הסרת משקפיים בלייזר מגיל 18 ומעלה

הליך קוסמטי-ניתוחי שנועד לתקן את הראייה ולשחרר את המנותח מהצורך בהרכבת משקפיים או עדשות מגע. ההליך מבוצע באמצעות חיתוך דק בקרן לייזר.

עדכון אחרון: 02.5.24

 • כלול

  מכבי שלי

 • לא כלול

  מכבי זהב

 • לא כלול

  מכבי כסף

 • לא כלול

  הסל הבסיסי

תנאי הזכאות מושפעים מ:

סוגי תוכניות הביטוח | גיל

מי זכאי?

חברי מכבי שלי מגיל 18 המעוניינים בניתוח להסרת משקפיים בלייזר.

מה הזכאות?

השתתפות עצמית מופחתת בעלות ניתוח לייזר להסרת משקפיים. ניתן לבצע את הניתוח בשני מועדים, אם מנתחים בכל מועד עין אחת.

 

הזכאות ניתנת למימוש אחד בתקופת חברות.

כמה זה עולה?

שם הניתוח

אסותא אופטיק

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

CARE תל אביב, קריית ביאליק

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

שבע עיניים באר שבע

אמריקן לייזר ראשון לציון

INTRALASIC/FEMTOSECOND
+WAVEFRONT

חד-צדדי

4,169 ש"ח

3,081 ש"ח

3,815 ש"ח

3,539 ש"ח

3,539 ש"ח

3,630 ש"ח

דו-צדדי

6,594 ש"ח

6,162 ש"ח

5,979 ש"ח

7,087 ש"ח

7,087 ש"ח

6,263 ש"ח

WAVEFRONT+PRK

חד-צדדי

2,899 ש"ח

2,216 ש"ח

3,047 ש"ח

2,635 ש"ח

2,635 ש"ח

2,732 ש"ח

דו-צדדי

4,616 ש"ח

4,432 ש"ח

4,789 ש"ח

5,268 ש"ח

5,268 ש"ח

4,554 ש"ח

SMILE

_

_

_

הניתוח מתבצע בסניפים ירושלים ותל אביב בלבד

_

_

חד-צדדי

_

_

_

4,677 ש"ח

_

_

דו-צדדי

_

_

_

9,354 ש"ח

_

_

תוספת תשלום לניתוח בידי רופא/ה מסוים/ת:
חד-צדדי - 500 ש"ח
דו-צדדי - 1,000 ש"ח

פרופ' אירית בכר

ירושלים - פרופ' אבי סלומון

 

תל אביב - ד"ר גיא קליינמן

תל אביב - פרופ' אור קיזרמן

 

קיריון - פרופ' מייקל מימוני

ירושלים - ד"ר שמואל לוינגר

 

תל אביב - ד"ר עמי הירש

 

חיפה - ד"ר דוד ישראלי

פרופ' טובה ליפשיץ

ראשון לציון

ד"ר מצליח טייב

ד"ר יעקב גולדיץ'

ד"ר נינה אברמוביץ'

ניתוח תיקון - עד שנה מהניתוח הראשון 

ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות

בדיקת התאמה ראשונה לפני הניתוח

ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות

ללא עלות

שם הניתוח

INTRALASIC/FEMTOSECOND
+WAVEFRONT

אסותא אופטיק

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

CARE תל אביב, קריית ביאליק

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

שבע עיניים באר שבע

אמריקן לייזר ראשון לציון

שם הניתוח

חד-צדדי

אסותא אופטיק

4,169 ש"ח

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

3,081 ש"ח

CARE תל אביב, קריית ביאליק

3,815 ש"ח

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

3,539 ש"ח

שבע עיניים באר שבע

3,539 ש"ח

אמריקן לייזר ראשון לציון

3,630 ש"ח

שם הניתוח

דו-צדדי

אסותא אופטיק

6,594 ש"ח

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

6,162 ש"ח

CARE תל אביב, קריית ביאליק

5,979 ש"ח

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

7,087 ש"ח

שבע עיניים באר שבע

7,087 ש"ח

אמריקן לייזר ראשון לציון

6,263 ש"ח

שם הניתוח

WAVEFRONT+PRK

אסותא אופטיק

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

CARE תל אביב, קריית ביאליק

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

שבע עיניים באר שבע

אמריקן לייזר ראשון לציון

שם הניתוח

חד-צדדי

אסותא אופטיק

2,899 ש"ח

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

2,216 ש"ח

CARE תל אביב, קריית ביאליק

3,047 ש"ח

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

2,635 ש"ח

שבע עיניים באר שבע

2,635 ש"ח

אמריקן לייזר ראשון לציון

2,732 ש"ח

שם הניתוח

דו-צדדי

אסותא אופטיק

4,616 ש"ח

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

4,432 ש"ח

CARE תל אביב, קריית ביאליק

4,789 ש"ח

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

5,268 ש"ח

שבע עיניים באר שבע

5,268 ש"ח

אמריקן לייזר ראשון לציון

4,554 ש"ח

שם הניתוח

SMILE

אסותא אופטיק

_

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

_

CARE תל אביב, קריית ביאליק

_

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

הניתוח מתבצע בסניפים ירושלים ותל אביב בלבד

שבע עיניים באר שבע

_

אמריקן לייזר ראשון לציון

_

שם הניתוח

חד-צדדי

אסותא אופטיק

_

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

_

CARE תל אביב, קריית ביאליק

_

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

4,677 ש"ח

שבע עיניים באר שבע

_

אמריקן לייזר ראשון לציון

_

שם הניתוח

דו-צדדי

אסותא אופטיק

_

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

_

CARE תל אביב, קריית ביאליק

_

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

9,354 ש"ח

שבע עיניים באר שבע

_

אמריקן לייזר ראשון לציון

_

שם הניתוח

תוספת תשלום לניתוח בידי רופא/ה מסוים/ת:
חד-צדדי - 500 ש"ח
דו-צדדי - 1,000 ש"ח

אסותא אופטיק

פרופ' אירית בכר

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

ירושלים - פרופ' אבי סלומון

 

