בדיקות ואבחונים

(17 קטגוריות)

בדיקות רפואה תעסוקתית

דיקות הבוחנות את כושרו הבריאות של חבר לבצע את עבודתו או את  התאמתו הרפואית לתפקיד מסוים.

בדיקת כושר עבודה - בדיקה רפואית תעסוקתית בעקבות הפניה

בדיקת כושר עבודה הבוחנת את כושרו/ה הבריאותי של החבר/ה להמשיך לבצע את עבודתו/ה.

למידע נוסף על בדיקת כושר עבודה - בדיקה רפואית תעסוקתית בעקבות הפניה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

בדיקה רפואית תעסוקתית לאחר תאונת עבודה

בדיקת כושר עבודה הבוחנת את כושרו/ה הבריאותי של החבר/ה להמשיך לבצע את עבודתו/ה לאחר תאונת עבודה.

למידע נוסף על בדיקה רפואית תעסוקתית לאחר תאונת עבודה
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מצב רפואי

בדיקה רפואית תעסוקתית בעקבות פניית מעסיק

בדיקת רפואית הבוחנת את מידת ההתאמה הרפואית של החבר/ה לתפקיד המוצע.

למידע נוסף על בדיקה רפואית תעסוקתית בעקבות פניית מעסיק
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

הפניה

בדיקה רפואית תעסוקתית לעובדי מערכת החינוך (שאינם עובדי מדינה)

בדיקה רפואית תעסוקתית הבוחנת את מידת ההתאמה הרפואית של החבר/ה לתפקיד המוצע.

למידע נוסף על בדיקה רפואית תעסוקתית לעובדי מערכת החינוך (שאינם עובדי מדינה)
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

הפניה

בדיקה לגילוי מוקדם של שחפת לסטודנטים במקצועות הבריאות

בדיקה לגילוי מוקדם של שחפת, בה מוזרקת מתחת לעור כמות בלתי מזיקה של החיידק, עבור תלמידים וסטודנטים במקצועות הבריאות.

למידע נוסף על בדיקה לגילוי מוקדם של שחפת לסטודנטים במקצועות הבריאות
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

קהל יעד

בדיקה לגילוי מוקדם של שחפת למועמדים לעבודה במכבי

בדיקה לגילוי מוקדם של שחפת, בה מוזרקת מתחת לעור כמות בלתי מזיקה של החיידק, עבור מועמדים לעבודה במכבי.

למידע נוסף על בדיקה לגילוי מוקדם של שחפת למועמדים לעבודה במכבי
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

קהל יעד

בדיקת פיקוח רפואי תקופתי למנופאים

בדיקה זו נדרשת לצורך מתן או חידוש רישיון להפעלת מנוף או אתת.

למידע נוסף על בדיקת פיקוח רפואי תקופתי למנופאים
 • כלול

  מכבי שלי

 • כלול

  מכבי זהב

 • כלול

  מכבי כסף

 • כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

מקצוע