22 יוני 2017 כ"ח סיון תשע"ז

מכבי סיעודי - ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

הביטוח הסיעודי המקיף והמשתלם ביותר. להצטרפות חייגו 8494*

הפוליסה החדשה של מכבי סיעודי: לחצו להצטרפות או חייגו *8494

שינויים בביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי מכבי שירותי בריאות החל מיום שישי ה- 1 ביולי 2016

בשנת 2015 קיבלה מדינת ישראל החלטה להסדיר את תחום ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לחברי קופות החולים. כפועל יוצא של החלטה זו, יכנסו לתוקף ביום 1 ביולי 2016, תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים), התשע"ו- 2015.
תקנות אלו מחייבות את קיומה של פוליסה אחידה בכל קופות החולים וקובעות את הזכאות לתגמולי ביטוח אחידים בכל הקופות בהתאם לגיל ההצטרפות של המבוטח.
 • לתשומת לב, לנרשמים למעבר בין הקופות החל מיום 16.9.2016, אשר היה להם ביטוח סיעודי בקופה הקודמת, יישמר רצף זכויות בביטוח הסיעודי.
  עד למועד זה, מומלץ לבדוק בטרם הרישום כי אין איבוד זכויות. לפרטים נוספים התקשרו למוקד מכבי סיעודי, 1-700-505-520 או 8494*

לאור זאת, האריכה מכבי את ההתקשרות עם כלל חברה לביטוח בע"מ לתקופה של 12 חודשים נוספים, והחל מיום 1 ביולי 2016 יוענק הביטוח הסיעודי הקבוצתי לחברי מכבי שירותי בריאות "מכבי סיעודי" במסגרת פוליסת ביטוח סיעודי קבוצתית חדשה בהתאם לדרישות התקנות.
לפוליסה המלאה החל מה-1.7.2016:
כל חברי מכבי אשר יהיו מבוטחים בפוליסה שתסתיים ביום 30 ביוני 2016- יועברו אל הפוליסה החדשה ברצף זכויות וללא צורך בחיתום רפואי.
מבוטחים אשר ביום 30 ביוני 2016 מקבלים תגמולי סיעוד מכוח הפוליסה הקודמת, ימשיכו לממש את זכאותם בהתאם לתנאי הפוליסה הקודמת. במידה ויחלימו טרם מיצוי מלוא זכאותם על פי הפוליסה הקודמת, יועברו להמשך הכיסוי הביטוחי בפוליסה החדשה ובהתאם לתנאיה. 
 

תנאי הכיסוי בפוליסה החדשה

סכום תגמולי הביטוח נקבע על פי גיל ההצטרפות לראשונה לביטוח הסיעודי:

  גיל  ההצטרפות הראשונית
מקום שהות המבוטחעד 49 50 עד 59 60 ומעלה 
שיפוי מוסד סיעודי 80% ועד תקרה של 10,000 ₪ 80% ועד תקרה של 6,500 ₪ 80% ועד תקרה של 4,500 ₪
פיצוי סיעודי בבית 5,500 ₪ 4,500 ₪ 3,500 ₪
אנחנו ממליצים להצטרף לביטוח הסיעודי בגיל צעיר. הצטרפות עד גיל 49, אם חלילה קורה מקרה ביטוח, מעניקה זכאות לתגמולי הביטוח המקסימליים הקיימים בפוליסה.
ביטול הרבדים:
במסגרת הפוליסה החדשה, בוטלו הרבדים "סיעודי כסף" ו"סיעודי זהב".
מבוטחים ברובד "סיעודי זהב" בפוליסה שתסתיים ב 30/6/2016, יהיו זכאים לתגמולי הביטוח המקסימליים על פי הפוליסה החדשה.
מבוטחים ברובד "סיעודי כסף" בפוליסה שתסתיים ב 30/6/2016, יעברו להיות מבוטחים בפוליסה החדשה וישויכו לקבוצת הגיל הרלבנטית להם, על פי גילם במועד הצטרפותם לראשונה לביטוח.
סכום תגמולי הביטוח למבוטח סיעודי השוהה בביתו גדל. כמו כן, ביחס למבוטחי רובד "סיעודי כסף" גדל גם סכום תגמולי הביטוח למבוטח השוהה במוסד.


פירוט התגמולים להם יהיו זכאים מבוטחי רובד "סיעודי כסף" ו"סיעודי זהב" בפוליסה החדשה:

