17 אוקטובר 2017 כ"ז תשרי תשע"ח
עדכון אחרון:  01.04.2017 

הפריה חוץ גופית (IVF) - תנאי הזכאות

תהליך שבו מופרית ביצית בתאי זרע מחוץ לגוף האישה ומוחזרת לרחם, שם יתפתח הריון רגיל.

זכויות חברות מכבי זהב

תהליך ההפריה החוץ גופית כולל 3 שלבים:
שלב א' – בדיקות וטיפול הורמונלי.
שלב ב' – הוצאת ביציות, הפרייתן בתאי זרע והחזרתן לרחם. עוברים שלא הוחדרו לרחם נכנסים לתהליך של הקפאה ושמירה.
שלב ג' – הפשרת עובר שהוקפא בשלב ב' והחדרתו לרחם.
טיפול מלא = שלב א' + שלב ב'.
הזכאות היא לנשים נשואות או רווקות עד גיל 44 (עד יום הולדת 45), המנסות להרות ילד ראשון או שני.
מכבי זהב מקנה זכאות להרות ילד שלישי ואילך. כמו כן מקנה מכבי זהב הנחה על ההשתתפות העצמית של החברה המבוטחת בטיפולי ההפריה באסותא, ומאפשר לעבור את הטיפולים בבתי חולים פרטיים בתשלום השתתפות עצמית.

האם אני זכאית?

הזכאות משתנה בהתאם לבית החולים שבו נערכים טיפולי ההפריה ועל פי הזכאות להרות ילד שלישי ומעלה:

זכויות חברות מבוטחות במסגרת הסל הבסיסי

טיפולי הפריה בבית חולים ציבורי

הזכאות

טיפולי הפריה חוץ גופית לנשים עד יום הולדתן ה-45 , באישור מקדים של גורם רפואי מקצועי במכבי, אשר יכול לקבוע את מספר מחזורי הטיפול בהתאם להצלחת/אי הצלחת הטיפולים. הזכאות מוגבלת עד להולדת 2 ילדים משותפים לחברה מבוטחת ולבן זוגה הנוכחי, בלי קשר למספר הילדים שיש לה מבני זוג קודמים.
 • עד יום הולדת 35: ניתן לבצע 4-6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. על הטיפולים להתבצע במרווח של 45 בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני. על מנת לבצע את הטיפולים 5 ו-6 יש לקבל אישור מוועדת הפריה חוץ גופית במכבי.
 • מעל גיל 36 ועד יום הולדת 45: ניתן לבצע עד 6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) במשך שנה צפה. וכן - מרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני.

ספירת הטיפולים לפי "שנת טיפולים"

שנת הטיפולים נספרת בשנה צפה – כלומר נספרת מהחודש בו הופקה ההתחייבות הראשונה.
שלב א'+שלב ב' נחשב טיפול אחד מלא.
שלב ג' לא נספר במניין הטיפולים.

הטיפול מוגבל עד להולדת 2 ילדים משותפים לחברה מבוטחת ולבן זוגה הנוכחי, בלי קשר למספר הילדים שיש לה מבני זוג קודמים.

עלות

ללא עלות.
טופס התחייבות יופק על ידי המרכז הארצי לאישורי פיריון.

היכן

בבתי חולים ציבוריים.

הנחיות ומידע

 • שלב א'+שלב ב' נחשבים טיפול אחד מלא. שלב ג' אינו נספר במניין הטיפולים.
 • נחוץ אישור מקדים של גורם מקצועי במכבי, שיכול להגביל את מספר הטיפולים בהתאם לסיכויי הצלחתם.
 • זכאיות לטיפול גם נשים נשואות וגם רווקות.
 • אם רק אחד מבני הזוג חבר במכבי – הטיפולים של האישה ימומנו ע"י קופת החולים שלה והטיפולים של הגבר ימומנו ע"י קופת החולים שלו.

מימוש הזכאות

תהליך קבלת אישור לטיפולים:
 1. פתיחת תיק בפעם הראשונה בבית החולים - והפקת טופס התחייבות לבדיקת הרופא.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 2. להתחלת הטיפול: נדרשת המטופלת לפנות לרופא מורשה פריון. הרופא ימלא טפסים ייעודיים הנמצאים ברשותו ויעביר ישירות למרכז אישורי פריון את הבקשה.
 3. להמשך טיפול: הרופא ימלא טופס המשך טיפול ('נספח ג') ויעבירו ישירות למרכז אישורי פריון.
 4. תשובה תימסר למטופלת על ידי רופא מורשה הפריון.
 5. ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באתר מכבי Online, או במסרונים שישלחו למטופלת.
 • נשים בנות 44: התחייבות שהתקבלה ממכבי במהלך גיל 44 תהיה ניתנת למימוש רק עד התאריך הרשמי של יום הולדת 45. מעבר לתאריך זה לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת ולא ניתן יהיה לבצע את טיפול ההפריה בבית החולים.
 • משך האישור לרכישת תרופות פריון הינו 45 ימים מהתאריך של הניפוק הראשון שבוצע בבית המרקחת. במקרים בהם תוקף האישור פג לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת. במקרה זה, על החברה המבוטחת לפנות אל המרכז הרפואי לקבלת אישור מחודש.
 • לנוחיותכן:
  דף מידע למטופלת הפריה חוץ גופית, המרכז את המסמכים הנדרשים לאישור טיפול ראשון וטיפול נוסף.
  טופס הפניה לטיפול בהפריה חוץ גופית >

תוספת זכויות לחברות מכבי זהב הנובעות ממכבי כסף

טיפולי הפריה בהרצליה מדיקל סנטר HMC

הזכאות

טיפולי הפריה חוץ גופית לנשים עד יום הולדתן ה-45 , באישור מקדים של גורם רפואי מקצועי במכבי, אשר יכול לקבוע את מספר מחזורי הטיפול בהתאם להצלחת/אי הצלחת הטיפולים. הזכאות מוגבלת עד להולדת 2 ילדים משותפים לחברה מבוטחת ולבן זוגה הנוכחי, בלי קשר למספר הילדים שיש לה מבני זוג קודמים.
 • עד יום הולדת 35: ניתן לבצע 4-6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. על הטיפולים להתבצע במרווח של 45 בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני. על מנת לבצע את הטיפולים 5 ו-6 יש לקבל אישור מוועדת הפריה חוץ גופית במכבי.
 • מעל גיל 36 ועד עד יום הולדת 45: ניתן לבצע עד 6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בדנה צפה. וכן - מרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני.

ספירת הטיפולים לפי "שנת טיפולים"

שנת הטיפולים נספרת בשנה צפה – כלומר נספרת מהחודש בו הופקה ההתחייבות הראשונה.
שלב א'+שלב ב' נחשב טיפול אחד מלא.
שלב ג' לא נספר במניין הטיפולים.
הטיפול מוגבל עד להולדת 2 ילדים משותפים לחברה מבוטחת ולבן זוגה הנוכחי, בלי קשר למספר הילדים שיש לה מבני זוג קודמים.
תקופת המתנה - 24 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>
 

עלות

טופס ההתחייבות יופק על ידי המרכז הארצי לאישורי פיריון, ועליו יופיע סכום ההשתתפות העצמית שהחברה המבוטחת תידרש לשלם בהרצליה מדיקל סנטר HMC , לפי הפירוט הבא:
שלב הטיפול השתתפות עצמית
שלב א' - טיפול הורמונלי ובדיקות 362 ₪
שלב א' + ב' – טיפול הורמונלי ובדיקות + הוצאת ביצית, הפרייתה והחזרתה לרחם. 769 ₪
שלב ג' – הפשרת עובר מוקפא והחדרתו לרחם. 226 ₪
 

היכן

בבית חולים הרצליה מדיקל סנטר HMC.


הנחיות ומידע

 • שלב א'+שלב ב' נחשבים טיפול אחד מלא. שלב ג' אינו נספר במניין הטיפולים.
 • נחוץ אישור מקדים של גורם מקצועי במכבי, שיכול להגביל את מספר הטיפולים בהתאם לסיכויי הצלחתם.
 • זכאיות לטיפול גם נשים נשואות וגם רווקות.
 • אם רק אחד מבני הזוג חבר במכבי – הטיפולים של האישה ימומנו ע"י קופת החולים שלה והטיפולים של הגבר ימומנו ע"י קופת החולים שלו.

מימוש הזכאות

תהליך קבלת אישור לטיפולים:
 1. להתחלת הטיפול: נדרשת המטופלת לפנות לרופא מורשה פריון. הרופא ימלא טפסים ייעודיים הנמצאים ברשותו ויעביר ישירות למרכז אישורי פריון את הבקשה.
 2. להמשך טיפול: הרופא ימלא טופס המשך טיפול ('נספח ג') ויעבירו ישירות למרכז אישורי פריון.
 3. תשובה תימסר למטופלת על ידי רופא מורשה הפריון.
 4. ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באתר מכבי Online, או במסרונים שישלחו למטופלת.
 • נשים בנות 44: התחייבות שהתקבלה ממכבי במהלך גיל 44 תהיה ניתנת למימוש רק עד התאריך הרשמי של יום הולדת 45. מעבר לתאריך זה לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת ולא ניתן יהיה לבצע את טיפול ההפריה בבית החולים.
 • משך האישור לרכישת תרופות פריון הינו 45 ימים מהתאריך של הניפוק הראשון שבוצע בבית המרקחת. במקרים בהם תוקף האישור פג לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת. במקרה זה, על החברה המבוטחת לפנות אל המרכז הרפואי לקבלת אישור מחודש.
 • לנוחיותכן:
  דף מידע למטופלת הפריה חוץ גופית, המרכז את המסמכים הנדרשים לאישור טיפול ראשון וטיפול נוסף.
  טופס הפניה לטיפול בהפריה חוץ גופית >

