20 ינואר 2017 כ"ב טבת תשע"ז

מחירון התרופות

כל המידע אודות עלות התרופות למבוטחי מכבי שירותי בריאות

אחוז ההנחה לבעלי שב"ן, תחושב מהמחיר המירבי לצרכן.