הקדמה

מחלת הפוליו, הידועה גם כשיתוק ילדים או פוליומיאליטיס, נגרמת מזיהום נגיפי (וירלי) מידבק מאוד.

מרבית הנדבקים יסבלו ממחלה קלה בלבד עם תסמינים וירליים לא ספציפיים כגון חום, כאב ראש, כאבי גרום וכאבי בטן, והם יחלפו מאליהם. במקרים נדירים הנגיף עלול לגרום לסיבוכים כגון שיתוק זמני או קבוע של השרירים, ועד לפגיעה בשרירה הנשימה, דלקת בשריר הלב ומוות.

הנגיף מועבר באמצעות מגע יד אדם עם מזון, מים או הפרשות (צואה) של אדם החולה במחלה. במקרים נדירים דווח על הדבקה לאחר מגע עם רוק נגוע.

הנגיף מידבק בעיקר 7-10 ימים לפני הופעת הסימפטומים ואחריהם, אך תיתכן הדבקה באמצעות מגע עם צואה עד 6 שבועות לאחר המחלה.

חלק מהאנשים שנדבקו בעבר בנגיף הפוליו והבריאו עלולים לפתח חולשת שרירים שנים לאחר מכן. סיבוך זה מכונה "תסמונת פוסט פוליו". התסמונת מתפתחת בצורה הדרגתית, ככל הנראה עקב נזק שנגיף הפוליו גורם לתאי העצב בחוט השדרה. במצב זה המחלה איננה מידבקת.

חיסונים

חיסונים לילדים

האמצעי החשוב ביותר למניעת מחלת הפוליו הוא הקפדה על חיסוני שגרה במועד, לפי הנחיות משרד הבריאות.

 

תוכנית החיסונים נגד נגיף הפוליו בניתנת במסגרת טיפת חלב כוללת:

  • בטיפת חלב - 3 מנות של חיסון מומת בזריקה (IPV) הכלול בתרכיב החיסון המחומש, שניתן בגיל 6 שבועות, 4 חודשים, 6 חודשים ומנת דחף בגיל 12 חודשים (שנה).
  • בטיפת חלב - 2 מנות של חיסון חי מוחלש (bOPV) בטיפות, הניתנות בגיל 4 חודשים ובגיל 6 חודשים.
  • בבית הספר - בכיתה ב' (גיל 7-8) ניתן בבית הספר חיסון דחף נוסף (IPV) בזריקה, יחד עם חיסון טטנוס, דיפתריה ושעלת.

חיסון מבוגרים נגד נגיף הפוליו

חיסון למבוגרים

האמצעי החשוב ביותר למניעת מחלת הפוליו הוא הקפדה על חיסוני שגרה במועד, לפי הנחיות משרד הבריאות.

חיסון IPV ניתן לכלל עובדי מערכת הבריאות, ולעובדי ביוב הנמצאים בסיכון.

מתן החיסון

חיסון מומת בזריקה (IPV)

למידע המלא

חיסון חי מוחלש בטיפות (bOPV)

תרכיב המכיל נגיפי פוליו חיים מוחלשים. התרכיב גורם לחיסוניות מקומית במעי, המשמשת כקו הגנה ראשון נגד הידבקות בנגיף הפוליו, ובכך נמנע גם המשך הפצתו.

צורת מתן

  • חיסון חי מוחלש ניתן דרך הפה ב-2 טיפות.
  • החיסון יינתן אחרי קבלת 2 מנות של החיסון IPV המומת הכלול בתרכיבים שונים, או כחיסון בודד.
  • אפשר לתת את החיסון בו-זמנית עם כלל החיסונים האחרים.

מתי להתחסן

החיסון ניתן בסדרה של 2 מנות:

  • בגיל 6 חודשים
  • בגיל 18 חודשים

במקרים של התפרצות, משרד הבריאות יכול להנחיו להקדים את גיל מתן החיסון ולהרחיב את האוכלוסייה שתידרש להשלים חיסונים.