טיפולי הפריה בבית חולים אלישע

הזכאות

טיפולי הפריה חוץ גופית לנשים עד יום הולדתן ה-45 , באישור מקדים של גורם רפואי מקצועי במכבי, אשר יכול לקבוע את מספר מחזורי הטיפול בהתאם להצלחת/אי הצלחת הטיפולים. הזכאות מוגבלת עד להולדת 2 ילדים משותפים לחברה מבוטחת ולבן זוגה הנוכחי, בלי קשר למספר הילדים שיש לה מבני זוג קודמים.
 • עד יום הולדת 35: ניתן לבצע 4-6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. על הטיפולים להתבצע במרווח של 45 בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני. על מנת לבצע את הטיפולים 5 ו-6 יש לקבל אישור מוועדת הפריה חוץ גופית במכבי.
 • מעל גיל 36 ועד יום הולדת 45: ניתן לבצע עד 6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) במשך שנה צפה. וכן - מרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני.

ספירת הטיפולים לפי "שנת טיפולים"

שנת הטיפולים נספרת בשנה צפה – כלומר נספרת מהחודש בו הופקה ההתחייבות הראשונה.
שלב א'+שלב ב' נחשב טיפול אחד מלא.
שלב ג' לא נספר במניין הטיפולים.
הטיפול מוגבל עד להולדת 2 ילדים משותפים לחברה מבוטחת ולבן זוגה הנוכחי, בלי קשר למספר הילדים שיש לה מבני זוג קודמים.
תקופת המתנה - 24 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>
 

עלות

טופס ההתחייבות יופק על ידי המרכז הארצי לאישורי פיריון. ובנוסף החברה תשלם השתתפות עצמית ישירות בבית החולים, לפי הפירוט הבא:
שלב הטיפול השתתפות עצמית
מחזור IVF (הכולל שלב א'+שלב ב') + מיקרומניפולציה  769 ₪  
שלב ג' – הפשרת עובר מוקפא והחדרתו לרחם. 226 ₪
שאיבת זרע כירורגית / MESA-TESA 678 ₪
הפקת זרע חשמלית (אלקטרוסטימולציה) 452 ₪
 

היכן

בבית חולים אלישע.

הנחיות ומידע

 • שלב א'+שלב ב' נחשבים טיפול אחד מלא. שלב ג' אינו נספר במניין הטיפולים.
 • נחוץ אישור מקדים של גורם מקצועי במכבי, שיכול להגביל את מספר הטיפולים בהתאם לסיכויי הצלחתם.
 • זכאיות לטיפול גם נשים נשואות וגם רווקות.
 • אם רק אחד מבני הזוג חבר במכבי – הטיפולים של האישה ימומנו ע"י קופת החולים שלה והטיפולים של הגבר ימומנו ע"י קופת החולים שלו.

מימוש הזכאות

תהליך קבלת אישור לטיפולים:
 1. להתחלת הטיפול: נדרשת המטופלת לפנות לרופא מורשה פריון. הרופא ימלא טפסים ייעודיים הנמצאים ברשותו ויעביר ישירות למרכז אישורי פריון את הבקשה.
 2. להמשך טיפול: הרופא ימלא טופס המשך טיפול ('נספח ג') ויעבירו ישירות למרכז אישורי פריון.
 3. תשובה תימסר למטופלת על ידי רופא מורשה הפריון.
 4. ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באתר מכבי Online, או במסרונים שישלחו למטופלת.
 • משך האישור לרכישת תרופות פריון הינו 45 ימים מהתאריך של הניפוק הראשון שבוצע בבית המרקחת. במקרים בהם תוקף האישור פג לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת. במקרה זה, על המבוטחת לפנות אל המרכז הרפואי לקבלת אישור מחודש.
 • לנוחיותכן:
  דף מידע למטופלת הפריה חוץ גופית, המרכז את המסמכים הנדרשים לאישור טיפול ראשון וטיפול נוסף.
  טופס הפניה לטיפול בהפריה חוץ גופית >

טיפולי הפריה בבית חולים אסותא

הזכאות

טיפולי הפריה חוץ גופית לנשים עד יום הולדתן ה-45 , באישור מקדים של גורם רפואי מקצועי במכבי, אשר יכול לקבוע את מספר מחזורי הטיפול בהתאם להצלחת/אי הצלחת הטיפולים. הזכאות מוגבלת עד להולדת 2 ילדים משותפים לחברה מבוטחת ולבן זוגה הנוכחי, בלי קשר למספר הילדים שיש לה מבני זוג קודמים.
 • עד יום הולדת 35: ניתן לבצע 4-6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. על הטיפולים להתבצע במרווח של 45 בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני. על מנת לבצע את הטיפולים 5 ו-6 יש לקבל אישור מוועדת הפריה חוץ גופית במכבי.
 • מעל גיל 36 ועד יום הולדת 45: ניתן לבצע עד 6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. וכן - מרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני.

ספירת הטיפולים לפי "שנת טיפולים"

שנת הטיפולים נספרת בשנה צפה – כלומר נספרת מהחודש בו הופקה ההתחייבות הראשונה.
שלב א'+שלב ב' נחשב טיפול אחד מלא.
שלב ג' לא נספר במניין הטיפולים.
הטיפול מוגבל עד להולדת 2 ילדים משותפים לחברה מבוטחת ולבן זוגה הנוכחי, בלי קשר למספר הילדים שיש לה מבני זוג קודמים.
תקופת המתנה - 24 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>
 

עלות

טופס ההתחייבות יופק על ידי המרכז הארצי לאישורי פיריון ובנוסף החברה תשלם השתתפות עצמית ישירות בבית החולים, לפי הפירוט הבא:
שלב הטיפול השתתפות עצמית
שלב א' - טיפול הורמונלי ובדיקות 362 ₪
שלב א' + ב' – טיפול הורמונלי ובדיקות + הוצאת ביצית, הפרייתה והחזרתה לרחם. עם מיקרומניפולציה או בלי מיקרומניפולציה. 769 ₪
שלב ג' – הפשרת עובר מוקפא והחדרתו לרחם. 226 ₪
שאיבת זרע כירורגית / MESA-TESA 678 ₪
הפקת זרע חשמלית (אלקטרוסטימולציה) 452 ₪
 

היכן

בבית חולים אסותא.

הנחיות ומידע

 • שלב א'+שלב ב' נחשבים טיפול אחד מלא. שלב ג' אינו נספר במניין הטיפולים.
 • נחוץ אישור מקדים של גורם מקצועי במכבי, שיכול להגביל את מספר הטיפולים בהתאם לסיכויי הצלחתם.
 • זכאיות לטיפול גם נשים נשואות וגם רווקות.
 • אם רק אחד מבני הזוג חבר במכבי – הטיפולים של האישה ימומנו על ידי קופת החולים שלה והטיפולים של הגבר ימומנו ע"י קופת החולים שלו.

מימוש הזכאות

תהליך קבלת אישור לטיפולים:
 1. להתחלת הטיפול: נדרשת המטופלת לפנות לרופא מורשה פריון. הרופא ימלא טפסים ייעודיים הנמצאים ברשותו ויעביר ישירות למרכז אישורי פריון את הבקשה.
 2. להמשך טיפול: הרופא ימלא טופס המשך טיפול ('נספח ג'') ויעבירו ישירות למרכז אישורי פריון.
 3. תשובה תימסר למטופלת על ידי רופא מורשה הפריון.
 4. ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באתר מכבי Online, או במסרונים שישלחו למטופלת.
 • נשים בנות 44: התחייבות שהתקבלה ממכבי במהלך גיל 44 תהיה ניתנת למימוש רק עד התאריך הרשמי של יום הולדת 45. מעבר לתאריך זה לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת ולא ניתן יהיה לבצע את טיפול ההפריה בבית החולים.
 • משך האישור לרכישת תרופות פריון הינו 45 ימים מהתאריך של הניפוק הראשון שבוצע בבית המרקחת. במקרים בהם תוקף האישור פג לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת. במקרה זה, על החברה המבוטחת לפנות אל המרכז הרפואי לקבלת אישור מחודש.
 • לנוחיותכן:
  דף מידע למטופלת הפריה חוץ גופית, המרכז את המסמכים הנדרשים לאישור טיפול ראשון וטיפול נוסף.
  טופס הפניה לטיפול בהפריה חוץ גופית >

תוספת זכויות הנובעת ממכבי זהב

ילד שלישי ואילך – טיפולי הפריה בבית חולים אסותא

הזכאות

עד 7 מחזורי טיפול IVF לכל ילד, לנשים עד יום הולדתן ה- 45 ובאישור מקדים של וועדה מקצועית במכבי, אשר יכולה להגביל את מספר מחזורי הטיפול בהתאם להצלחת / אי הצלחת הטיפולים.
 • עד יום הולדת 35: ניתן לבצע 4-6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. על הטיפולים להתבצע במרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני. על מנת לבצע את הטיפולים 5 ו-6 יש לקבל אישור מוועדת הפריה חוץ גופית במכבי.
 • מעל גיל 36 ועד יום הולדת 45: ניתן לבצע עד 6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. וכן - מרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני.

