשפוז בבית חולים

פינוי חבר באמבולנס לחדר מיון - במקרה שהחבר אושפז לאחר מכן בבית החולים.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס למיון ואשפוז בבית חולים
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס למיון והשהיה

פינוי באמבולנס לחבר שפונה למיון בבית החולים, ובסיכום המיון צוין "השהיה".

למידע נוסף על פינוי באמבולנס למיון והשהיה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס ממתקן של מכבי

פינוי באמבולנס מכל מתקן של מכבי למיון בבית חולים, באישור גורם מוסמך.

למידע נוסף על פינוי באמבולנס ממתקן של מכבי
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס עם הפניה של אחות מהמוקד הטלפוני

פינוי באמבולנס לחבר שפונה בהוראת אח או אחות ממוקד האחיות הטלפוני של מכבי

למידע נוסף על פינוי באמבולנס עם הפניה של אחות מהמוקד הטלפוני
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי באמבולנס עם הפניית רופא

פינוי באמבולנס עם הפניה של רופא מכבי או רופא של חברה הקשורה עם מכבי בהסכם

למידע נוסף על פינוי באמבולנס עם הפניית רופא
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי למיון במקרה של תגובה אלרגית קשה

פינוי חבר עם תגובה אלרגית קשה - באמבולנס

למידע נוסף על פינוי למיון במקרה של תגובה אלרגית קשה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי חולה אונקולוגי באמבולנס

הזמנת אמבולנס לצורך פינוי דחוף של חולה אונקולוגי

למידע נוסף על פינוי חולה אונקולוגי באמבולנס
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

פינוי יולדת באמבולנס

הזמנת אמבולנס לצורך פינוי יולדת לבית יולדות.

למידע נוסף על פינוי יולדת באמבולנס
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי