בדיקת אלרגיה (בדם)

עדכון אחרון 23.05.22

מבט כללי

מטרת הבדיקה

מטרת הבדיקה היא לגלות האם לנבדק/ת יש תגובה אלרגית למזונות שונים, לחומרים נשאפים, לצמחים, לחיות ועוד.

אודות הבדיקה

במהלך הבדיקה מטפטפים על הזרוע טיפות של חומרים אלרגניים ומחדירים אותם לעור על ידי דקירה עדינה.

הנחיות לבדיקה

הבדיקה מתבצעת בהפניית רופא מומחה לאלרגיה, שקובע אילו אלרגנים ייכללו בבדיקה.

יש להמנע מלקיחת אנטיהיסטמינים (כל תרופה אנטי-אלרגיות) במשך 7 ימים לפני הבדיקה. לקיחת אנטיהיסטמינים לא מאפשרת ביצוע תבחין עור לבירור אלרגיה.

רשימת האלרגנים המלאה

שם האלרגן בעברית

שם האלרגן באנגלית

קוד הבדיקה

 דשא - יבלית

Bermuda Grass

60001

דשא

Johnson Grass

60002

ברוש

Mediterranean Cypress

60003

לענה

Mugwort

60004

שקד

Almond

60006

ציבורת ההרים

Cocksfoot

60008

חתול

Cat dander

60032

כלב

Dog Dander

60033

קרדית האבק

Dermato. Farinae

60035

קרדית האבק

Dermato. Pteronyssinus

60036

חלבון ביצה

Egg White

60040

חלב

Milk

60041

עוף

Chicken

60046

אגוז ברזיל

Brazil Nut

60051

תירס

Maize, corn

60065

קיווי

Kiwi Fruit

60079

מנגו

Mango

60080

שרקן

Guinea Pig Epithelium

60083

אוגר

Hamster Epithelium

60085

אלטרנריה (פטריה) 

Alternaria Tenuis

60089

ירבוז

Common Pigweed

60096

לחך אזמלני

English Plantain

60097

עשב - כף אווז לבנה

Lambs Quarter

60098

נשאפים

Cladosporium Herbarum

60088

אבוקדו

Avocado

60062

אגוז לוז

Hazelnut

60050

אמברוסיה

Common Ragweed

60094

ארס דבורה

Honey Bee Venom

60100

בננה

Banana

60060

גזר

Carrot

60073

דג קוד

Fish (cod)

60045

חומוס

Chick Pea

60075

לטקס (גומי)

Latex

60099

קוקוס

Coconut

60052

קשיו

Chashew

60053

סרפד

Nettle

60095

אלון

Oak

60005

זית

Olive

60037

כתלית יהודה

Parietaria Judaica

60007

פקאן

Pecan

60068

עץ פקאן

Pecan Trees

60090

אפרסק

Peach

60074

בוטן

Peanut

60044

דשא -ריי גראס

Perennial Rye Grass

60087

צנובר

Pine Nut

60055

60054

פיסטוק

Pistachio

ארנב

Rabbit Epithelium

60084

מלחית אשלגנית (קוץ רוסי)

Russian Thistle

60010

סלמון

Salmon

60081

שומשום

Sesame Seed

60071

פולי סויה

Soybean

60043

עגבניה

Tomato

60061

דג טרוטה (שמך)

Trout

60082

אגוז מלך

Walnut

60056

חיטה

Wheat

60042

ארס צרעה

Yellow Jacket Venom

60102

ארס צרעה

White Faced Wasp Venom

60101

ארס צרעה

Paper Wasp Venom

60103

שם האלרגן בעברית

 דשא - יבלית

שם האלרגן באנגלית

Bermuda Grass

קוד הבדיקה

60001

שם האלרגן בעברית

דשא

שם האלרגן באנגלית

Johnson Grass

קוד הבדיקה

60002

שם האלרגן בעברית

ברוש

שם האלרגן באנגלית

Mediterranean Cypress

קוד הבדיקה

60003

שם האלרגן בעברית

לענה

שם האלרגן באנגלית

Mugwort

קוד הבדיקה

60004

שם האלרגן בעברית

שקד

שם האלרגן באנגלית

Almond

קוד הבדיקה

60006

שם האלרגן בעברית

ציבורת ההרים

שם האלרגן באנגלית

Cocksfoot

קוד הבדיקה

60008

שם האלרגן בעברית

חתול

שם האלרגן באנגלית

Cat dander

קוד הבדיקה

60032

שם האלרגן בעברית

כלב

שם האלרגן באנגלית

Dog Dander

קוד הבדיקה

60033

שם האלרגן בעברית

קרדית האבק

שם האלרגן באנגלית

Dermato. Farinae

קוד הבדיקה

60035

שם האלרגן בעברית

קרדית האבק

שם האלרגן באנגלית

Dermato. Pteronyssinus

קוד הבדיקה

60036

שם האלרגן בעברית

חלבון ביצה

שם האלרגן באנגלית

Egg White

קוד הבדיקה

60040

שם האלרגן בעברית

חלב

שם האלרגן באנגלית

Milk

קוד הבדיקה

60041

שם האלרגן בעברית

עוף

שם האלרגן באנגלית

Chicken

קוד הבדיקה

60046

שם האלרגן בעברית

אגוז ברזיל

שם האלרגן באנגלית

Brazil Nut

קוד הבדיקה

60051

שם האלרגן בעברית

תירס

שם האלרגן באנגלית

Maize, corn

קוד הבדיקה

60065

שם האלרגן בעברית

קיווי

שם האלרגן באנגלית

Kiwi Fruit

קוד הבדיקה

60079

שם האלרגן בעברית

מנגו

שם האלרגן באנגלית

Mango

קוד הבדיקה

60080

שם האלרגן בעברית

שרקן

שם האלרגן באנגלית

Guinea Pig Epithelium

קוד הבדיקה

60083

שם האלרגן בעברית

אוגר

שם האלרגן באנגלית

Hamster Epithelium

קוד הבדיקה

60085

שם האלרגן בעברית

אלטרנריה (פטריה) 

