אפשטיין בר - נוגדנים (בדם)

EBV Ab (קוד בדיקה: 6662)

עדכון אחרון 18.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

אבחון זיהום בנגיף האפשטיין בר (EBV).

סקירה

בבדיקה זו נבדקת חשיפה לנגיף אפשטיין בר ((EBV. קיימים נוגדנים שונים לנגיף אשא מופיעים בדם בפרקי זמן שונים לאחר ההדבקה. לכן בדיקה של רמת הנוגדנים השונים מאפשרת לקבוע את הזמן שעבר מאז הופעת הזיהום.

EBV הוא זיהום שכיח המועבר מאדם לאדם דרך הרוק. בקרב ילדים הזיהום בדרך כלל אינו גורם לסימפטומים או מחלה. זיהום ב- EBV בגיל ההתבגרות יכול לגרום למחלת הנשיקה המתבטאת בחולשה, עייפות, הגדלת קשריות לימפה, כאב ראש וחום.

זיהום ב- EBV עלול להיות מלווה בהגדלה של הטחול, המהווה סכנה לקרע של הטחול. אי לכך יש להישמר מפעולות גופניות מסוימות במהלך החודשים שלאחר ההדבקה.

אודות הבדיקה

בדיקה זו מתבצעת על ידי לקיחת דם מהווריד.

הנחיות לבדיקה

לא נדרשת הכנה מיוחדת.

הנחיות ומידע

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
    • לא נדרשת הכנה מיוחדת.

תוצאות

* המידע מתייחס להסבר כללי על אפשרויות התוצאות המתקבלות בבדיקה זו ואין לראות במידע זה כתוצאות הבדיקה של המטופל

יש לפנות אל הרופא המטפל ולדון עמו בתוצאות שהתקבלו.

הסבר לתוצאות

EBV VCA IgM

נוגדן זה מופיע בדם ראשון ונעלם בדרך כלל תוך 4-6 שבועות.

EBV VCA IgM Positive (חיובי) - תוצאה המעידה על זיהום חד בנגיף.

EBV VCA IgM Negative (שלילי) - תוצאה המעידה כי לא קיים זיהום חד בנגיף.

EBV VCA IgG

נוגדן זה מופיע בדם תוך שבוע מהחשיפה לנגיף וניתן לזיהוי למשך תקופה ממושכת, לעיתים אף לכל החיים.

EBV VCA IgG Positive (חיובי) - תוצאה זו מעידה על חשיפה חדה לנגיף או על חשיפה לנגיף בעבר.

EBV VCA IgG Negative (שלילי) - תוצאה זו מעידה כי לא הייתה חשיפה לנגיף בעבר.

בשלב החריף של המחלה ייתכן מצב שבו יש עליה בנוגדני IgM בדם, בעוד נוגדני IgG טרם הופיעו.

EBNA-IgG

הנוגדן מופיע בדם כעבור 2-4 חודשים מרגע החשיפה וניתן לזיהוי למשך תקופה ממושכת, לעיתים אף לכל החיים.

EBNA-IgG Positive (חיובי) - תוצאה זו מעידה על קיומו של זיהום בנגיף בעבר.

EBNA-IgG Negative (שלילי) -תוצאה זו מעידה כי לא נמצאו סימנים לחשיפה לנגיף בעבר.

סוג הנוגדן

זיהום בהווה

זיהום בעבר

הערות

EBV VCA IgM

+

-

מופיע ראשון ונעלם כעבור 4-6 שבועות

EBV VCA IgG

+

+

עולה כעבור 2-4 שבועות ונשאר תקופה ממושכת

EBNA-IgG

-

+

מופיע 2-4 חודשים לאחר ההדבקה ונשאר תקופה ממושכת

סוג הנוגדן

EBV VCA IgM

זיהום בהווה

+

זיהום בעבר

-

הערות

מופיע ראשון ונעלם כעבור 4-6 שבועות

סוג הנוגדן

EBV VCA IgG

זיהום בהווה

+

זיהום בעבר

+

הערות

עולה כעבור 2-4 שבועות ונשאר תקופה ממושכת

סוג הנוגדן

EBNA-IgG

זיהום בהווה

-

זיהום בעבר

+

הערות

מופיע 2-4 חודשים לאחר ההדבקה ונשאר תקופה ממושכת

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 5 מי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות ב online