ספירת הטיפולים לפי "שנת טיפולים"

שנת הטיפולים נספרת בשנה צפה – כלומר נספרת מהחודש בו הופקה ההתחייבות הראשונה.
תקופת המתנה - 24 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

עלות

טופס התחייבות יופק על ידי הרופא המרכז הארצי לאישורי פיריון ובנוסף – תשלם החברה המבוטחת השתתפות עצמית ישירות בבית החולים , לפי הפירוט הבא:
שלב הטיפול השתתפות עצמית
שלב א' - טיפול הורמונלי ובדיקות 452 ₪
שלב א' + ב' – טיפול הורמונלי ובדיקות + הוצאת ביצית, הפרייתה והחזרתה לרחם. עם מיקרומניפולציה או בלי מיקרומניפולציה. 1,583 ₪
שלב ג' – הפשרת עובר מוקפא והחדרתו לרחם. 452 ₪
שאיבת זרע כירורגית / MESA-TESA 1,356 ₪
הפקת זרע חשמלית (אלקטרוסטימולציה) 905 ₪
 

היכן

בבית חולים אסותא.

הנחיות ומידע

 • שלב א'+שלב ב' נחשבים טיפול אחד מלא. שלב ג' אינו נספר במניין הטיפולים.
 • נחוץ אישור מקדים של גורם מקצועי במכבי, שיכול להגביל את מספר הטיפולים בהתאם לסיכויי הצלחתם.
 • זכאיות לטיפול גם נשים נשואות וגם רווקות.
 • אם רק אחד מבני הזוג חבר במכבי – הטיפולים של האישה ימומנו ע"י קופת החולים שלה והטיפולים של הגבר ימומנו ע"י קופת החולים שלו.

מימוש הזכאות

תהליך קבלת אישור לטיפולים:
 1. להתחלת הטיפול: נדרשת המטופלת לפנות לרופא מורשה פריון. הרופא ימלא טפסים ייעודיים הנמצאים ברשותו ויעביר ישירות למרכז אישורי פריון את הבקשה.
 2. להמשך טיפול: הרופא ימלא טופס המשך טיפול ('נספח ג') ויעבירו ישירות למרכז אישורי פריון.
 3. תשובה תימסר למטופלת על ידי רופא מורשה הפריון.
 4. ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באתר מכבי Online, או במסרונים שישלחו למטופלת.
 • נשים בנות 44: התחייבות שהתקבלה ממכבי במהלך גיל 44 תהיה ניתנת למימוש רק עד התאריך הרשמי של יום הולדת 45. מעבר לתאריך זה לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת ולא ניתן יהיה לבצע את טיפול ההפריה בבית החולים.
 • תרופות לטיפולי פריון לילד שלישי ומעלה מנופקות בבית מרקחת בהשתתפות עצמית של 50% ומעלה. למותר לציין כי טיפולי פריון לילד שלישי ואילך אינם בסל הבריאות ולכן גם הטיפול התרופתי, המהווה חלק מהם, יינתן בהשתתפות הנהוגה בתרופות שב"ן.
 • משך האישור לרכישת תרופות פריון הינו 45 ימים מהתאריך של הניפוק הראשון שבוצע בבית המרקחת. במקרים בהם תוקף האישור פג לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת. במקרה זה, על החברה המבוטחת לפנות אל המרכז הרפואי לקבלת אישור מחודש.
 • לנוחיותכן:
  דף מידע להדפסה למטופלת IVF,המרכז את המסמכים הנדרשים לאישור.
  טופס הפניה לטיפול בהפריה חוץ גופית >

ילד שלישי ואילך – טיפולי הפריה בבית החולים הפרטי הרצליה מדיקל סנטר HMC

הזכאות

עד 7 מחזורי טיפול IVF לכל ילד, לנשים עד יום הולדתן ה- 45 ובאישור מקדים של וועדה מקצועית במכבי, אשר יכולה להגביל את מספר מחזורי הטיפול בהתאם להצלחת / אי הצלחת הטיפולים.
 • עד יום הולדת 35: ניתן לבצע 4-6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. על הטיפולים להתבצע במרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני. על מנת לבצע את הטיפולים 5 ו-6 יש לקבל אישור מוועדת הפריה חוץ גופית במכבי.
 • מעל גיל 36 יום הולדת 45: ניתן לבצע עד 6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. וכן - מרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני.

ספירת הטיפולים לפי "שנת טיפולים"

שנת הטיפולים נספרת בשנה צפה – כלומר נספרת מהחודש בו הופקה ההתחייבות הראשונה.
תקופת המתנה - 24 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

עלות

טופס התחייבות יופק על ידי המרכז הארצי לאישורי פיריון. על גבי ההתחייבות יופיע סכום ההשתתפות העצמית שהחברה המבוטחת תידרש לשלם בהרצליה מדיקל סנטר HMC, לפי הפירוט הבא:
שלב הטיפול השתתפות עצמית
שלב א' - טיפול הורמונלי ובדיקות 452 ₪
שלב א' + ב'  –  טיפול הורמונלי ובדיקות + הוצאת ביצית, הפרייתה והחזרתה לרחם. 1,583 ₪
שלב ג' – הפשרת עובר מוקפא והחדרתו לרחם. 452 ₪
 

היכן

בבית החולים הרצליה מדיקל סנטר HMC.