תל אביב - ד"ר גיא קליינמן

CARE תל אביב, קריית ביאליק

תל אביב - פרופ' אור קיזרמן

 

קיריון - פרופ' מייקל מימוני

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

ירושלים - ד"ר שמואל לוינגר

 

תל אביב - ד"ר עמי הירש

 

חיפה - ד"ר דוד ישראלי

שבע עיניים באר שבע

פרופ' טובה ליפשיץ

אמריקן לייזר ראשון לציון

ראשון לציון

ד"ר מצליח טייב

ד"ר יעקב גולדיץ'

ד"ר נינה אברמוביץ'

שם הניתוח

ניתוח תיקון - עד שנה מהניתוח הראשון 

אסותא אופטיק

ללא עלות

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

ללא עלות

CARE תל אביב, קריית ביאליק

ללא עלות

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

ללא עלות

שבע עיניים באר שבע

ללא עלות

אמריקן לייזר ראשון לציון

ללא עלות

שם הניתוח

בדיקת התאמה ראשונה לפני הניתוח

אסותא אופטיק

ללא עלות

עין טל הדסה - ירושלים, תל אביב וחיפה

 

ללא עלות

CARE תל אביב, קריית ביאליק

ללא עלות

עיניים מרכזים רפואיים - תל אביב, ירושלים (ד"ר לוינגר) וחיפה

ללא עלות

שבע עיניים באר שבע

ללא עלות

אמריקן לייזר ראשון לציון

ללא עלות

איפה ניתן השירות?

הניתוח - בחדרי ניתוח שבהסכם

 

אסותא אופטיק:

טלפון: 8464*

תל אביב - יגאל אלון 96, בניין ב', קומה 4

 

CARE:

טלפון: 2273*

תל אביב - אבן גבירול 30

קריית ביאליק - דרך עכו-חיפה 192

 

עין טל הדסה:

טלפון: *5023

תל אביב - הברזל 15, קומה 4, רמת החייל

ירושלים - ביה”ח הדסה עין כרם, בניין דוידסון (ראשי), קומת כניסה

חיפה - קניון לב המפרץ, קומה 1

 

שבע עיניים:

טלפון: 3122*

באר שבע - יצחק בן צבי 10, קומה 14

 

עיניים מרכזים רפואיים:

טלפון: 3122*

ירושלים - בניין שערי העיר רח׳ יפו 216, קומה 10

תל אביב - מגדלי עזריאלי המגדל המשולש, קומה 30, שד' מנחם בגין 132

חיפה - קניון חוצות המפרץ, בניין 5

 

אמריקן לייזר:

טלפון: 1700-70-70-60

ראשון לציון - משה לוי 11 בניין UMI קומה 4

מרפאות שבהן יתקיימו בדיקות לפני הניתוח ובקרה לאחריו

אסותא אופטיק:

אשדוד, באר שבע, חיפה, ירושלים, סחנין, ראשון לציון, רעננה, תל אביב

 

CARE:

אילת, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שמש, חדרה, נתניה, עפולה, קריית ביאליק, תל אביב, ירושלים, טבריה, נתיבות, ראשון לציון, מודיעין, חיפה, כרמיאל, נהריה, פתח תקווה, קריית גת, רחובות, רמלה, רעננה

 

עין טל הדסה:

אשדוד, חיפה, ירושלים, כפר סבא, נתניה, קריית גת, ראשון לציון, תל אביב, בית שמש, עפולה

 

שבע עיניים:

באר שבע

 

עיניים מרכזים רפואיים:

חיפה, ירושלים, תל אביב

 

אמריקן לייזר:

באר שבע, אשדוד, ירושלים, ראשון לציון, תל אביב, פתח תקווה, רעננה, עפולה, קריית ביאליק - קריון

מה עליך לעשות?

לפני הניתוח

  • לקבלת מידע על הניתוח, פגישת ייעוץ והתאמה לניתוח - יש לפנות למכונים שבהסכם. 
  • יש להגיע למרפאה עם כרטיס מכבי או תעודה מזהה. 
  • לברר במרפאה על התהליך, כולל בדיקה טרם הניתוח, היכן מתבצעת הבדיקה והיכן מתבצע הניתוח בפועל. מידע מלא על הניתוח וההתאמה למצב העיניים יינתן במרפאה.
  • לשלם ישירות למכון את ההשתתפות העצמית בלבד לפי סוג ניתוח. לא יינתן החזר בגין ההשתתפות העצמית ששולמה.

כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים במכבי.

תקנון מכבי שלי >

תקנון מכבי זהב >

תקנון מכבי כסף >