ניתוחים

(11 קטגוריות)

ורידים ודליות

בהתאם לרובד הביטוחי – ניתוח או טיפולים מחליפי ניתוח בטכנולוגיות מתקדמות לטיפול בוורידים.