16 מאי 2022 ט"ו אייר תשפ"ב
עדכון אחרון:  17.02.2021 

אמצעי תשלום והוראות לחיוב חשבון

עמוד זה מרכז את כל הטפסים וההנחיות לעדכון אמצעים לתשלום והסדרת הוראות לחיוב חשבון

עדכון אחרון:  17.02.2021 
חברי מכבי שהסדירו אמצעי לחיוב חשבון נהנים מיתרונות רבים, כמו:

עדכון והסדרה של הרשאה לחיוב חשבון בנק

בכל עת ניתן לשנות את חשבון הבנק או כרטיס האשראי אשר באמצעותו משולמים דמי החבר, תכניות הביטוח המשלימות וההשתתפויות העצמיות השונות. לעדכון אמצעי תשלום, יש למלא את טופס ההרשאה המתאים ולהעבירו לסניף מכבי באמצעות פקס, דוא"ל או בפנייה פיזית.
אין צורך לגשת לסניף הבנק על מנת להחתים את הטופס. אישור הטופס מול הבנק יבוצע על ידי מכבי.
לאיתור מספר פקס וכתובת דוא"ל של סניף מכבי >

תשלום באמצעות כרטיס אשראי

עדכון כרטיס אשראי לחברים שהסדירו בעבר הוראת קבע:
 1. יש למלא טופס הרשאה טלפונית לעדכון כרטיס אשראי.
 2. את הטופס יש לשלוח למרכז הרפואי (סניף) בפקס או בדוא"ל. לאיתור הכתובת >
 3. לאחר שליחת הטופס, נציג מכבי יצור קשר עם החבר המבוטח לצורך השלמת התהליך.
   
עדכון כרטיס אשראי לחברים שטרם הסדירו הוראת קבע:
בעל הכרטיס (גם אם אינו חבר מכבי) נדרש להגיע לסניף מכבי עם תעודת זהות וכרטיס האשראי.

שינוי מועד הגבייה

כברירת מחדל, מועד החיוב לתשלומים לחברי מכבי הוא ה-5 בחודש. ניתן לשנות את מועד החיוב ל-10 או להחזיר אותו ל-5 באמצעות מילוי הטופס המתאים.
את הטופס יש להעביר לסניף מכבי בפקס, בדוא"ל או פיזית. 

תשלום על חברים מבוטחים אחרים

 1. על הגורם המשלם למלא הוראת קבע ולחתום עליה.
 2. על הגורם המשלם למלא את טופס "בקשה לשלם על חבר מכבי".
 3. את הוראת הקבע והטופס יש להעביר לסניף מכבי פיזית, בפקס או בדוא"ל.
   
אין צורך להחתים את הטפסים מראש בבנק.

המשך ביטוח לחיילים משוחררים

חיילים שהשתחררו משירות בצה"ל והיו חברים במכבי לפני גיוסם צריכים למלא את הטפסים המתאימים על מנת להמשיך את חברותם במכבי.

חיילים משוחררים

חייל שהיה חבר במכבי לפני הגיוס ומעוניין להמשיך את חברותו במכבי ימלא טופס זה. מילוי הטופס מאשר גם את המשך חברותו של החייל המשוחרר בתוכניות הביטוח המשלימות ואת הגורם המשלם עליו.
 1. יש לחתום על הטופס בכל המקומות הרלבנטיים.
 2. במידה והגורם המשלם על החייל המשוחרר נותר כפי שהיה בטרם השינוי, על הגורם המשלם לחתום בסופו של הטופס.
 3. במידה והחייל המשוחרר מעוניין לשלם עבור עצמו, עליו למלא טופס הרשאה לחיוב חשבון בנק ולהעבירו לסניף למכבי בפקס, בדוא"ל או פיזית.
   
לאיתור פקס ודוא"ל