תרבית לנוזלי גוף – מקבץ בדיקות

Body Fluid culture Battery (קוד בדיקה: 7075)

עדכון אחרון 18.09.22

מבט כללי

סקירה

בדיקת תרבית לנוזלי גוף נעשית על מספר סוגים של נוזלי גוף (מלבד נוזל השדרה - CSF).

אודות הבדיקה

בדיקת מעבדה שמתבצעת על דגימה של נוזלי גוף שנלקחה באמצעות מטוש.

הדגימה תילקח על ידי הרופא ועל פי שיקול דעתו.

הנחיות לבדיקה

    • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
    • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 7 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online