אביזרים רפואיים

(14 קטגוריות)

צוואר וכתף

צווארונים לקיבוע הצוואר בעקבות פציעה, חבלה או ניתוח בצוואר או בעמוד השדרה.