שם האלרגן באנגלית

Alternaria Tenuis

קוד הבדיקה

60089

שם האלרגן בעברית

ירבוז

שם האלרגן באנגלית

Common Pigweed

קוד הבדיקה

60096

שם האלרגן בעברית

לחך אזמלני

שם האלרגן באנגלית

English Plantain

קוד הבדיקה

60097

שם האלרגן בעברית

עשב - כף אווז לבנה

שם האלרגן באנגלית

Lambs Quarter

קוד הבדיקה

60098

שם האלרגן בעברית

נשאפים

שם האלרגן באנגלית

Cladosporium Herbarum

קוד הבדיקה

60088

שם האלרגן בעברית

אבוקדו

שם האלרגן באנגלית

Avocado

קוד הבדיקה

60062

שם האלרגן בעברית

אגוז לוז

שם האלרגן באנגלית

Hazelnut

קוד הבדיקה

60050

שם האלרגן בעברית

אמברוסיה

שם האלרגן באנגלית

Common Ragweed

קוד הבדיקה

60094

שם האלרגן בעברית

ארס דבורה

שם האלרגן באנגלית

Honey Bee Venom

קוד הבדיקה

60100

שם האלרגן בעברית

בננה

שם האלרגן באנגלית

Banana

קוד הבדיקה

60060

שם האלרגן בעברית

גזר

שם האלרגן באנגלית

Carrot

קוד הבדיקה

60073

שם האלרגן בעברית

דג קוד

שם האלרגן באנגלית

Fish (cod)

קוד הבדיקה

60045

שם האלרגן בעברית

חומוס

שם האלרגן באנגלית

Chick Pea

קוד הבדיקה

60075

שם האלרגן בעברית

לטקס (גומי)

שם האלרגן באנגלית

Latex

קוד הבדיקה

60099

שם האלרגן בעברית

קוקוס

שם האלרגן באנגלית

Coconut

קוד הבדיקה

60052

שם האלרגן בעברית

קשיו

שם האלרגן באנגלית

Chashew

קוד הבדיקה

60053

שם האלרגן בעברית

סרפד

שם האלרגן באנגלית

Nettle

קוד הבדיקה

60095

שם האלרגן בעברית

אלון

שם האלרגן באנגלית

Oak

קוד הבדיקה

60005

שם האלרגן בעברית

זית

שם האלרגן באנגלית

Olive

קוד הבדיקה

60037

שם האלרגן בעברית

כתלית יהודה

שם האלרגן באנגלית

Parietaria Judaica

קוד הבדיקה

60007

שם האלרגן בעברית

פקאן

שם האלרגן באנגלית

Pecan

קוד הבדיקה

60068

שם האלרגן בעברית

עץ פקאן

שם האלרגן באנגלית

Pecan Trees

קוד הבדיקה

60090

שם האלרגן בעברית

אפרסק

שם האלרגן באנגלית

Peach

קוד הבדיקה

60074

שם האלרגן בעברית

בוטן

שם האלרגן באנגלית

Peanut

קוד הבדיקה

60044

שם האלרגן בעברית

דשא -ריי גראס

שם האלרגן באנגלית

Perennial Rye Grass

קוד הבדיקה

60087

שם האלרגן בעברית

צנובר

שם האלרגן באנגלית

Pine Nut

קוד הבדיקה

60055

שם האלרגן בעברית

60054

שם האלרגן באנגלית

פיסטוק

קוד הבדיקה

Pistachio

שם האלרגן בעברית

ארנב

שם האלרגן באנגלית

Rabbit Epithelium

קוד הבדיקה

60084

שם האלרגן בעברית

מלחית אשלגנית (קוץ רוסי)

שם האלרגן באנגלית

Russian Thistle

קוד הבדיקה

60010

שם האלרגן בעברית

סלמון

שם האלרגן באנגלית

Salmon

קוד הבדיקה

60081

שם האלרגן בעברית

שומשום

שם האלרגן באנגלית

Sesame Seed

קוד הבדיקה

60071

שם האלרגן בעברית

פולי סויה

שם האלרגן באנגלית

Soybean

קוד הבדיקה

60043

שם האלרגן בעברית

עגבניה

שם האלרגן באנגלית

Tomato

קוד הבדיקה

60061

שם האלרגן בעברית

דג טרוטה (שמך)

שם האלרגן באנגלית

Trout

קוד הבדיקה

60082

שם האלרגן בעברית

אגוז מלך

שם האלרגן באנגלית

Walnut

קוד הבדיקה

60056

שם האלרגן בעברית

חיטה

שם האלרגן באנגלית

Wheat

קוד הבדיקה

60042

שם האלרגן בעברית

ארס צרעה

שם האלרגן באנגלית

Yellow Jacket Venom

קוד הבדיקה

60102

שם האלרגן בעברית

ארס צרעה

שם האלרגן באנגלית

White Faced Wasp Venom

קוד הבדיקה

60101

שם האלרגן בעברית

ארס צרעה

שם האלרגן באנגלית

Paper Wasp Venom

קוד הבדיקה

60103