30 מאי 2017 ה' סיון תשע"ז

השרשה (Implantation)

היצמדות העובר, המכונה בשלב זה
בלסטוציסט
, אל דופן
הרחם
. השרשה מתרחשת 6-9 ימים לאחר
הביוץ
. תהליך ההשרשה מאפשר לעובר לקבל מהאם חמצן וחומרי הזנה החיוניים לצמיחתו. 
מרגע ההשרשה יחל ייצור
הורמון
ההריון
(hCG) ותתקבל תשובה חיובית בבדיקת
הריון
. מיקום השרשת העובר יקבע את מיקום השליה בהמשך ההריון.