הנחיות ומידע

 • 7 טיפולי הפריה לכל ילד משמעותם 7 טיפולים מלאים שיובילו להריון וללידת תינוק. הריון שמסתיים בהפלה אינו נחשב במניין 7 הטיפולים.
 • שלב א'+שלב ב' נחשבים טיפול אחד מלא. שלב ג' אינו נספר במניין הטיפולים.
 • נחוץ אישור מקדים של גורם מקצועי במכבי, שיכול להגביל את מספר הטיפולים בהתאם לסיכויי הצלחתם.
 • זכאיות לטיפול גם נשים נשואות וגם רווקות.
 • אם רק אחד מבני הזוג חבר במכבי – הטיפולים של האישה ימומנו ע"י קופת החולים שלה והטיפולים של הגבר ימומנו ע"י קופת החולים שלו.

מימוש הזכאות

תהליך קבלת אישור לטיפולים:
 1. להתחלת הטיפול: נדרשת המטופלת לפנות לרופא מורשה פריון. הרופא ימלא טפסים ייעודיים הנמצאים ברשותו ויעביר ישירות למרכז אישורי פריון את הבקשה.
 2. להמשך טיפול: הרופא ימלא טופס המשך טיפול ('נספח ג') ויעבירו ישירות למרכז אישורי פריון.
 3. תשובה תימסר למטופלת על ידי רופא מורשה הפריון.
 4. ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באתר מכבי Online, או במסרונים שישלחו למטופלת.
 • נשים בנות 44: התחייבות שהתקבלה ממכבי במהלך גיל 44 תהיה ניתנת למימוש רק עד התאריך הרשמי של יום הולדת 45. מעבר לתאריך זה לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת ולא ניתן יהיה לבצע את טיפול ההפריה בבית החולים.
 • תרופות לטיפולי פריון לילד שלישי ומעלה מנופקות בבית מרקחת בהשתתפות עצמית של 50% ומעלה. למותר לציין כי טיפולי פריון לילד שלישי ואילך אינם בסל הבריאות ולכן גם הטיפול התרופתי, המהווה חלק מהם, יינתן בהשתתפות הנהוגה בתרופות שב"ן.
 • משך האישור לרכישת תרופות פריון הינו 45 ימים מהתאריך של הניפוק הראשון שבוצע בבית המרקחת. במקרים בהם תוקף האישור פג לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת. במקרה זה, על החברה המבוטחת לפנות אל המרכז הרפואי לקבלת אישור מחודש.
לנוחיותכן:
דף מידע להדפסה למטופלת IVF,המרכז את המסמכים הנדרשים לאישור.
טופס הפניה לטיפול בהפריה חוץ גופית >

ילד שלישי ואילך – טיפולי הפריה בבתי חולים ציבוריים

הזכאות

עד 7 מחזורי טיפול IVF לכל ילד, לנשים עד יום הולדתן ה- 45 ובאישור מקדים של וועדה מקצועית במכבי, אשר יכולה להגביל את מספר מחזורי הטיפול בהתאם להצלחת / אי הצלחת הטיפולים.
 • עד יום הולדת 35: ניתן לבצע 4-6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. על הטיפולים להתבצע במרווח של 45 בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני. על מנת לבצע את הטיפולים 5 ו-6 יש לקבל אישור מוועדת הפריה חוץ גופית במכבי.
 • מעל גיל 35 ועד יום הולדת 45: ניתן לבצע עד 6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. וכן - מרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני.
ספירת הטיפולים לפי "שנה צפה"
שנת הטיפולים נספרת בשנה צפה – כלומר נספרת מהחודש בו הופקה ההתחייבות הראשונה.
תקופת המתנה - 24 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>

עלות

טופס התחייבות יופק על ידי המרכז הארצי לאישורי פיריון בהתאם להסכם עם בית החולים. את ההשתתפות העצמית החברה המבוטחת תשלם במעמד הפקת ההתחייבות במשרד המרכז הרפואי.
שלב הטיפול השתתפות עצמית
שלב א' - עם או בלי טיפול הורמונלי ובדיקות  452 ₪ 
שלב א' + ב'  – עם  או בלי טיפול הורמונלי ובדיקות + הוצאת ביצית, הפרייתה והחזרתה לרחם עם מיקרומניפולציה או בלי מניפולציה
1,583 ₪ 
מחזור IVF (הכולל שלב א'+ שלב ב') + מיקרומניפולציה  1,583 ₪ 
שלב ג' – הפשרת עובר מוקפא והחדרתו לרחם  452 ₪ 
IVF מיקרוטכניקה 452 ₪
הפקת זרע חשמלית (אלקטרוסטימולציה) 905 ₪
שאיבת זרע כירורגית / MESA-TESA 1,356 ₪
 

היכן

בבית חולים ציבורי.

