21 יולי 2017 כ"ז תמוז תשע"ז

מחירון התרופות לחברי מכבי

פירוט ההשתתפות העצמית או המחיר עבור כל תרופות סל הבריאות הממלכתי ותרופות הניתנות בהנחה לחברי מכבי שלי, מכבי זהב ומגן כסף


אחוז ההנחה לחברי 'מכבי שלי' או 'מכבי זהב' או 'מגן כסף' יחושב מהמחיר המירבי לצרכן, בהתאם לכללי הזכאות על פי הרובד הביטוחי ולרבות מיצוי תקופות ההמתנה הנדרשות:

תרופות מכבי זהב: 24 חודשי המתנה, תרופות מגן כסף : 3 חודשי המתנה.