בתי חולים ומיון

(4 קטגוריות)

בתי חולים ומוסדות בהסכם

חברי מכבי יכולים לקבל את השירות בבתי החולים של אסותא ובבתי חולים ומוסדות נוספים שבהסכם.

קבלת שירות בבתי חולים ובמרפאות חוץ