אמבולנס והסעות מיוחדות

(6 קטגוריות)

העברות באמבולנס

הסעה והעברה של מטופלים באמבולנס מבית החולים לביתם, לשיקום, לבית חולים אחר ובנסיבות אחרות שאינן דחופות

הסעה באמבולנס לאחר החלפת מפרק ירך

הסעת חבר לאחר ניתוח של החלפת מפרק הירך, מבית החולים - לבית החבר או לשיקום.

למידע נוסף על הסעה באמבולנס לאחר החלפת מפרק ירך
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

הסעה באמבולנס מבית החולים הביתה

הסעת חבר ששוחרר מאשפוז הביתה

למידע נוסף על הסעה באמבולנס מבית החולים הביתה
 • כלול

  מכבי שלי

 • לא כלול

  מכבי זהב

 • לא כלול

  מכבי כסף

 • לא כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

הסעה באמבולנס מבית החולים הביתה מעל גיל 65

הסעה באמבולנס יכולה לצמצם את הקשיים והסיכונים הכרוכים בנסיעה חזרה הביתה במצב של מוגבלות זמנית או קבועה.

למידע נוסף על הסעה באמבולנס מבית החולים הביתה מעל גיל 65
 • כלול

  מכבי שלי

 • לא כלול

  מכבי זהב

 • לא כלול

  מכבי כסף

 • לא כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

סוגי תוכניות הביטוח | גיל

הסעה באמבולנס מבית חולים לאשפוז במוסד המשכי

העברה באמבולנס מבית חולים למוסד אחר, לאשפוז המשכי

למידע נוסף על הסעה באמבולנס מבית חולים לאשפוז במוסד המשכי
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

העברה באמבולנס מבית חולים לבית חולים אחר

העברת חבר באמבולנס מחדר מיון בבית חולים מסוים לחדר מיון בבית חולים כללי אחר לצורך טיפול רפואי.

למידע נוסף על העברה באמבולנס מבית חולים לבית חולים אחר
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

העברת חולה קורונה באמבולנס

ההעברה תבוצע באמבולנס או ברכב מוגן אחר שמשרד הבריאות מאשר, בהתאם למצבו הרפואי של החולה

למידע נוסף על העברת חולה קורונה באמבולנס
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי