23 יולי 2017 כ"ט תמוז תשע"ז
עדכון אחרון:  01.04.2017 

צ'ק כיסוי להריון וללידה - תנאי הזכאות

צ'ק כיסוי להריון ולידה

חברות 'מכבי שלי' בהריון ולאחר הלידה, זכאיות למסגרת הטבות המכונה צ'ק כיסוי. בצ'ק כיסוי ניתן להשתמש כדי לקבל החזרים על מגוון שירותים פרטיים, טיפולים, בדיקות ואביזרים רפואיים.
על כל שירות מהרשימה שלהלן ניתן לקבל החזר של 50% מהעלות בפועל. עבור כל הריון, עד שלושה הריונות, ניתן לקבל החזרים עד לתקרה מצטברת של 2,008 ₪.
למשל: חברה שתבחר לממש את ההטבה לטיפול שעלותו 200 ₪, תקבל החזר של 100 ₪. סכום ההנחה שנוצל (100 ₪), יופחת מצ'ק הכיסוי של ההריון הנוכחי שערכו 2,008 ₪, ועל כן יוותרו בצ'ק כיסוי 1,900 ₪.

אילו שירותים כלולים בצ'ק כיסוי?

בדיקות ושירותים במהלך ההריון

ניתן לממש את הטבת צ'ק כיסוי הריון ולידה עבור מגוון שירותים, כגון התייעצות עם מומחים בארץ, ביצוע בדיקה, טיפול רפואי, שירות רפואי ואביזר רפואי, בתנאי שאינם מכוסים במסגרת סל הבריאות הבסיסי, מגן כסף או מכבי זהב.
סבין הבדיקות שעבורן ניתן לקבל החזר נוסף במסגרת צ'ק הכיסוי נכללות הבדיקות הבאות:
 

אביזרים רפואיים בהריון ולאחר הלידה:

 • חגורת גב או חגורת בטן
 • משאבת הנקה (מוגבל לשתי משאבות)
 • חזיית הנקה (מוגבל לשתי חזיות)
 

שירותים בלידה ולאחריה:

 
לבירור לגבי שירותים, בדיקות ואביזרים נוספים הכלולים בצ'ק כיסוי ניתן לפנות למוקד מכבי ללא הפסקה, 3555*.

כמה נשאר לי בצ'ק כיסוי?

ניתן לבדוק מהי היתרה שנשארה בצ'ק במכבי Online או בפנייה למרכז הרפואי.

תנאים והבהרות למימוש הזכאות

 • זכאות זו מתחדשת עם כל הריון ומוגבלת למימוש מירבי של עד 3 הריונות.
 • ניתן לממש את הזכאות עבור שירותים, טיפולים, אביזרים ובדיקות שנרכשו או בוצעו לאורך כל תקופת ההריון ובמשך 6 חודשים בלבד אחרי הלידה (למעט הזכאות להבראה לאחר לידת ילד ראשון עד שלישי, אותה ניתן לממש רק עד חודש לאחר הלידה).
 • לא ניתן לקבל החזר מצ'ק כיסוי הריון ולידה לבדיקות ו/או שירותים הניתנים בהשתתפות עצמית במסגרת סל הבריאות, מגן כסף או מכבי זהב.
 • הזכאות הינה עבור החברה המבוטחת בלבד. לא ניתן לממשה עבור בן או בת זוג או עבור התינוק.
 • התקרה ניתנת להריון אחד. לא ניתן להעביר יתרת סכום מהריון אחד לשני.
 • לא יינתן החזר עבור שירותים ששולמה עבורם רק השתתפות עצמית.
 • תקופת המתנה – 6 חודשים ממועד ההצטרפות למכבי שלי.
 • הזכאות לצ'ק כיסוי מקנה החזרים כדלהלן:
  • שירותים שניתן עבורם החזר במסגרת 'מכבי זהב' – ניתן לקבל החזר נוסף בגובה 50% מהסכום שנותר במסגרת זכאות זו.
  • שירותים ואביזרים שלא ניתנים במסגרת תכניות השב"ן – ניתן לקבל החזר של 50% מהעלות המלאה במסגרת זכאות זו.
  • בזכאויות שאותן ניתן לממש מספר מוגדר של פעמים (למשל התייעצות עם מומחים) - ניתן להשתמש בצ'ק הכיסוי במקרה שתרצו לחרוג מהכמות המוגדרת. במקרה זה יינתן החזר של 50% מהעלות המלאה במסגרת זכאות זו.
 • אביזרי הנקה- החזר לאחר רכישת משאבות הנקה או חזיות הנקה יינתן בגין רכישה של עד שני פריטים (הרכישה מוגבלת לשתי משאבות ושתי חזיות). לקבלת החזר חובה להגיש קבלה ובה פירוט מספר הדגמים והפריטים שנרכשו.
 • בכל בקשת החזר יש לציין במפורש את חודש ושנת הכניסה להריון.
 

חברות חדשות במכבי

 • חברות שעברו למכבי מקופה אחרת – לא יינתן החזר עבור שירותים שניתנו בתקופה שבה החברה המבוטחת הייתה בקופה אחרת.
 • חברה חדש שמצטרף למכבי מקופה אחרת והשתייך ל'כללית פלטינום' או ל'מאוחדת שיא' או ל'לאומית זהב', שומר על הוותק שצבר בקופה ממנה עבר. לכן, עם הצטרפותו ל'מכבי שלי', יזכה לפטור מתקופת ההמתנה, וזאת בתנאי שיצטרף ל'מכבי שלי' תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי.

מימוש הזכאות

 • על מנת לקבל החזר עבור זכאויות שכלולות בצ'ק כיסוי הריון ולידה, יש להגיש למשרד הסניף קבלה וחשבונית מס מקוריות. שם החברה המבוטחת חייב להופיע בברור ובמפורש על גבי החשבונית.
 • בבקשת ההחזר יש לציין במפורש את חודש ושנת הכניסה להריון.
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מגן כסף הזכאות אינה כלולה במגן כסף
 
מכבי זהב הזכאות אינה כלולה במכבי זהב
 
מכבי שלי החזרי הוצאות עד תקרה של 2,008 ₪ להריון עבור שירותים פרטיים, טיפולים, בדיקות ואביזרים הקשורים להריון ולידה. ניתן לממש עד שלושה הריונות.
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון > 
התקנון מעודכן לאפריל 2017.
 
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו