שחפת (דגימות שאינן כיח או שתן) – מקבץ בדיקות

Mycobacteria Other Battery – TB/NTM (קוד בדיקה: 7204)

עדכון אחרון 19.07.22

מבט כללי

בדיקת תרבית לחיידק השחפת (מיקובקטריום) בדגימות שאינן כיח או שתן.

אודות הבדיקה

בדיקת מעבדה המתבצעת על דגימות שהן לא כיח ולא שתן. הדגימות יילקחו על ידי רופא ועל פי שיקול דעתו.

הנחיות ומידע

    • הבדיקה היא בחינם.
    • הבדיקה מתבצעת במעבדות מכבי.
    • לביצוע הבדיקה נדרשת הפניית רופא.
    • יש להגיע למעבדה עם ההפניה.

תוצאות

מועד קבלת תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקה יתקבלו תוך 60 ימי עבודה מיום ביצוע הבדיקה.

ניתן לצפות בתוצאות הבדיקה באתר מכבי Online, באפליקציית מכבי, או בעמדות מכבילי.

צפייה בתוצאות בדיקות online