הנחיות ומידע

 • 7 טיפולי הפריה לכל ילד משמעותם 7 טיפולים מלאים שיובילו להריון וללידת תינוק. הריון שמסתיים בהפלה אינו נחשב במניין 7 הטיפולים.
 • שלב א'+שלב ב' נחשבים טיפול אחד מלא. שלב ג' אינו נספר במניין הטיפולים.
 • נחוץ אישור מקדים של גורם מקצועי במכבי, שיכול להגביל את מספר הטיפולים בהתאם לסיכויי הצלחתם.
 • זכאיות לטיפול גם נשים נשואות וגם רווקות.
 • אם רק אחד מבני הזוג חבר במכבי – הטיפולים של האישה ימומנו ע"י קופת החולים שלה והטיפולים של הגבר ימומנו ע"י קופת החולים שלו.

מימוש הזכאות

תהליך קבלת אישור לטיפולים:
 1. פתיחת תיק בפעם הראשונה בבית החולים - והפקת טופס התחייבות לבדיקת הרופא.
  הזמנת התחייבויות במכבי אונליין (משתמשים רשומים בלבד)
  בקשת התחייבויות - הדרכה שלב אחר שלב >>
 2. להתחלת הטיפול: נדרשת המטופלת לפנות לרופא מורשה פריון. הרופא ימלא טפסים ייעודיים הנמצאים ברשותו ויעביר ישירות למרכז אישורי פריון את הבקשה.
 3. להמשך טיפול: הרופא ימלא טופס המשך טיפול ('נספח ג') ויעבירו ישירות למרכז אישורי פריון.
 4. תשובה תימסר למטופלת על ידי רופא מורשה הפריון.
 5. ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באתר מכבי Online, או במסרונים שישלחו למטופלת.
 • נשים בנות 44: התחייבות שהתקבלה ממכבי במהלך גיל 44 תהיה ניתנת למימוש רק עד התאריך הרשמי של יום הולדת 45. מעבר לתאריך זה לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת ולא ניתן יהיה לבצע את טיפול ההפריה בבית החולים.
 • תרופות לטיפולי פריון לילד שלישי ומעלה מנופקות בבית מרקחת בהשתתפות עצמית של 50% ומעלה. למותר לציין כי טיפולי פריון לילד שלישי ואילך אינם בסל הבריאות ולכן גם הטיפול התרופתי, המהווה חלק מהם, יינתן בהשתתפות הנהוגה בתרופות שב"ן.
 • משך האישור לרכישת תרופות פריון הינו 45 ימים מהתאריך של הניפוק הראשון שבוצע בבית המרקחת. במקרים בהם תוקף האישור פג לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת. במקרה זה, על החברה המבוטחת לפנות אל המרכז הרפואי לקבלת אישור מחודש.
 • לנוחיותכן:
  דף מידע למטופלת הפריה חוץ גופית, המרכז את המסמכים הנדרשים לאישור טיפול ראשון וטיפול נוסף.
  טופס הפניה לטיפול בהפריה חוץ גופית >

ילד שלישי ואילך – טיפולי הפריה בבית חולים אלישע

הזכאות

עד 7 מחזורי טיפול IVF לכל ילד, לנשים עד יום הולדתן ה- 45 ובאישור מקדים של וועדה מקצועית במכבי, אשר יכולה להגביל את מספר מחזורי הטיפול בהתאם להצלחת / אי הצלחת הטיפולים.
 • עד יום הולדת 35: ניתן לבצע 4-6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. על הטיפולים להתבצע במרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני. על מנת לבצע את הטיפולים 5 ו-6 יש לקבל אישור מוועדת הפריה חוץ גופית במכבי.
 • מעל גיל 36 ועד יום הולדת 45: ניתן לבצע עד 6 מחזורי טיפול (=שלב א, או- שלב א + ב) בשנה צפה. וכן - מרווח של 45 יום בין מחזור טיפול אחד למחזור טיפול שני.

ספירת הטיפולים לפי "שנת טיפולים"

שנת הטיפולים נספרת בשנה צפה – כלומר נספרת מהחודש בו הופקה ההתחייבות הראשונה.
 
תקופת המתנה - 24 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>


למידע נוסף אודות תקופת ההמתנה >>
 

עלות

טופס התחייבות יופק על ידי המרכז הארצי לאישורי פיריון ובנוסף החברה תשלם השתתפות עצמית ישירות בבית החולים, לפי הפירוט הבא:
שלב הטיפול השתתפות עצמית
מחזור IVF (הכולל שלב א'+ שלב ב') + מיקרומניפולציה 1,583 ₪ 
שלב ג' – הפשרת עובר מוקפא והחדרתו לרחם. 452 ₪
שאיבת זרע כירורגית / MESA-TESA 1,356 ₪
הפקת זרע חשמלית (אלקטרוסטימולציה) 905 ₪
 

היכן

בבית חולים אלישע.

