אמבולנס והסעות מיוחדות

(7 קטגוריות)

הסעות והעברות

הסעה והעברה של מטופלים לבדיקות ולטיפולים ובין מוסדות רפואיים, לא בהכרח באמבולנס

הסעה באמבולנס לאחר החלפת מפרק ירך

הסעת חבר לאחר ניתוח של החלפת מפרק הירך, מבית החולים - לביתו או לשיקום.

למידע נוסף על הסעה באמבולנס לאחר החלפת מפרק ירך
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

העברה באמבולנס מבית חולים לבית חולים אחר

העברת חבר באמבולנס מחדר מיון בבית חולים מסוים לחדר מיון בבית חולים כללי אחר לצורך טיפול רפואי.

למידע נוסף על העברה באמבולנס מבית חולים לבית חולים אחר
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

הסעה באמבולנס מבית חולים לאשפוז במוסד המשכי

העברה באמבולנס מבית חולים למוסד אחר, לאשפוז המשכי

למידע נוסף על הסעה באמבולנס מבית חולים לאשפוז במוסד המשכי
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

הסעה באמבולנס בנסיבות של בריאות הנפש

הסעה באמבולנס מבית חולים כללי למרכז לבריאות הנפש או לטיפול אמבולטורי

למידע נוסף על הסעה באמבולנס בנסיבות של בריאות הנפש
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

אשפוז

העברת חולה קורונה באמבולנס

ההעברה תבוצע באמבולנס או ברכב מוגן אחר שמשרד הבריאות מאשר, בהתאם למצבו הרפואי של החולה

למידע נוסף על העברת חולה קורונה באמבולנס
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

הסעה באמבולנס מבית החולים הביתה

הסעת חבר ששוחרר מאשפוז הביתה

למידע נוסף על הסעה באמבולנס מבית החולים הביתה
 • כלול

  מכבי שלי

 • לא כלול

  מכבי זהב

 • לא כלול

  מכבי כסף

 • לא כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי