26 מאי 2016 י"ח אייר תשע"ו

מכבי סיעודי - ניתן באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ

הביטוח הסיעודי המקיף והמשתלם ביותר. להצטרפות חייגו 8494*

הצטרפו לביטוח הסיעודי המקיף והמשתלם ביותר

פוליסת הביטוח הסיעודי ”מכבי סיעודי” הינה תכנית ביטוח סיעודי ייחודית, המקנה זכויות נרחבות במטרה לתת מענה מרבי לחבר המבוטח בעת מצב סיעודי.

מכבי שירותי בריאות היא בעלת הפוליסה ותמשיך לדאוג ולהבטיח לך באמצעות כלל ביטוח את הכיסוי הביטוחי המלא וטיפול מסור בעת מצב סיעודי.

במקרה הצורך בטיפול סיעודי – הביטוח לחברי מכבי נותן ביטחון ושקט נפשי.

מה הופך את מכבי סיעודי למשתלם ביותר עבורכם?

  • ניתן לבחור באחד מארבעת מסלולי התגמול ולהחליף ביניהם בכל עת!
  • תקרות ההשתתפות של "מכבי סיעודי" גבוהות מאלו של כול תוכניות הביטוח המוצעות לחברי קופות החולים.
  • תקרות תגמולי הביטוח אחידות וללא תלות בגיל הכניסה לביטוח.
  • תקופת זכאות רחבה בת 5 שנים.
  • הזכויות בפוליסה ניתנות בנוסף וללא קשר לזכויות בביטוח לאומי. 

כיצד מצטרפים?

ניתן להצטרף ל"מכבי סיעודי" עד גיל 70. ההצטרפות בכפוף למילוי הצהרת בריאות וחיתום רפואי . 

 


מכבי ממשיכה לדאוג לך לכיסוי רחב בעת מצב סיעודי 

מכבי שירותי בריאות וכלל חברה לביטוח בע"מ האריכו את תקופת הפוליסה "מכבי סיעודי" ב 3 שנים נוספות ברצף ביטוחי וללא שינוי בכיסוי. 

תקופת הביטוח הנוספת תחל בתאריך 1.7.2013 – 30.6.2016. על אף האמור במידה ותקבע במהלך התקופה על ידי המפקח על הביטוח פוליסת ביטוח סיעוד קבוצתית אחידה לכל קופות החולים ("הרפורמה"), תקוצר תקופת הפוליסה במתכונתה הנוכחית כך שהיא תסתיים במועד כניסת הרפורמה לתוקף ובכל מקרה לא לפני 31.12.2014. 

דמי הביטוח (הפרמיות) לא ישתנו לכל תקופת ההארכה, למעט המשך הצמדתם למדד הקבוע בפוליסה ובהתאם לקבוצות הגיל. 

 


 

חברי "מכבי סיעודי" זכאים ל-5% הנחה במחלקות הסיעודיות בדיור המוגן "בית בלב" מקבוצת מכבי.
לאתר בית בלב>> (יפתח בדפדפן נפרד)