19 אפריל 2019 י"ד ניסן תשע"ט

צפייה בחיובים וזיכויים

כל התשלומים שביצעתם במכבי מפורטים בחשבון החודשי ובחשבון התקופתי, הזמינים לצפייה באתר מכבי Online.
צפייה בחיובים וזיכויים ב ONLINE
חברי מכבי יכולים לצפות בחשבון החודשי ובחשבון התקופתי שלהם בקלות באמצעות אתר מכבי Online
החשבון החודשי מכיל את פירוט כל החיובים והזיכויים שלכם במכבי, כמו רכישת תרופות במכביפארם ותשלומים נוספים שביצעתם במהלך החודש האחרון.
בחשבון התקופתי, הנשלח מדי רבעון, תוכלו לצפות בסיכום של הזיכויים והחיובים שלכם בארבעת החודשים האחרונים ובפירוט של השתתפויות עצמיות רבעוניות ששולמו עבור ביקורים אצל רופאים, מטפלים, מכונים ומרפאות חוץ. בנוסף, החשבון התקופתי מכיל פירוט של דמי החבר ושל תכניות הביטוח שלכם ושל בני משפחתכם.
חברים המבוטחים ב"מכבי סיעודי" יכולים לצפות באמצעות מכבי Online בדו"ח השנתי, שמכיל מידע מפורט אודות הפוליסה שבחרו.
בנוסף, אפשר לקבל הודעות ועדכונים לתיבת המייל או לסלולרי שלכם כאשר חשבון חודשי או תקופתי חדש זמין לצפייה במכבי Online. לבחירת תזכורות ועדכונים >

הנחיות לשימוש בשירות

התחברו לאתר מכבי Online באמצעות הזנת מספר זהות וסיסמה. הנחיות לקבלת סיסמה > 

לאחר התחברות לאתר היכנסו לאזור "פעולות ומידע":
כניסה לפעולות ומידע במכבי אונליין

בתפריט השמאלי בחרו בלשונית "חיובים וזיכויים". לאחר מכן, בחרו במסמך שברצונכם לראות – חשבון חודשי, חשבון תקופתי או דו"ח שנתי למבוטחי "מכבי סיעודי":
כניסה ל חיובים וזיכויים במבי אונליין
בחירה בלשוניות "חשבון תקופתי" ו "ביטוח סיעודי" תוביל להצגת החשבונות והדו"חות שלכם מהשנים האחרונות. בלשונית "חשבון תקופתי" תוכלו לבחור להציג חשבונות מתקופת זמן אחרת.
לצפייה, בחרו בחשבון הרצוי ולחצו על כפתור "הצג דו"ח":
צפייה בחיובים וזיכויים באונליין
לא מצאת פתרון? פנו אלינו