28 אוקטובר 2016 כ"ו תשרי תשע"ז
מעודכן לתאריך  16.06.2015  באדיבות ה 

ציטומגלו-וירוס

(CMV, CytoMegalo Virus)

הריון
וציטומגלו וירוס

אישה הרה שנדבקה לראשונה בנגיף ה- CMV במהלך
ההריון
, או סמוך מאד למועד הכניסה להריון, עלולה להעביר את הנגיף לעובר. לאחר הלידה, עלול התינוק לסבול ממחלה מולדת.
בין 1% ל- 4% מהנשים ההרות תידבקנה לראשונה בנגיף דווקא במהלך ההריון. מתוכן, כ- 40% יעבירו את הנגיף לעובר. הסיכון להדבקה של העובר גבוה ביותר כאשר האם נדבקת לראשונה במהלך השליש השלישי להריון, אולם הדבקה בתקופה זו מסוכנת פחות לעובר בהשוואה להדבקה שמתרחשת במהלך השליש הראשון להריון. ככל שההדבקה מתרחשת בשלב מוקדם יותר של ההריון, כך עולה הסיכון לפגיעות חמורות בעובר.
כ- 1 מכל 200 יילודים שאימם נדבקה בנגיף במהלך ההריון יחלו במחלת CMV מולדת. רק כ- 10% מתוכם יציגו סימפטומים אופייניים למחלה סמוך למועד הלידה, אך אצל חלקם, הסימפטומים עלולים להיות חמורים ולגרום בהמשך לסיבוכים ארוכי טווח. 10% מהתינוקות שלקו ב- CMV מולד יהיו נטולי כל סימפטומים לאחר הלידה, אולם יסבלו מפגיעה בשמיעה בשלבים מאוחרים יותר בחייהם.
יחד עם זאת יש לזכור שגם אם האישה ההרה נדבקה לראשונה בנגיף במהלך ההריון, קיים סיכוי של כ- 60% שהעובר כלל לא יידבק. אף אם זוהתה הדבקה של העובר, עדיין יש סיכוי גבוה שהעובר לא ייפגע כלל.
למרבית הצער, למעט זיהוי בבדיקת
מי שפיר
, אין אפשרות לשלול לגמרי סיבוכים ופגיעה בעובר שנדבק. לא ניתן לקבוע בוודאות מי העוברים שנדבקו יפתחו את סימני המחלה והשלכותיה, ובאיזו חומרה.
במקרה של התפרצות חוזרת של הנגיף והישנות של המחלה, הסיכון להדבקת העובר נמוך מאד. אף אם חלה הדבקה במקרים אלו, בדרך כלל העוברים אינם סובלים מכל סימנים או השלכות אופייניות.