28 אוקטובר 2021 כ"ב חשון תשפ"ב

מידע רפואי לאוכלוסיות בהקפאה

חדש! חברי מכבי שהתגייסו (שירות סדיר), חברים לשעבר ואסירים פעילים יכולים לצפות במידע הרפואי במכבי Online!

מה ניתן לראות בתיק הרפואי?

  • צפייה במידע ללא אפשרות ביצוע פעולות (למעט הגשת בקשה לרופא)
  • תאריך העזיבה/הקפאה
 

כיצד ניתן לצפות בתיק הרפואי?

  • סיסמה לאתר מכבי Online
  • קוד חד פעמי

 

הנחיות לצפייה בתיק הרפואי

היכנסו לאתר מכבי Online באמצעות הקלדת מספר תעודת זהות וסיסמה או קוד חד פעמי.
במסך זה חיילים בסדיר ו/או אסירים יקבלו הודעה על צפייה במידע הרפואי בלבד:
במסך זה חברי מכבי לשעבר יקבלו הודעה על צפייה במידע הרפואי בלבד:
במסך זה יוצג תאריך העזיבה: