בדיקות בהריון - שליש ראשון

השליש הראשון הוא בין השבועות 1-12. בדיקות הריון שיש לבצע בשבועות השליש הראשון כוללות בין היתר בדיקת רופא נשים, אולטרה סאונד, בדיקות סקר גנטיות וכן בדיקות מעבדה שונות.

בדיקת רופא נשים ראשונה

עד השבוע ה-12 להריון

לקריאה נוספת

אולטרה סאונד הריון צעיר

בשבועות 6-7 להריון

לקריאה נוספת

בדיקת דם NIPT - בדיקת דנ"א עוברי

החל מהשבוע 10 להריון ועד שבוע 26

לקריאה נוספת

בדיקת דם

עד השבוע ה-12 להריון

לקריאה נוספת

בדיקת שתן כללית ותרבית שתן

עד השבוע ה-12 להריון

לקריאה נוספת

בדיקות סקר גנטיות

עד השבוע ה-13 להריון

לקריאה נוספת

אולטרה סאונד למדידת השקיפות העורפית

בין השבוע ה-11 עד לשבוע ה13+6 ימים להריון

לקריאה נוספת

סקר ביוכימי בשליש הראשון

בשבועות 11-13 להריון

לקריאה נוספת

בדיקת סיסי שליה

בשבועות 11-13 להריון

לקריאה נוספת

בדיקות בהריון - שליש שני

השליש השני הוא בין השבועות 13-26. בדיקות הריון שיש לבצע בשבועות השליש השני כוללות בין היתר אולטרה סאונד, סקר ביוכימי, ובמידת הצורך דיקור מי שפיר.

אולטרה סאונד לסקירת מערכות מוקדמת

בדיקה זו מבוצעת בין השבועות ה-14 ל-16 בהריון

לקריאה נוספת

סקר ביוכימי בשליש השני (תבחין משולש, 'חלבון עוברי')

בשבועות 16-19 להריון

לקריאה נוספת

דיקור מי שפיר

בשבועות 16-20 להריון

לקריאה נוספת

אולטרה סאונד לסקירת מערכות מאוחרת

סקירת מערכות מאוחרת מתבצעת בשבועות 21-24 להריון

לקריאה נוספת

העמסת סוכר

בשבועות 24-28 להריון

לקריאה נוספת

אולטרה סאונד אקו לב עובר

בשבועות 19-25 להריון

לקריאה נוספת

בדיקות בהריון - שליש שלישי

השליש השלישי הוא מהשבוע ה- 27 ואילך. בדיקות הריון שיש לבצע בשבועות השליש השלישי כוללות בין היתר אולטרה סאונד, במידת הצורך תרבית נרתיקית, ומהשבוע ה- 40 מעקב "הריון עודף".

אולטרה סאונד למעקב גדילת עובר

בשבועות 30-33 להריון

לקריאה נוספת

תרבית נרתיקית ל-GBS (סטרפטוקוקוס B)

בשבועות 35-36 להריון

לקריאה נוספת

מעקב הריון עודף

החל מהשבוע ה-40 להריון

לקריאה נוספת