תרופות

רשימת התרופות ופירוט השתתפות העצמית לחברי מכבי,
בסל הקופה ובביטוחים המשלימים, לעומת מחיר המחירון לצרכן