                                                                                                                                                                          
 בפוליסה עד 30/06/2016 בפוליסה החל מ- 01/07/2016
מבוטחים ברובד סיעודי זהב בכל גיל הצטרפות  
מבוטח השוהה בבית
 • פיצוי חודשי בסך 4,489 ₪ או פיצוי חודשי במקרה של עובד זר בסך 5,051 ₪ לחודש  או 36 שעות טיפול שבועיות
 • פיצוי חודשי בסך 5,500 ₪
  מבוטח השוהה במוסד
  שיפוי בשיעור של 80% מהוצאותיו עבור האשפוז הסיעודי ועד לתקרה של 11,223 ₪ לחודש
  שיפוי בשיעור של 80% מהוצאותיו עבור האשפוז הסיעודי ועד לתקרה של 10,000 ₪ לחודש .
  מבוטחים ברובד סיעודי כסף שהצטרפו עד גיל 49  
  מבוטח השוהה בבית
 • פיצוי חודשי בסך 3,367 ₪ או פיצוי חודשי במקרה של עובד זר בסך 3,928 ₪ לחודש או שעות טיפול שבועיות
 • פיצוי חודשי בסך 5,500 ₪
  מבוטח השוהה במוסד
  שיפוי בשיעור של 40% מהוצאותיו עבור האשפוז הסיעודי ועד לתקרה של 5,612 ₪ לחודש
  שיפוי בשיעור של 80% מהוצאותיו עבור האשפוז הסיעודי ועד לתקרה של 10,000 ₪ לחודש .
  מבוטחים ברובד סיעודי כסף שהצטרפו בגיל 50 ומעלה  
  מבוטח השוהה בבית
 • פיצוי חודשי בסך 3,367 ₪ או פיצוי חודשי במקרה של עובד זר בסך 3,928 ₪ לחודש  או 25 שעות טיפול שבועיות
 • פיצוי חודשי בסך 4,500 ₪
  מבוטח השוהה במוסד
  שיפוי בשיעור של 40% מהוצאותיו עבור האשפוז הסיעודי ועד לתקרה של 5,612 ₪ לחודש
  שיפוי בשיעור של 80% מהוצאותיו עבור האשפוז הסיעודי ועד לתקרה של 6,500 ₪ לחודש .
                                                                                                                                                                                                                                                      
   * התגמולים המוצגים בגין הפוליסה הקודמת נכונים לחודש אפריל 2016; התגמולים המוצגים בגין הפוליסה החדשה נכונים לחודש יולי 2016

  תעריפים:


  תעריפי דמי הביטוח בפוליסה החדשה, נקבעו על פי קבוצות גיל בלבד ויחולו באופן אחיד על כלל המבוטחים.
  מבוטחי "סיעודי זהב" - לא יחול שינוי בתעריפים, למעט הצמדה למדד.
  מבוטחי "סיעודי כסף" - ישלמו את התעריף החל על קבוצת הגיל אליה הם משתייכים.

  טבלת דמי הביטוח (פרמיות):

                                                  
   גיל
  פרמיה חודשית למבוטח
  0-17
  0
  18-29
  6.18 ₪
  30-35
  22.77 ₪
  36-40
  29.86 ₪
  41-45
  31.00 ₪
  46-50
  65.54 ₪
  51-55
  73.56 ₪
  55-60
  81.91 ₪
  61-65
  97.13 ₪
  66-70
  123.21₪
  71-74
  145.86 ₪
  75-80
  158.79 ₪
  80 ומעלה
  168.51 ₪
   
  דמי הביטוח נכונים ליוני 2017 והם צמודים למדד המחירים לצרכן. לתשומת לבך, הכיסוי בפוליסה עד גיל 18 ניתן ללא עלות. לא יינתן עוד פטור מתשלום דמי ביטוח לגילאי 18 עד 19.

  הצטרפו לביטוח הסיעודי:

  אין הגבלה על הגיל המקסימלי בו ניתן לבקש להצטרף לביטוח הסיעודי.
  צירוף קטינים יתאפשר גם ללא הורה המבוטח בביטוח הסיעודי.
  ניתן להצטרף למכבי סיעודי בדרכים הבאות:
   

  חיילי וחיילות בשירות חובה:

  בהתאם לתקנות, חיילים בשירות חובה לא יוכלו להמשיך ולהיות מבוטחים בביטוח הסיעודי של קופות החולים בזמן שירותם הצבאי וחברותם בביטוח תופסק ביום 30/6/16.
  חיילים משוחררים אשר יהיו חברים בביטוח הסיעודי טרם גיוסם יוכלו להצטרף לביטוח בתהליך חיתום מקל עם חזרתם לקופה בהתאם לתנאי התקנות.
  אנו ממליצים למשתחררים משירות צבאי החל מיום 1.7.2016 לפנות לצורך הסדרת חברותם במכבי ובירור זכויותיהם לשוב ולהצטרף לפוליסת הסיעודי הקבוצתית לחברי מכבי.
   
  מידע נוסף ניתן לקבל בכל אחד מהאמצעים הבאים:
  • אתר האינטרנט של כלל ביטוח שכתובתו www.clal.co.il
  • מוקד השירות "מכבי סיעודי"- מוקד ייעודי לחברי מכבי בכלל ביטוח:
   בטלפון: 1-700-505-520 , חיוג מקוצר: 8494 * או בפקס 077-6383171: 
   כמו כן, נשלחה הודעה למבוטחים בדבר הארכת הביטוח הסיעודי בכלל חברה לביטוח בע"מ לתקופה של 12 חודשים נוספים והשינויים הצפויים בכיסוי הסיעודי בפוליסה החדשה.
  ככל שיש סתירה בין מידע זה לבין התנאים המופיעים בחוברת הפוליסה, הוראות הפוליסה יגברו.