20 ספטמבר 2017 כ"ט אלול תשע"ז
עדכון אחרון:  02.08.2017 

סל הריון ולידה: צ'ק כיסוי - עיקרי הזכאות

חברות 'מכבי שלי' בהריון ולאחר הלידה, זכאיות למסגרת הטבות המכונה צ'ק כיסוי. בצ'ק כיסוי ניתן להשתמש כדי לקבל החזרים על מגוון שירותים פרטיים, טיפולים, בדיקות ואביזרים רפואיים.

זכויות חברי מכבי

מהות הזכאות

במהלך ההריון ועד 6 חודשים לאחר הלידה יכולות חברות 'מכבי שלי' לנצל את מסגרת ההטבות הכלולה ב"סל הריון ולידה: צ'ק כיסוי".
משמעותה של מסגרת ההטבות זו היא קבלת החזר על מגוון שירותים פרטיים, טיפולים, בדיקות ואביזרים רפואיים – על פי רשימת תכולה מוגדרת.
ניצול זכאות "סל הריון ולידה: צ'ק כיסוי" כפוף לכללי זכאות "צ'ק כיסוי". על כל שירות המופיע ברשימה ניתן לקבל החזר של 50% מהעלות בפועל, עבור כל הריון, עד שלושה הריונות, ועד לתקרה מצטברת של 2,008 ₪.
למשל: חברה שתבחר לממש את ההטבה לטיפול שעלותו 200 ₪, תקבל החזר של 100 ₪. סכום ההנחה שנוצל (100 ₪), יופחת מצ'ק הכיסוי של ההריון הנוכחי שערכו 2,008 ₪ ועל כן יוותרו בצ'ק כיסוי 1,900 ₪.

כמה נשאר לי בצ'ק כיסוי

ניתן לבדוק מהי היתרה שנשארה בצ'ק כיסוי באמצעות מכבי Online או באמצעות פנייה למשרדי המרכז הרפואי (הסניף).

תנאי סף למימוש הזכאות

תקופת המתנה - 6 חודשים.
מצטרפים חדשים למכבי, שומרים על הוותק שהיה להם בביטוח המשלים בקופה ממנה עברו. בהתאם לוותק זה (ולרובד הביטוחי בו נצבר), יזכו במכבי לפטור מתקופות המתנה וזאת בתנאי שיצטרפו לביטוחים המשלימים תוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. להצטרפות למכבי>
 • הזכאות ניתנת לנשים בהריון מרגע גילוי ההיריון ועד 6 חודשים לאחר הלידה.
 • חברה חדשה שעברה למכבי מקופה אחרת והשתייכה לכללית פלטינום, או למאוחדת שיא או לאומית זהב, שומרת על הוותק שצברה בקופה שממנה עברה. לפיכך, עם הצטרפותה למכבי שלי, תיזכה החברה לפטור מתקופה המתנה, ובתנאי שתצטרף למכבי שלי בתוך 90 יום ממועד המעבר הרשמי למכבי. (לא יינתן החזר עבור שירותים שניתנו בתקופה שבה החברה המבוטחת הייתה בקופה אחרת).

אלו שירותים כלולים בסל הריון ולידה: צ'ק כיסוי?

להלן דוגמאות לשירותים נפוצים הכלולים במסגרת "סל הריון ולידה: צ'ק כיסוי". ניתן לעמוד על מלא תכולת רשימת השירותים, בדיקות ואביזרים באמצעות פנייה טלפונית למוקד מכבי ללא הפסקה  *3555

בדיקות הריון והתייעצות עם רופאים מומחים

בדיקות אלו לא ניתנות בהשתתפות עצמית המסגרת סל הבריאות, מכבי שלי, מכבי זהב, מכבי כסף. בדיקות לדוגמה:
 

שירותים תומכי לידה

 • הבראה לאחר לידה – כבר מהילד הראשון - למימוש רק עד חודש מהלידה.
 • לידה עם תומכת לידה (דולה) - בעת הלידה בלבד.
 • שימור דם טבורי במאגר פרטי.
 

