קרן מכבי

עמותה לרווחת חברי הקרן

קרן מכבי היא עמותה הפועלת לצידה של מכבי שירותי בריאות ועוסקת ברווחת חברי הקרן.

 

כ-1,800,000 חברי מכבי החברים בקרן מכבי זכאים ליהנות משירותי העמותה.
החברות בקרן מכבי מקנה זכויות לשירותי רווחה שאינם ניתנים ע"י מכבי שירותי בריאות, וזאת על פי תקנות העמותה ומסמך הזכויות והחובות (מז"ח).


עיקרי השירותים של קרן מכבי

  • סיוע כספי למימון טיפולים רפואיים
  • הלוואות לצורך מימון טיפולים רפואיים או רכישת אביזרים רפואיים
  • מלגות ללימודי רפואה ומקצועות הבריאות
  • פעילויות רווחה וסיוע לקהילה


מידע מלא וטפסים להורדה באתר קרן מכבי

פניות לקרן מכבי - pniot_kerenmaccabi@mac.org.il

 

כל האמור לעיל הינו בגדר מידע כללי, וכפוף לתקנות העמותה ולמסמך הזכויות והחובות.

 

זרוע הגבייה של מכבי

קרן מכבי משמשת כ"זרוע הגבייה" של מכבי מחבריה – קוד מוסד 25300.

 

הוראת הקבע בה מחוייב החבר משמשת לצורך גביית תשלומים עבור חברות בשירותי הבריאות הנוספים (מכבי זהב/מכבי שלי), ביטוח סיעודי, קרן מכבי, השתתפויות עצמיות, היטלים רבעוניים, עבור רופאים מקצועיים ומכונים, רכישת תרופות ועוד.