הנחיות ומידע

 • שלב א'+שלב ב' נחשבים טיפול אחד מלא. שלב ג' אינו נספר במניין הטיפולים.
 • נחוץ אישור מקדים של גורם מקצועי במכבי, שיכול להגביל את מספר הטיפולים בהתאם לסיכויי הצלחתם.
 • זכאיות לטיפול גם נשים נשואות וגם רווקות.
 • אם רק אחד מבני הזוג חבר במכבי – הטיפולים של האישה ימומנו ע"י קופת החולים שלה והטיפולים של הגבר ימומנו ע"י קופת החולים שלו.

מימוש הזכאות

תהליך קבלת אישור לטיפולים:
 1. להתחלת הטיפול: נדרשת המטופלת לפנות לרופא מורשה פריון. הרופא ימלא טפסים ייעודיים הנמצאים ברשותו ויעביר ישירות למרכז אישורי פריון את הבקשה.
 2. להמשך טיפול: הרופא ימלא טופס המשך טיפול ('נספח ג') ויעבירו ישירות למרכז אישורי פריון.
 3. תשובה תימסר למטופלת על ידי רופא מורשה הפריון.
 4. ניתן לעקוב אחר סטטוס הטיפול בבקשה באתר מכבי Online, או במסרונים שישלחו למטופלת.
 • נשים בנות 44: התחייבות שהתקבלה ממכבי במהלך גיל 44 תהיה ניתנת למימוש רק עד התאריך הרשמי של יום הולדת 45. מעבר לתאריך זה לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת ולא ניתן יהיה לבצע את טיפול ההפריה בבית החולים.
 • תרופות לטיפולי פריון לילד שלישי ומעלה מנופקות בבית מרקחת בהשתתפות עצמית של 50% ומעלה. למותר לציין כי טיפולי פריון לילד שלישי ואילך אינם בסל הבריאות ולכן גם הטיפול התרופתי, המהווה חלק מהם, יינתן בהשתתפות הנהוגה בתרופות שב"ן.
 • משך האישור לרכישת תרופות פריון הינו 45 ימים מהתאריך של הניפוק הראשון שבוצע בבית המרקחת. במקרים בהם תוקף האישור פג לא ניתן יהיה לרכוש את התרופות בבית המרקחת. במקרה זה, על החברה המבוטחת לפנות אל המרכז הרפואי לקבלת אישור מחודש.
 • לנוחיותכן:
  דף מידע להדפסה למטופלת IVF,המרכז את המסמכים הנדרשים לאישור.
  טופס הפניה לטיפול בהפריה חוץ גופית >

השגחה הלכתית על טיפולי פוריות (החל מתאריך 24.01.2016)

הזכאות

החל מתאריך 24.1.2016 מקנה החברות ב'מכבי זהב' אפשרות להשגחה הלכתית על טיפולי הפריה חוץ גופית ( (IVF.
השירות מיועד לבני זוג הנמצאים בתהליך של הפריה חוץ גופית (IVF) מאפשר פיקוח הלכתי צמוד בבתי החולים ובמעבדות הפוריות על תהליך ההפריה, לשם מניעת טעות אנוש אפשרית.
 • הזכאות כוללת עד 3 ימי השגחה לכל ניסיון טיפולי. (שלב ב'+ ג' נחשבים לניסיון אחד, והזכאות כוללת כמובן את המקרים בהם מבוצע שלב ג' בלבד, אשר עבורו נדרש רק יום השגחה אחד).
 • זכאות זו אינה תקפה למקרה של הזרעה (IUI).

מי זכאי

חברי 'מכבי זהב', בין אם שני בני הזוג חברים ובין אם רק אחד מהם.

עלות
החזר עד לתקרה של 120 ₪ לכל יום השגחה.

היכן

בוני עולם:
יש לתאם את קבלת השירות בטלפון: 1-800-300-307
(מענה אנושי או שירות הודעות 24 שעות ביממה).
מכון פוע"ה:
יש לתאם את קבלת השירות בטלפון:  052-8881698, 02-6575050 שלוחה 213.
(מענה אנושי או שירות הודעות 24 שעות ביממה).

מימוש הזכאות 

 1.  לשם קבלת השירות יש ליצור קשר עם אחד מנותני השירות:
  "בוני עולם" בטלפון 1-800-300-307  (מענה אנושי או שרות הודעות 24 שעות ביממה).
   פוע"ה בטלפון 052-8881698, 02-6575050 שלוחה 213.
 2. לשם קבלת ההחזר יש להצטייד בקבלה וחשבונית מקוריות, שבהן מצוינים הפרטים הבאים: 
 • שמות שני בני הזוג ומספרי תעודות הזהות שלהם.
 • מספר ימי ההשגחה ועבור איזה ניסיון טיפולי ניתן השירות (שלב ב' + ג' נחשבים לניסיון אחד).
     3. ההחזר יינתן במשרד המרכז הרפואי (הסניף).
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון > 
התקנון מעודכן לאפריל 2017.
 
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו