17 מאי 2022 ט"ז אייר תשפ"ב
מעודכן לתאריך  04.08.2021  באדיבות ה 

CBT טיפול הכרתי (קוגניטיבי) התנהגותי - מידע רפואי

Cognitive Behavioral Therapy

סוג של פסיכותרפיה, שיטה או מיומנות טיפולית, אשר ממוקדת בסיוע לשינוי דפוסי חשיבה והתנהגות.
מעודכן לתאריך  04.08.2021  באדיבות ה 

במה כרוך טיפול הכרתי התנהגותי?

לרוב ינתן הטיפול במסגרת אישית אך קיימות גם אפשרויות אחרות הכוללות:
 • טיפול קבוצתי עם בני משפחה או עם אנשים אחרים שמעוניינים להתמודד עם בעיות דומות.
 • טיפול באמצעות ספר לעזרה עצמית המכיל תרגילים שהאדם יכול לבצע בעצמו.
 • טיפול באמצעות תוכנת מחשב ייחודית עבור טיפול הכרתי התנהגותי.
 
נמצא שניתן להפיק תועלת רבה יותר אם בנוסף לעבודה עצמית עם ספר או אמצעים ממוחשבים נערכים גם מפגשים טיפוליים עם מטפל מקצועי.
במקרים מסוימים עשוי המטפל לשלב טיפול הכרתי התנהגותי עם סוגי טיפול אחרים, כמו טיפול בין-אישי (טיפול המתמקד במערכות היחסים של המטופל עם אנשים אחרים).

טרם תחילת הטיפול

לפני תחילת הטיפול תערך פגישת הערכה במהלכה יזהה המטפל עם המטופל את הבעיות הדורשות התייחסות וינסה לקבוע האם הוא חש דיכאון או חרדה.
במידה שהמטופל בדיכאון או חש חרדה יברר המטפל מתי התחילו התופעות הללו, והאם הן פוגעות במהלך חייו של המטופל, במשפחתו או ביכולתו לתפקד ולעבוד. חשוב למטפל לקבל את מירב המידע על כל אירוע שהשפיע על המטופל ופוגע בתפקודו ועל טיפולים שקיבל בעבר כדי שיוכל לקבוע עמו את מטרות הטיפול.
אם יוחלט שטיפול הכרתי התנהגותי מתאים למטופל, ידון עמו המטפל במשך הטיפול, במהלכו ובמפגשים הצפויים. אם יקבע שהטיפול אינו מתאים, או אם המטופל אינו חש בנוח עם שיטת טיפול זו, יציע לו המטפל אפשרויות ושיטות טיפול חלופיות.

המפגשים

טיפול אישי מורכב מפגישות עם מטפל המוסמך בשיטת הטיפול ההכרתי התנהגותי. בדרך כלל יערכו 5 עד 20 מפגשים שבועיים או דו-שבועיים, כשכל מפגש אורך 45-60 דקות.
מפגשי הטיפול יערכו בדרך כלל במרפאת כאשר המטופל יושב מול המטפל.

משך הטיפול

טיפול הכרתי התנהגותי נחשב לטיפול קצר טווח (בדרך כלל יערכו עד 20 מפגשים). הגורמים שיש לקחת בחשבון כשמחליטים על משך הטיפול כוללים את:
 • סוג הבעיה או ההפרעה.
 • חומרת הסימפטומים.
 • משך הסימפטומים או הבעיה (עימה מתמודד המטופל).
 • מהירות ההתקדמות בטיפול.
 • מידת הלחץ אותו חווה המטופל.
 • מידת התמיכה שהמטופל מקבל ממשפחתו, מחבריו ומאנשים אחרים.
 

שלבים בטיפול ההכרתי התנהגותי

בדרך כלל יכלול הטיפול את השלבים הבאים:

זיהוי המצבים או ההפרעות שגורמים למצוקה

אלו עלולים לכלול מחלה, גירושין, אבל, כעס או סימפטומים של הפרעה נפשית מסוימת. המטפל והמטופל יחליטו על הבעיות איתן יתמודדו ועל מטרות הטיפול. קבלת ההחלטה עלולה להיות מורכבת ולארוך זמן.

מודעות למחשבות, לרגשות ולאמונות בנוגע למצבים הדורשים התייחסות

לאחר שהמטופל הגדיר את הבעיות בהן הוא רוצה לטפל, יעודד אותו המטפל לספר על המחשבות, הרגשות והאמונות שיש לו לגבי המצב או ההפרעה שגורמים למצוקתו, לרבות התייחסות לדברים שהמטופל חושב על החוויה, הפירוש האישי שהוא נותן למשמעות המצב והאמונות שלו בנוגע לעצמו ולאנשים או לארועים אחרים. המטפל עשוי להמליץ שהמטופל ינהל יומן בו יערוך מעקב ורישום של מחשבותיו ותחושותיו.

זיהוי מחשבות שליליות או שגויות

המטפל יבקש מהמטופל לשים לב לתגובותיו ההתנהגותיות, הרגשיות והגופניות במצבים שונים על מנת לזהות דפוסי חשיבה והתנהגות שליליים שעלולים להחמיר את בעייתו.

