02 יולי 2022 ג' תמוז תשפ"ב

היטל רבעוני

(השתתפות עצמית רבעונית)

השתתפות עצמית חד-פעמית שיש לשלם על ביקור אצל רופא מומחה, תזונאית, מכון או מרפאת חוץ בבית חולים. יש לשלם פעם אחת עבור כל הביקורים מסוג זה שיתבצעו באותו רבעון קלנדרי.

מה זה היטל רבעוני?

לאחר ביקור אצל רופא מומחה, תזונאית, מכון או מרפאת חוץ בבית חולים יש לשלם השתתפות עצמית רבעונית (היטל רבעוני). זהו תשלום חד פעמי שנגבה אחת לרבעון, ללא הגבלה על מספר הביקורים שהתבצעו במהלך הרבעון.
בעבר תשלום זה חושב על פי רבעון קלנדרי, אך החל מ-1.7.2012, בעקבות תיקון מספר 53 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשלום מחושב לפי רבעון צף (90 ימים). ספירת הרבעון הצף מתחילה מיום הביקור אצל הרופא, המטפל, המכון או המרפאה. לדוגמה: בביקור הראשון אצל תזונאית יש לשלם השתתפות עצמית, ובמהלך 90 הימים הבאים אפשר לפנות אליה כמה פעמים ללא תשלום נוסף.

מתי נדרשים מספר תשלומים באותו רבעון?

  • אם מבקרים בבתי חולים שונים באותו רבעון, יש לשלם השתתפות עצמית נפרדת לכל בית חולים.
  • אם מבקרים באותו רבעון במכונים או במרפאות חוץ מתחומי מקצוע שונים, יש לשלם השתתפות עצמית נפרדת לכל תחום. לדוגמא: חבר המבקר באותו רבעון במכון פיזיותרפיה אחד ובמכון דימות אחד, ישלם השתתפות עצמית פעמיים באותו רבעון.
 

כיצד משלמים?

חשבונכם מחויב באופן אוטומטי באמצעות הוראת קבע בנקאית או הוראת קבע בכרטיס אשראי. החיוב יופיע בחשבון החודשי ממכבי שמכיל פירוט של כל התשלומים שביצעתם במהלך החודש האחרון במכבי.