אביזרים רפואיים בהריון ולאחר הלידה

 • חזיית הנקה (מוגבל לשתי חזיות)
 •  חגורת גב או חגורת בטן 
 •  משאבת הנקה (מוגבל לשתי משאבות)
 
 •  ברכישת משאבות הנקה או חזיות הנקה יינתן החזר עבור  שני פריטים מכל סוג (שתי משאבות ושתי חזיות הנקה). לקבלת החזר חובה להגיש קבלה ובה פירוט מספר הדגמים והפריטים שנרכשו.

תנאים והבהרות למימוש הזכאות

 • לא ניתן לקבל החזר מצ'ק כיסוי הריון ולידה לבדיקות ו/או שירותים הניתנים בהשתתפות עצמית במסגרת סל הבריאות, מכבי כסף או מכבי זהב.
 • הזכאות הינה עבור החברה המבוטחת בלבד. לא ניתן לממשה עבור בן או בת זוג או עבור התינוק.
 • לא יינתן החזר עבור שירותים ששולמה עבורם רק השתתפות עצמית.
 • זכאות זו מתחדשת עם כל הריון ומוגבלת למימוש מירבי של עד 3 הריונות.
 • התקרה ניתנת להריון אחד בכל פעם, לא ניתן להעביר יתרת סכום מהריון אחד לשני.
 • ניתן לממש את הזכאות עבור שירותים, טיפולים, אביזרים ובדיקות שנרכשו או בוצעו לאורך כל תקופת ההריון ובמשך 6 חודשים בלבד אחרי הלידה (למעט הזכאות להבראה לאחר לידת ילד ראשון עד שלישי, אותה ניתן לממש רק עד חודש לאחר הלידה).
 • בזכאויות שאותן ניתן לממש מספר מוגדר של פעמים ניתן להשתמש בצ'ק הכיסוי במקרה שתרצו לחרוג מהכמות המוגדרת.
 • הזכאות לצ'ק כיסוי מקנה החזרים כדלהלן:
  • שירותים ואביזרים שלא ניתנים במסגרת תכנית הביטוח 'מכבי שלי', 'מכבי זהב' או 'מכבי כסף'; יינתן החזר של 50% מהעלות המלאה במסגרת זכאות זו.
  • שירותים שניתן עבורם החזר במסגרת תכנית 'מכבי זהב' – יינתן החזר נוסף בגובה 50% מהסכום שנותר במסגרת זכאות זו.


כיצד מקבלים החזר?

 • בכדי לקבל החזר להגיש למשרד המרכז הרפואי (סניף) קבלה וחשבונית מס מקוריות. לאיתור המרכז הרפואי הקרוב אליכם >
 • על חשבונית המס/הקבלה לכלול את שם הלקוחה בצורה ברורה ומפורשת. לא התקבלו חשבונית ללא שם.
 • במידה שנרכשו אביזרי הנקה על חשבונית מס/קבלה להכיל את פירוט מספר הדגמים והפריטים שנרכשו.
 
 • בכל בקשת החזר יש לציין במפורש את חודש ושנת הכניסה להריון.
 
 תוכניות הביטוח השוואה בין תכניות הביטוח
הסל הבסיסי הזכאות אינה כלולה במסגרת הסל הבסיסי
 
מכבי כסף הזכאות אינה כלולה במכבי כסף
 
מכבי זהב הזכאות אינה כלולה במכבי זהב
 
מכבי שלי החזרי הוצאות עד תקרה של 2,008 ₪ להריון עבור שירותים פרטיים, טיפולים, בדיקות ואביזרים הקשורים להריון ולידה. ניתן לממש עד שלושה הריונות.
כל האמור לעיל כפוף לתקנוני שירותי הבריאות הנוספים (שב"ן). לקריאת התקנון > 
התקנון מעודכן לאפריל 2017.
 
לא מצאתם פתרון? פנו אלינו