קריאת תיגר על החשיבה השלילית או השגויה

תוך כדי תהליך הטיפול יעודד המטפל את המטופל לבחון את תקפות מחשבותיו ואמונותיו באמצעות שאלות לגבי נקודת מבטו של המטופל בהשוואה לעובדות בשטח (למשל, בנוגע לארוע מסוים שהתרחש).
שלב זה עלול להיות קשה מאחר שאנשים מגבשים את דעותיהם על עצמם ועל חייהם במשך שנים. מרבית האנשים סבורים שדעותיהם ואמונתם נכונות תמיד, ויתקשו לזהות חוסר דיוקים או גישות שליליות בדרכי חשיבתם. באמצעות תהליך הטיפול ותרגול מתאים, ירכוש המטופל דפוסי חשיבה והתנהגות חיוביים שיסייעו לו להתמודד עם קשייו בעתיד.

המפגש הראשון

המפגש הראשון יוקדש לאיסוף מידע, להערכה ולשאלות לגבי הרקע של המטופל ונסיבות חייו. המטופל יתבקש למסור נתונים לגבי מצבו הבריאותי, הן הגופני והן הנפשי, בהווה ובעבר. מידע זה מאפשר למטפל להגיע להבנה מעמיקה ומקיפה של המצב בו נתון המטופל.
כמו כן, למטפל חשוב לדעת אם המטופל נעזר גם בסוגי טיפול אחרים (לרבות טיפול תרופתי), ומהי מידת יעילותם.
במהלך המפגש הראשון יוגדרו הנושאים שהמטופל מעוניין להתמודד איתם. המטפל יוודא ששיטת טיפול זו מתאימה לבעיות הנדונות. המטופל יחליט כמה זמן הוא ירצה להקדיש לתהליך. יתכן שיהיה צורך במספר מפגשים כדי להבין את המצב ואת הבעיות של המטופל במלואם ולקבוע את הגישה או את דרך הפעולה הטובות ביותר.
המפגש הראשון מספק הזדמנות עבור המטופל לשאול שאלות שמטרידות אותו ולבחון אם הגישה והאישיות של המטפל מתאימות לצרכיו. המטופל צריך לוודא שהנקודות הבאות ברורות ומובנות לו:
 • הגישה של המטפל.
 • מה סוג הטיפול שמתאים לו.
 • מטרות הטיפול.
 • כמה זמן נמשך כל מפגש.
 • תדירות ומשך הטיפול.
 
חשוב שהמטופל ירגיש בנוח עם המטפל כבר במפגש הראשון. התאמה טובה בין המטפל למטופל עשויה לתרום להתקדמות הטיפול ולהשגת היעדים. בהיעדר 'כימיה' עם המטפל, כדאי לחפש מטפל אחר.

שיעורי הבית

לכל מפגש עשוי להיות סדר יום ומטרות שמנחים את הדיון. עם התקדמות התהליך עשוי המטפל לבקש שהמטופל יעשה 'שיעורי בית' שעשויים לכלול פעולות מסוימות, קריאה או אימון בנושאים המרחיבים את מה שנלמד במהלך המפגשים הטיפוליים.
 • בעזרת המטפל, מחלקים את הבעיה למספר חלקים נפרדים: המצב, המחשבות, הרגשות, התחושות הגופניות והפעולות. כדי לסייע בתהליך המטפל יכול לבקש מהמטופל לנהל יומן או לרשום את דפוסי החשיבה והתנהגות.
 • יחד עם המטפל בוחנים את המחשבות, הרגשות ודפוסי ההתנהגות כדי להחליט אם הם מועילים או מזיקים ובודקים כיצד הם משפיעים זה על זה ועל המטופל, ומחפשים דרכים לשנות את המחשבות ואת דפוסי ההתנהגות ההרסניים.
 • אחרי שהוסכם על מה שניתן לשנות, יתן המטפל למטופל 'שיעורי בית' כדי לתרגל את השינויים בחיי היומיום. מטלות אלו עשויות לכלול החלפת מחשבות מטרידות במחשבות חיוביות יותר וכן זיהוי מצבים בהם המטופל עלול לעשות משהו שיגרום לו להרגיש רע ולנהוג בצורה שונה, חיובית ומועילה יותר, תחת זאת.
 • בכל מפגש יתקיים דיון עם המטפל על ההתקדמות בשיעורי הבית וכיצד גורמות המטלות למטופל להרגיש. בהתאם, יציע המטפל אפשרויות אחרות שעשויות גם הן לעזור.
 
ההתמודדות עם הפחדים והחרדות עלולה להיות קשה. המטפל לא ידרוש מהמטופל לעשות דברים שאינו רוצה ויתקדם בקצב שמתאים ונוח עבור המטופל. במהלך הפגישות יבחן המטפל אם המטופל חש בנוח לגבי ההתקדמות הטיפול.
אחת התועלות הגדולות של הטיפול ההכרתי התנהגותי הוא שלאחר סיומו יכול המטופל להמשיך וליישם את העקרונות שרכש בחיי היומיום. הדבר עשוי להפחית את הסיכון לחזרת הסימפטומים והבעיות בעתיד.

טיפול הכרתי התנהגותי ממוחשב

קיימות מספר תוכנות מחשב אינטראקטיביות המשכפלות חלק מהתפקידים של המטפל בשיטה. חלק מהאנשים מעדיפים להשתמש במחשב במקום לדבר עם מטפל על רגשותיהם וחייהם הפרטיים. אחרים משתמשים בתוכנות הללו כהכנה לטיפול עצמו.
מחקרים הראו שטיפול הכרתי התנהגותי ממוחשב יכול לסייע להפרעות דיכאון וחרדה, במיוחד כשהוא נעשה בשילוב עם טיפול נפשי המבוצע על ידי מטפל מקצועי.