מכבי סיעודי

הגשת תביעה

כל מבוטח בביטוח הסיעודי יכול להגיש תביעה בכל עת לבחינת זכאותו לקבלת תגמולי ביטוח.

 

מבוטחים אשר החלו תהליך תביעה מול חברת הפניקס עד לתאריך 31.12.2023 – יש להמשיך את ההתנהלות מול חברת הפניקס.

 

מבוטחים המעוניינים להגיש תביעה חדשה עבור הביטוח הסיעודי:

 

מיהו חולה סיעודי הזכאי לתגמולי ביטוח על פי הפוליסה?

מבוטח אשר אינו יכול לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (לפחות 50% מהפעולה) של לפחות 3 מתוך 6 הפעולות הבאות: לקום ולשכב, להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על סוגרים, ניידות;

 

או מצב בו הוגדר המבוטח כ"תשוש נפש", על ידי רופא מומחה בתחום.
ההגדרות המלאות נמצאות בסעיף 3 לפוליסה.

 

בחינת מצבו של מבוטח בעת הגשת תביעה למימוש זכויותיו, מבוצעת, בין היתר, באמצעות בדיקה
תפקודית ו/או קוגניטיבית להערכת מצבו וכן איסוף חומר רפואי.

לבירורים ושאלות נוספות ניתן לפנות למוקד תביעות במנורה:

ועדת ערר לתביעות "מכבי סיעוד" בנוגע להחלטת המבטח

לכל מבוטח עומדת הזכות לערער על החלטת המבטח בפנייה לוועדת ערר משותפת לנציגי מכבי שירותי בריאות ונציגי מנורה, ואף להופיע בפניה (המבוטח בעצמו ו/או בא כוחו).

 

חברי הועדה כוללים נציגים מתחום הרפואה והמשפט ומנגנון פעולתה מעוגן בפוליסה. חברי ועדת הערר מקפידים מאד על זכויות המבוטחים ועל בחינה מעמיקה של כל מקרה המובא בפניהם, בהתאם לתנאי הפוליסה. ההחלטות המתקבלות במסגרת הוועדה מחייבות ונחשבות לכל דבר ועניין כהחלטתו של המבטח.

 

את הערעור ניתן להגיש בתוך 60 יום מהתאריך בו נמסרה הודעת "מנורה" על החלטתה בתביעה.

 

כתובת פניות לוועדה:
לכבוד מנורה מבטחים ביטוח בע"מ - "ועדת ערר מכבי סיעודי"
כתובת: ת.ד. 927, תל אביב 61008744
דוא"ל: t-maccabi@menoramivt.co.il

תביעות שהוגשו בחברת הפניקס- בגין מקרה ביטוח שארע עד לתאריך 31.12.2023

לבירורים ושאלות נוספות ניתן לפנות למוקד תביעות בחברת הפניקס:

    • טלפון: 1-801-22-7788 או מקוצר 3507*
    • פקס: 03-7238812
    • דוא"ל: TM@FNX.CO.IL

 

הגשת ערעור על החלטת חברת הפניקס בתביעה (תוך 60 יום ממועד החלטת החברה):
לכבוד הפניקס חברה לביטוח - "ועדת ערר מכבי סיעודי"
כתובת: דרך השלום 53, גבעתיים 53454
פקס: 03-7238812
דוא"ל: TM@FNX.CO.IL

אנחנו כאן בשבילך

חברי מכבי הזקוקים לסיוע בנושא תביעות, יכולים לפנות במייל Pniot_siud@mac.org.il

 

שחרור מתשלום פרמיה/דמי ביטוח

במהלך התקופה בה זכאי המבוטח לקבלת תגמולי סיעוד, יהא משוחרר מתשלום דמי ביטוח.
יודגש כי גם בתקופת ההמתנה יהא המבוטח חייב בתשלום דמי ביטוח.

רוצים להצטרף?

יש לכם שאלה?

התקשרו למוקד מכבי סיעודי בטלפון: 03-7107030

להצטרפות - אנא מלאו את הפרטים ונציגי מכבי סיעודי יצרו עמכם קשר

יש לבחור ישוב מהרשימה