היכן מתחסנים

  • חיסוני שגרה - ניתנים במסגרת טיפת חלב שהילד משויך אליה
  • חיסוני םמעל גיל 6 - ניתנים במסגרת בית הספר
  • בעת התפרצות, משרד הבריאות יכול להנחות על אתרים נוספים לקבלת החיסונים
  • ילדים בגיל בית ספר (כיתות א-ט) הנדרשים להשלים חיסון פוליו – השלמת החיסון תתבצע במסגרת בריאות לתלמיד. לבירור צורך ומקום השלמה יש להפנות למוקד "קול הבריאות" באתר call.habriut@moh.gov.il או בטלפון 5400* / 08-6241010

- חיסון מומת IPV הכלול בתרכיבים שונים, יינתן בזריקה:

  • תינוקות וילדים עד גיל 3 - יוזרק לאזור הקדמי-צדדי של שריר הירך
  • ילדים מעל גיל 3 ומבוגרים - יוזרק לשריר באזור הכתף או בחלק העליון של הזרוע

 

- חיסון חי מוחלש bOPV יינתן ב-2 טיפות דרך הפה לכלל המתחסנים

אחרי החיסון צריך להישאר בהשגחה במשך 15 דקות, כדי לנטר את המצב הרפואי בעקבות קבלת החיסון.

למי מומלץ להתחסן

חיסון ילדים

  • כלל הילדים עד גיל 6 יחוסנו במסגרת חיסוני שגרה בטיפות חלב שהם משויכים אליהן, בהתאם לתוכנית החיסונים.
  • ילדים מעל גיל 6 יחוסנו במסגרת חיסוני שגרה בבתי הספר.

חיסון מבוגרים

למידע המלא

מומלץ שאנשים שעלולים להיחשף לנגיף הפוליו (עובדי מערכת הבריאות, עובדי ביוב), חולים בפוליומיאליטיס ואנשים שנוסעים לאזורים בסיכון יקבלו חיסון IPV.

תופעות לוואי לחיסון

תופעות הלוואי לאחר קבלת חיסון מומת IPV מפורטות במידע על התרכיב המחומש שהוא כלול בו.

הנגיף התרכיבי החי-מוחלש bOPV מתרבה במעי. הפרשתו בצואה של אדם שחוסן יכולה להימשך כמה שבועות, ויכולה לעבור גם במגעים של המחוסן.

יש להקפיד על היגיינה אישית של רחיצת ידיים במים ובסבון במשך לפחות 20 שניות, בפרט במצבים האלה:

  • לאחר כל שימוש בשירותים
  • לפני כל מגע עם מזן
  • לפני ואחרי החלפת חיתולים

אזהרות

חיסון מומת (IPV) בזריקה

מידע על החיסון המומת IPV מפורטו במידע על התרכיב המחומש שהוא כלול בו.

חיסון חי מוחלש (bOPV) בטיפות

  • מחלת חום חדה קשה - יש לדחות את מתן החיסון עד להחלמה.
  • מחלה קלה, כגון דלקת קלה בדרכי הנשימה או הצטננות קלה - אפשר לחסן
  • הקאה או שלשול ביום החיסון - לא יינתן חיסון. חשוב לתאם מועד חדש לקבלת החיסון
  • מחלת שלשולים - אם התרכיב ניתן במהלך מחלת שלשולים החיסון לא ייחשב. מנת חיסו נוספת תינתן במועד הקרוב האפשרי

מתי לא לחסן

  • תגובה חמורה לאחר מנה קודמת של bOPV (מכל סוג), כולל תגובה מידית אנפילקטית (אנפילקסיס)
  • רגישות ידועה לנאומיצין או לפולימיקסין, לרבות רגישות מידית אנפילקטית, או לכל רכיב אחר של התרכיב
  • דיכוי מערכת החיסון - מולד או נרכש (עקב מחלות, נטילת תרופות או טיפולים) אצל הילד או אצל אדם המתגורר אתו בבית.

הערות

  • אפשר לחסן ילד שאמו המטפלת בו בהריון.
  • יש להקפיד על היגיינה אישית ברחיצת ידיים במים ובסבון במשך לפחות 20 שניות, ובעיקר לאחר כל שימוש בשירותים, לפני כל מגע עם מזון, וכן לפני ואחרי החלפת חיתולים.