23 מרץ 2017 כ"ה אדר תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2016 

בדיקת סיסי שליה - תנאי הזכאות

בדיקת סיסי שליה משמשת לזיהוי מחלות גנטיות אצל העובר.
הבדיקה מתבצעת בשליש הראשון להריון – בשבוע 10-13.

זכויות חברות מכבי שלי עד גיל 35

הזכאות נקבעת לפי גיל החברה המבוטחת. כמו כן, חברות שאינן זכאיות לבדיקה במסגרת הסל הבסיסי יכולות לבצע אותה במסגרת פרטית.
הטבת צ'ק כיסוי
הריון
ולידה מאפשרת לחברות מכבי שלי שמבצעות את הבדיקה במסגרת פרטית זכאיות לקבל החזר נוסף מעלות ההשתתפות העצמית ששולמה.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>

פירוט הזכאות

בדיקה בבית חולים ציבורי

הזכאות

בדיקה במימון מכבי או בדיקה במימון משרד הבריאות, בהתאם להמלצת היועץ
הגנטי
.

עלות

 • אם בייעוץ ייקבע כי הבדיקה במימון מכבי, תיגבה השתתפות עצמית בגובה 32 ₪. התשלום יתבצע פעם אחת עבור כל הביקורים ב-90 הימים שאחרי התשלום.
 • אם בייעוץ ייקבע כי הבדיקה במימון משרד הבריאות, לא תיגבה השתתפות עצמית.
 

היכן

בבתי חולים ציבוריים.

תהליך מימוש הזכאות

 1. התהליך משתנה בהתאם להמלצת היועץ הגנטי. היועץ יציין מפורשות בהמלצתו אם הבדיקה תהיה במימון מכבי או במימון משרד הבריאות.
 2. אם הבדיקה תיעשה במימון מכבי, תופק התחייבות. לקבלת התחייבות יש לגשת למרכז הרפואי של מכבי.
 3. אם הבדיקה במימון משרד הבריאות יש לקבוע תור באחד מבתי החולים הציבוריים.
  לאיתור מרכז רפואי>> (יפתח בדפדפן נפרד)
הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>

הנחיות ומידע

בדיקה באסותא היא בדיקה פרטית, במימון מלא של החברה המבוטחת.
 • זכרי להצטייד בהתחייבות לבית החולים ובמכתב מהיועץ הגנטי.

בדיקה במסגרת פרטית

הזכאות

בדיקת סיסי שליה
לנשים שאינן זכאיות מתוקף הסל הבסיסי.
תקופת המתנה למימוש ההטבה - אין.
תקופת המתנה למימוש צ'ק כיסוי להריון ולידה - 6 חודשים ממועד ההצטרפות ל"מכבי שלי".

עלות

יינתן החזר עד תקרה של 1,383 ₪.
מבוטחות מכבי שלי יכולות לנצל את הטבת צ'ק כיסוי הריון על מנת לקבל החזר גדול יותר. צ'ק כיסוי הריון מעניק החזר של 50% מיתרת התשלום הנותרת לאחר מימוש הזכאות המקורית.
ניתן לממש את הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה רק לאחר תקופת המתנה של 6 חודשים.
לפירוט המלא של זכאות צ'ק כיסוי הריון ולידה >>

היכן

בבית חולים פרטי או במכון פרטי או אצל רופא פרטי.

תהליך מימוש הזכאות

 1. לא נדרשת הפניית רופא.
 2. על מנת לקבל את ההחזר יש לגשת למרכז הרפואי של מכבי עם קבלה וחשבונית מס מקוריות.
  לאיתור מרכז רפואי>> (יפתח בדפדפן נפרד)
 

הנחיות ומידע

 • בדיקת סיסי שליה היא תחליף לדיקור
  מי שפיר
  . במסגרת מכבי שלי אפשר לעבור רק אחת מ-2 הבדיקות.
 • לא יינתן החזר על בדיקת סיסי שיליה אשר תבוצע על ידי רופא מכבי. מומלץ למבוטחת לבדוק זאת טרם ביצוע הבדיקה.
 • זכאות זו ניתנת גם למבוטחות אשר זכאיות לבדיקה במסגרת סל הבריאות אך מבקשות לבצע את הבדיקה במסגרת פרטית.
 • זכרי לשמור את הקבלה וחשבונית המס המקוריות, כדי לקבל החזר.
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון > 
 • למעט התעריפים, נוסח הזכאויות בקבצי חוברת התקנון עדכני לפברואר 2017. תעריפים עדכניים ניתן למצוא באתר מכבי, תחת כל נושא בנפרד.
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו